Prosessen – ekspertene snakker: Davy Huey Frank Wathne

VPN fortsetter sin turne med spørsmål til fotballekspertene om prosessen mot Bernt Hulsker. Denne gangen svarer TV2s Davy Wathne på spørsmålene: Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke? – Videodømming reiser flere spørsmål enn den besvarer og er … Fortsett å lese «Prosessen – ekspertene snakker: Davy Huey Frank Wathne»

VPN fortsetter sin turne med spørsmål til fotballekspertene om prosessen mot Bernt Hulsker. Denne gangen svarer TV2s Davy Wathne på spørsmålene:

Burde Bernt Hulsker straffes av NFFs styre på grunnlag av videoen fra den aktuelle hendelsen med Peter Werni i kampen mot Aalesund? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Videodømming reiser flere spørsmål enn den besvarer og er på ingen måte noe sesam-sesam i vurdering av forseelser eller en sikker vei til mer rettferdig kampledelse. Tvert imot åpner det for en rekke åpenbare paradokser.

Hva syns du om den tilmålte straffen (2 kampers karantene) NFF foreslår i lys av om du mener han burde straffes eller ikke?

– Hvis en først sjalter ut dommeren og etablerer en jury-ordning med video-bevis, må sanksjonene være de samme som om dommeren hadde sett forseelsen i kamp. For slag er to kampers karantene passende.

Hvor føler du selv lista ligger for fotballekspertene i forhold til å
kommentere enkeltspilleres handlinger og holdninger? Kan man gå for langt og i såfall hvordan?

– Fotballekspertene har en jobb å gjøre, og i et moderne demokrati med ytringsfrihet er det selvsagt at de kommer til orde. Og at seere/lesere tar ytringene/meningene deres for det de er.

Er Hulsker offer for en hekseprosess og statueres han som et eksempel av NFF?

– Det synes jeg låter melodramatisk, men saken reiser viktige prinsipielle problemer og er ikke enkel.

Hva betyr en eventuell karantene for norsk fotball og fotballjussen
(dommere, utvalg, videodømming) videre?

Fotballjus er meget innfløkt og meget underlig. Hvordan kan en klubb holdes ansvarlig for supporteres forseelser? Hvordan kan klubber fradømmes retten til videre europacup-deltakelse fordi uvedkommende går over streken? Og hvor meningsløst – og ofte urimelig – er det ikke at en utvist spiller straffes med karantene i påfølgende kamper? Det betyr jo i noen tilfeller at straffen rammer den klubben forseelsen i utgangspunktet ble begått mot. Der er mange absurde – og betenkelige – sider ved dette.

Legg igjen en kommentar