Prosessen – Hva sier NISO-Silje?

NISO har fått en skvett pepper som følge av påstått manglende engasjement i Mikel-saken. VPN derimot er mer opptatt av manglende engasjement i Hulsker-prosessen vi. Vi spurte NISO-sjef Silje Johannessen om det vi lurte på. Og fikk klare svar? For ordens skyld: Er Bernt Hulsker er medlem i NISO? – Vi gir ikke ut opplysninger … Fortsett å lese «Prosessen – Hva sier NISO-Silje?»

NISO har fått en skvett pepper som følge av påstått manglende engasjement i Mikel-saken. VPN derimot er mer opptatt av manglende engasjement i Hulsker-prosessen vi. Vi spurte NISO-sjef Silje Johannessen om det vi lurte på. Og fikk klare svar?

For ordens skyld: Er Bernt Hulsker er medlem i NISO?

– Vi gir ikke ut opplysninger om hvem som er medlem i NISO.

NISO synes å ha vært veldig stille i denne saken. Er det korrekt, og i såfall hvorfor?

– Vi engasjerer oss i saker dersom medlemmet tar kontakt og ønsker bistand, eller der sakene er av stor prinsipiell karakter også for organisasjonen. Ofte tar også media kontakt med NISO og ber om uttalelse.

Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Dette blir et prinsipielt spørsmål om videodømming. Vi har ikke tatt stilling til dette i NISO, men vil ta opp videodømming som en sak på neste styremøte. Dette er en viktig problemstilling.

Vår påstand er at Bernt Hulsker synes å være forhåndsdømt av fotballeksperter og NFF, og dermed er han perfekt til å statueres som et eksempel av NFF. Altså straffes han for person, ikke for sak. Hvordan stiller du deg til en slik påstand?

– Dette kan jeg ikke kommentere, men jeg forutsetter at NFF ikke forhåndsdømmer noen.

Burde NISO gå inn i denne saken for Bernt Hulsker? Hvorfor/hvorfor ikke?

– NISO går inn i alle saker der vi blir engasjert av våre medlemmer.

Hvor føler du selv lista ligger for fotballekspertene i forhold til å kommentere enkeltspilleres handlinger og holdninger? Kan man gå for langt og i såfall hvordan?

– Jeg synes lista ligger lavt i forhold til å kommentere enkelte spilleres handlinger og holdninger. For lavt i mange sammenhenger. Injurieretten gjelder også innen idretten! NISO har en artikkel om dette på våre websider.

Har NISO noe generelt standpunkt når det gjelder videodømming? Her kan det jo fort bli saker som havner på deres bord også?

– Vi har ikke tatt stilling til dette i NISO, men vil ta opp videodømming som en sak på neste styremøte.

NB: VPN venter spent på resultatet av styremøtet i forhold til NISOs holdning til videodømming. Gjør du?

Prosessen (m.m.) – Hva sier Vidar Davidsen?

Tidligere Vålerenga-spiller, trener og styreleder Vidar Davidsen kommer med sine tanker om Hulsker-saken til VPN. Pluss litt til, som bonus etter at han svarte sent på mailen vår, grunnet «hobbybonde»-virksomhet på vestlandet visstnok. (Javel?) Les en entusiastisk Davidsens ord her: Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen … Fortsett å lese «Prosessen (m.m.) – Hva sier Vidar Davidsen?»

Tidligere Vålerenga-spiller, trener og styreleder Vidar Davidsen kommer med sine tanker om Hulsker-saken til VPN. Pluss litt til, som bonus etter at han svarte sent på mailen vår, grunnet «hobbybonde»-virksomhet på vestlandet visstnok. (Javel?) Les en entusiastisk Davidsens ord her:

Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Har ikke sett videoen av Hulsker, men er det riktig at han slår med vilje skal han straffes. Da hjelper det ikke at trøya er Engas, kanskje spesielt derfor. Klubben tar jo sterk avstand fra vold, og laget er altfor godt og har en altfor flott image til at vi skal tillate sånt! Og jeg er ikke for videodømming generelt fordi det er dommeren som skal dømme der og da, (det skaper jo også debatt og liv rundt fotballen, og hva hadde den vært uten kontroversielle avgjørelser….? Det er jo genialt ifht å generere interesse i hvert fall!), men bevisst vold på banen må tas, om nødvendig også med video.

Og hva syns du om den tilmålte straffen (2 kampers karantene) NFF foreslår i lys av om du mener han burde straffes eller ikke?

– 2 kamper helt greit om videoen viser at han bevisst slår.

Hvor føler du selv lista ligger for fotballekspertene i forhold til å
kommentere enkeltspilleres handlinger og holdninger? Kan man gå for langt og i så fall hvordan?

– «Fotballeksperter» er ansatt av tv-selskapene for å mene noe og være tydelige. Noen har også tydeligvis roller som går på å provosere. Dem om det. Mener det er helt greit å gi uttrykk for klare meninger om spilleres holdninger og adferd så lenge den er saklig. Blir den sjikanøs på personlighet, utseende osv så synes jeg det blir helt feil, unødvendig og kanskje forteller like mye om den som uttaler seg som den som får «æren» av å bli omtalt..
Ellers så er jo ytringsfriheten veldig stor i Norge da, og det skal vi
kanskje være glad for. Generelt vil jeg si at pressen i Norge er ganske snill sammenlignet med bl.a, England. Men det er jo spillerne også…he he… så det følger kanskje hverandre ad..?

Er Hulsker offer for en hekseprosess og statueres han som et eksempel av NFF?

– Jeg tror ikke Hulsker er offer for hekseprosess, men han har vært
involvert i såpass mange tvilsomme historier vis a vis andre spillere de senere årene. Det betyr at han lettere blir lagt merke til. Til syvende og sist er det bare en person som kan rette opp inntrykket: Gutten selv! Og, bare for å ha sagt det: han er jo knallgod bare han beholder roen og kontroll på temperamentet sitt. Klarer han det blir han jo bare en enda bedre fotballspiller fordi han får bedre fokus på det som er viktig: score mål, servere målgivende og gi jernet for Enga!

Hva betyr en eventuell karantene for norsk fotball og fotballjussen
(dommere, utvalg, videodømming) videre?

– Jeg tror det blir noen flere saker med straffereaksjoner i etterkant pga vold, men har ikke noen tro på at det blir veldig mange.

Noen mer å tillegge, Vidar?

– Vel, jeg vil bare minne om mine spådommer før seriestart. RBK får trøbbel pga interne uklare linjer….det er bare å takke og bukke i Enga for det! Og Enga tar gull! Gutta holder stø kurs og virker fokuserte. Det er veldig bra konkurranse om plassene på laget, noe som gjør at «I» har en smørjobb i øyeblikket.

Ellers;  Se opp for Start.  De har kjøpt gode spillere, funnet en bra mix, Nordli’n har vært flink der sammen med Soler. Det skal de ha! Men ikke la dere lure av «vi er ikke så gode»-praten fra sør. De gjør alt for at fotball-Norge skal undervurdere de fortsatt. Hvorfor presser ingen Start knallhøyt eller ultra lavt…det forstår jeg ikke…

Ved sånn halvveis press rundt sirkelen som de fleste gjør får jo Start det akkurat som de vil. Prøv en av ytterlighetene og jeg garanterer at det går i stå for dem.

Vi har fortsatt Norges beste publikum, og det er ikke «smøring» , men fakta! En mann ekstra det, minst!

Åråsen…. trenger jeg å si mer. De to lagene og supporterne som hater hverandre mest, men som elsker å spille mot hverandre. Herlig.

Lykke til!

Vidar

Prosessen – Hva sier NFF v/Roger Solheim?

Etter å ha hørt ymse eksperter snakke om Hulsker-saken er det kanskje på tide å høre med ondskapens imperium, representert ved informasjonssjef Roger Solheim. VPN stilte han noen spørsmål om Hulskers mulige karantene: Når skal Doms og ankeutvalget behandle saken, eller for å si det på en annen måte: når faller endelig dom i saken? … Fortsett å lese «Prosessen – Hva sier NFF v/Roger Solheim?»

Etter å ha hørt ymse eksperter snakke om Hulsker-saken er det kanskje på tide å høre med ondskapens imperium, representert ved informasjonssjef Roger Solheim. VPN stilte han noen spørsmål om Hulskers mulige karantene:

Når skal Doms og ankeutvalget behandle saken, eller for å si det på en annen måte: når faller endelig dom i saken?

– Det heter doms- og sanksjonsutvalget. Ankeutvalget er den instansen man kan klage til dersom man er uenig i doms- og sanksjonsutvalgets avgjørelse. Begge instanser er valgt på Fotballtinget, og opererer uavhengig av hverandre.
Medlemmene i utvalgene har sivile jobber og bor forskjellige steder i landet. De avholder derfor ikke møter i tradisjonell forstand, men drøfter saken med hverandre pr. telefon. Behandling av slike saker kan ta fra to til fire uker, avhengig av kompleksitet.

Hva er grunnen til at det er akkurat dette tilfellet med videofilming av gruff på banen som taes opp til behandling av styret? Det finnes vel adskillig materiale på andre spillere som har selv denne sesongen gjort lignende ting som ikke dommeren har sett og følgelig kvalifiserer til behandling evt straff?

– Denne saken er anmeldt til doms- og sanksjonsutvalget fordi det klart og tydelig går frem av videobildene at Hulsker slår Petter Werni i ryggen med knyttet neve. Det blir selvsagt umulig for meg å redegjøre for enhver sak vi ikke har slått ned på på generelt grunnlag.

Hvordan beregner NFF strafferammene (om vi kan kalle det for det) i forhold til de ulike lovbruddene som skal straffes med hjelp av videodømming? Eksempelvis: dersom dette er 2 kampers karantene, hva gir f.eks. en albu med overlegg i ansiktet?

– Strafferammene for ulike forseelser er definert i NFFs sanksjonsregelement, som er vedtatt av klubbene på Fotballtinget. I dette tilfellet lyder innstillingen på to kamper fordi forseelsen i seg selv kvalifiserer til rødt kort direkte dersom dommeren hadde sett det, og at Hulsker da med stor sannsynlighet ville fått to kampers karantene. Én obligatorisk pga- rødt kort, og en ekstra for alvorlig usportslig opptreden.

Statueres Bernt Hulsker som et eksempel av NFF i denne saken – er tanken at dom mot han skal være preventivt?

– Denne saken dreier seg ikke om Bernt Hulsker som person, men det han gjorde. En hver sak som sanksjoneres har i varierende grad både en individuell preventiv og en allmennpreventiv effekt. Dersom det virker preventivt at vi slår ned på usportslig opptreden, er det en fordel for fotballen.

Hva betyr en eventuell karantene av Hulsker for norsk fotball og
fotballjussen (dommere, utvalg, videodømming) videre?

– Alle avgjørelser danner på en eller annen måte presedens, da det er av avgjørende betydning at like saker behandles likt.

VPN føler at Hulsker rykte gjør det svært lett å ta han for denne saken, først og fremst av fotballekspertene og synserne, og kanskje dernest av NFF? Din kommentar til en slik vurdering?

– Denne saken dreier seg ikke om Hulsker som person, men om det han gjorde mot Peter Werni.

Hvor føler du selv lista skal ligge for alle fotballekspertene i forhold til å kommentere enkeltspilleres handlinger og holdninger? Kan de gå for langt og i såfall hvordan?

– Fotballekspertene må få si akkurat det de vil. Vi lever godt med sterke meninger, men alle er tjent med at man holder et visst saklighetsnivå.Prosessen – ekspertene snakker: Bertil Valderhaug

Nestemann ut i VPNs spørsmålsmaraton i anledning ekspertene og Hulsker-saken er sportsjefen i den smått utskjelte hovedstadsavisen (kremt) Aftenposten, Bertil Valderhaug. Ingen bomber der: Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke? – Ja, jeg synes at han bør … Fortsett å lese «Prosessen – ekspertene snakker: Bertil Valderhaug»

Nestemann ut i VPNs spørsmålsmaraton i anledning ekspertene og Hulsker-saken er sportsjefen i den smått utskjelte hovedstadsavisen (kremt) Aftenposten, Bertil Valderhaug. Ingen bomber der:

Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Ja, jeg synes at han bør straffes. Ikke fordi han heter Bernt Hulsker. Ikke fordi han har levd på kanten av fotball-loven ved tidligere anledninger denne sesongen. Men ganske enkelt fordi det er direkte ufint og usportslig å slå en motstander i ryggen med knyttet neve. Slikt vil vi ikke se på banen. Hvis ikke NFF straffer slike ting, vil det bare fortsette. Nå kan dette få en preventiv virkning.

Hva syns du om den tilmålte straffen (2 kampers karantene) NFF foreslår i lys av om du mener han burde straffes eller ikke?

– Det synes jeg er helt i orden.

Hvor føler du selv lista ligger for fotballekspertene i forhold til å
kommentere enkeltspilleres handlinger og holdninger? Kan man gå for langt og i såfall hvordan?

– Disse gutta får sin lønn på grunn av all oppmerksomheten. Da må de bare tåle å være i medias søkelys. Fotballfolket skal egentlig være glad for all den blesten de får. Det er mange i andre idretter som er veldig misunnelige. Selvsagt kan gå for langt. Det er viktig å skille mellom sak og person, selv om det i enkelte tilfeller er to deler av samme sak.

Er Hulsker offer for en hekseprosess og statueres han som et eksempel av NFF?

– Nei. Overhodet ikke!

Hva betyr en eventuell karantene for norsk fotball og fotballjussen
(dommere, utvalg, videodømming) videre?

– Dette er et steg i riktig retning. Men jeg mener at man også bør kunne gå inn og straffe spillere for episoder som dommer feilbedømmer der og da. Jfr. Hannes Sigurdssons albue i ansiktet på Frode Kippe.

Prosessen – ekspertene snakker: Aleksander Schau

Mitt i et hav av ganske kjipe fotballeksperter finnes det et fyrtårn av kunnskap og humor. Han heter Aleksander Schau og er programleder for FK Fotball på P3. VPN spurte også denne eksperten om hva han syns om Hulsker-saken. Svarene er verdt lesetiden, garantert: Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen … Fortsett å lese «Prosessen – ekspertene snakker: Aleksander Schau»

Mitt i et hav av ganske kjipe fotballeksperter finnes det et fyrtårn av kunnskap og humor. Han heter Aleksander Schau og er programleder for FK Fotball på P3. VPN spurte også denne eksperten om hva han syns om Hulsker-saken. Svarene er verdt lesetiden, garantert:

Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Hadde NFF valgt å være konsekvente fra dag 1 av 2005-sesongen, og lagt lista på en klar og fornuftig høyde alle Tippeligaklubbene kunne forstå, kunne vel Hulsker fått én kamps karantene. Tror de fleste kunne vært fornøyd med det. Selv Rekdal, Normark og Solheim. Problemet er at det ikke ligger en klar og langsiktig tanke og plan bak videodømminga til NFF, så resultatet blir alt annet enn ordentlig bra. Litt som en stygg bikkje ingen egentlig liker. Selv om alle egentlig er glad i hunder…

Hva syns du om den tilmålte straffen (2 kampers karantene) NFF foreslår i lys av om du mener han burde straffes eller ikke?

– 2 kamper blir litt rart. Hvordan skal man bedømme en albue i nakken? 7 Kamper? Hva med en takling som fører til beinbrudd? 20? Hvor mange kameraer må det være tilstede på enhver match? 1? 9? 20? Hvem skal bedømme videoene? NFF? Et uavhengig panel slik man har i Premier League? Dommere? Det ligger som sagt ingen tydelig plan bak NFFs avgjørelser, så det hele blir en tanke underlig. En liste med oppklarende punkter hadde vært grei å ha.

Hvor føler du selv lista ligger for fotballekspertene i forhold til å
kommentere enkeltspilleres handlinger og holdninger? Kan man gå for langt og i såfall hvordan?

– Med alvorlig fare for å høres ut som den svevende og diffuse Morten Harket: Lista ligger både for høyt og for lavt. Den ligger også litt skjevt og litt rart. La meg forklare: Hos noen «eksperter» ligger lista så høyt at det blir uvirkelig kjedelig å høre på. Noen er pinlig forsiktige helt til det butter litt for vedkommendes tidligere lag (som kjent er de fleste «eksperter» eks-spillere). Og da blir det bare trist å se og høre på. Da dukker plutselig ordene «skandale» og «utestenging» opp.
Litt for mange «eksperter» har en slags privat agenda, og det blir som oftest fryktelig tydelig. Andre igjen slenger med kjeften hele forbanna tida for å markere og fremheve seg selv i et forsøk på å bli den nye Bjørge Lillelien. De har en «sterk mening», bare for gjøre seg selv «spennende» og «interessant». Dét er bare trist, stygt og unødvendig. Det må de det gjelder slutte med. Ikke er de morsomme heller.

Er Hulsker offer for en hekseprosess og statueres han som et eksempel av NFF?

– Hulsker dytter, dulter og lugger. Han faller lett og klager veldig mye på dommeren. Han fremstår strengt tatt ikke supersympatisk på banen. Men han er da virkelig ikke ond! Selv om flere fotballedere og «eksperter» rundt omkring i landet tydeligvis mener det motsatte. «Hekseprosess» er vel et noe kraftig ord, men Hulsker og Sigurdsson kom veldig beleilig i søkelyset til NFF og alle andre som sitter inne med mye innestengt galle, tror jeg.

Hva betyr en eventuell karantene for norsk fotball og fotballjussen
(dommere, utvalg, videodømming) videre?

– Godt spørsmål. NFF må sette seg ned sammen med klubbene og finne et regelverk for dette her. Hvis ikke, blir det bare bråk og tull ut sesongen. Det finnes ingenting kjedeligere enn å bla opp i avisa mandag morgen for å lese kampreferatene, for bare å finne trenere, ledere og «eksperter» som klager, syter og sipper.

Noe mer du vil tillegge, Aleksander?

– Albuene har flydd i norsk fotball i flere år nå. Trøyer holdes uavbrutt og etterslengerne blir bare flere. Syns forbundet og klubbene kan ta seg en felles sommerferie med reker og Coca Cola på hytta til Roger Solheim og finne ut av dette. Så kan vi kanskje kjøpe mandagsavisene igjen.

Prosessen – ekspertene snakker: Morten Stokstad

Neste mann ut med sitt syn på Bernt Hulsker-saken er VPNs kramgoa objekt Morten Stokstad i VG. Les og bli litt forundret: Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke? – Nå har jeg vært i London en uke, … Fortsett å lese «Prosessen – ekspertene snakker: Morten Stokstad»

Neste mann ut med sitt syn på Bernt Hulsker-saken er VPNs kramgoa objekt Morten Stokstad i VG. Les og bli litt forundret:

Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Nå har jeg vært i London en uke, så jeg har ikke sett episoden på TV – bare stillbildene i avisa. Hvis slaget er som det ser ut der, synes jeg det er greit at han straffes. Synes NFF generelt bør bruke TV-bildene mer til å sanksjonere mot overtramp. Det idiotiske er jo selvsagt at de bare kan ta de situasjonene dommeren ikke ser. Den ordningen er håpløs.

Hva syns du om den tilmålte straffen (2 kampers karantene) NFF foreslår i lys av om du mener han burde straffes eller ikke?

– To kamper er greit nok. Kanskje det kan være med på å få Hulsker til å luke vekk noen av de illsinte barnesykdommene som preger ham på banen.

Hvor føler du selv lista ligger for fotballekspertene i forhold til å
kommentere enkeltspilleres handlinger og holdninger? Kan man gå for langt og i såfall hvordan?

– Lista legges av hver enkelt aktør. En fotballekspert er ansatt for å si meningen sin. Hvis meningen er helt på trynet, eller åpenbart tråkker over noen grenser, har arbeidsgiveren et problem. Moralen blir dermed: Ansatt fornuftige eksperter. Ikke alle TV-stasjoner har gjort det.

Er Hulsker offer for en hekseprosess og statueres han som et eksempel av NFF?

– Hulsker har fått et rykte som en slags badboy nummer en i norsk fotball. Det er selvsagt uheldig for ham. Ubevisst kan det kanskje ha påvirket NFF i straffeutmålingen.

Hva betyr en eventuell karantene for norsk fotball og fotballjussen
(dommere, utvalg, videodømming) videre?

– Det betyr at videobilder vil bli tatt enda mer i bruk i tiden som kommer. Det kan føre til et lite rush av klagesaker. Og det kan bli et problem hvis NFF tar på seg rollen som overdommer i en rekke situasjoner oppstått i kampens hete.

Prosessen – ekspertene snakker: Davy Huey Frank Wathne

VPN fortsetter sin turne med spørsmål til fotballekspertene om prosessen mot Bernt Hulsker. Denne gangen svarer TV2s Davy Wathne på spørsmålene: Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke? – Videodømming reiser flere spørsmål enn den besvarer og er … Fortsett å lese «Prosessen – ekspertene snakker: Davy Huey Frank Wathne»

VPN fortsetter sin turne med spørsmål til fotballekspertene om prosessen mot Bernt Hulsker. Denne gangen svarer TV2s Davy Wathne på spørsmålene:

Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Videodømming reiser flere spørsmål enn den besvarer og er på ingen måte noe sesam-sesam i vurdering av forseelser eller en sikker vei til mer rettferdig kampledelse. Tvert imot åpner det for en rekke åpenbare paradokser.

Hva syns du om den tilmålte straffen (2 kampers karantene) NFF foreslår i lys av om du mener han burde straffes eller ikke?

– Hvis en først sjalter ut dommeren og etablerer en jury-ordning med video-bevis, må sanksjonene være de samme som om dommeren hadde sett forseelsen i kamp. For slag er to kampers karantene passende.

Hvor føler du selv lista ligger for fotballekspertene i forhold til å
kommentere enkeltspilleres handlinger og holdninger? Kan man gå for langt og i såfall hvordan?

– Fotballekspertene har en jobb å gjøre, og i et moderne demokrati med ytringsfrihet er det selvsagt at de kommer til orde. Og at seere/lesere tar ytringene/meningene deres for det de er.

Er Hulsker offer for en hekseprosess og statueres han som et eksempel av NFF?

– Det synes jeg låter melodramatisk, men saken reiser viktige prinsipielle problemer og er ikke enkel.

Hva betyr en eventuell karantene for norsk fotball og fotballjussen
(dommere, utvalg, videodømming) videre?

Fotballjus er meget innfløkt og meget underlig. Hvordan kan en klubb holdes ansvarlig for supporteres forseelser? Hvordan kan klubber fradømmes retten til videre europacup-deltakelse fordi uvedkommende går over streken? Og hvor meningsløst – og ofte urimelig – er det ikke at en utvist spiller straffes med karantene i påfølgende kamper? Det betyr jo i noen tilfeller at straffen rammer den klubben forseelsen i utgangspunktet ble begått mot. Der er mange absurde – og betenkelige – sider ved dette.

Barrabass, Barrabass, Barrabass

De såkalte «fotballekspertene» i norsk media har tatt på seg en rolle som politi, dommere og bødler. Fotballspillere forfølges i den grad at noen av dem må rømme landet. Ingen reagerer, i stedet har værhanene i fotballforbundet redusert seg selv til å være medias løpegutter.

De såkalte «fotballekspertene» i norsk media har tatt på seg en rolle som politi, dommere og bødler. Fotballspillere forfølges i den grad at noen av dem må rømme landet. Ingen reagerer, i stedet har værhanene i fotballforbundet redusert seg selv til å være medias løpegutter. Fortsett å lese «Barrabass, Barrabass, Barrabass»

Prosessen – ekspertene snakker: Torgeir Bjarmann

NFF, media og fotballekspertene fokuserer på Bernt Hulsker. VPN syns det er på tide å la synserne synse om seg selv i saken. Vi har bedt flere fotballeksperter komme med sitt syn på prosessen mot Bernt Hulsker. Først ut er den mest åpne kritikeren: NRKs Torgeir Bjarmann: Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på … Fortsett å lese «Prosessen – ekspertene snakker: Torgeir Bjarmann»

NFF, media og fotballekspertene fokuserer på Bernt Hulsker. VPN syns det er på tide å la synserne synse om seg selv i saken. Vi har bedt flere fotballeksperter komme med sitt syn på prosessen mot Bernt Hulsker. Først ut er den mest åpne kritikeren: NRKs Torgeir Bjarmann:

Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Bernt bør straffes. Slag, som i dette tilfellet er helt tydlig på
bildene, skal det slås ned på. Reglene til NFF videobruk kommer jeg inn på senere.

Hva syns du om den tilmålte straffen (2 kampers karantene) NFF foreslår i lys av om du mener han burde straffes eller ikke?

– Siden jeg mener at han bør straffes, synes jeg en kamp hadde vært greit nok.

Hvor føler du selv lista ligger for fotballekspertene i forhold til å
kommentere enkeltspilleres handlinger og holdninger? Kan man gå for langt og i såfall hvordan?

– Jeg mener at som ekspert må man kunne si det man mener om stygt og farlig spill. Man må forholde seg til sak og ikke person, selv om det kan være vanskelig i dette tilfellet. Nå er det jo ikke noen overraskelse at det var akkurat Mr Hulsker som har kommet opp i trøbbel. Skulle man gjette på hvem synderen var av alle spillerne i Tippeligaen hadde de aller fleste hatt Bernt som første valg.

Er Hulsker offer for en hekseprosess og statueres han som et eksempel av NFF?

– Håper og tror ikke det. Han er litt uheldig i og med at dette kommer i kjølevannet av Sigurdsson saken. NFF reglen er jo veldig spesielle i og med at video kun kan brukes dersom dommer ikke ser hendelsen. Disse reglene vil helt sikkert forandres fort som mulig fra NFF sin side etter siste tids fokus.

Hva betyr en eventuell karantene for norsk fotball og fotballjussen
(dommere, utvalg, videodømming) videre?

– Karantenen får ingen ting å si, bortsett fra at prosedyrer i NFF vil
forandres.

Siden du (i motsetning til andre eksperter), ikke bare har spilt fotball på toppnivå, men endog som midtstopper og primærmotstander (om man kaller det for det) mot spisser som Hulsker kunne man mistenke deg for å ha en «høne å plukke» med han?

– Jeg vurderer Bernt på lik linje som alle andre, som jeg har spilt med og mot.

Har du noen egen agenda i forhold til saken, og ville du ment noe
annerledes dersom det var snakk om andre enn han (tenker på at du sier du har en del meninger om hvordan han opptrer på banen)?

– Har vært på fest hjemme hos ham i Molde. Han er en trivelig gutt og er en god spiller, og det er derfor leit å se at han får alltid størst overskrifter når han blir innblandet i tull.

Har Bernt noen gang slått tunnel på deg?

– Har du noen gang sett noen ta tunnel på meg? Mulig Roar Strand gjorde det en gang i 1988, men det kan bare ha vært et mareritt jeg har hatt.