Prosessen – Hva sier NFF v/Roger Solheim?

Etter å ha hørt ymse eksperter snakke om Hulsker-saken er det kanskje på tide å høre med ondskapens imperium, representert ved informasjonssjef Roger Solheim. VPN stilte han noen spørsmål om Hulskers mulige karantene: Når skal Doms og ankeutvalget behandle saken, eller for å si det på en annen måte: når faller endelig dom i saken? … Fortsett å lese «Prosessen – Hva sier NFF v/Roger Solheim?»

Etter å ha hørt ymse eksperter snakke om Hulsker-saken er det kanskje på tide å høre med ondskapens imperium, representert ved informasjonssjef Roger Solheim. VPN stilte han noen spørsmål om Hulskers mulige karantene:

Når skal Doms og ankeutvalget behandle saken, eller for å si det på en annen måte: når faller endelig dom i saken?

– Det heter doms- og sanksjonsutvalget. Ankeutvalget er den instansen man kan klage til dersom man er uenig i doms- og sanksjonsutvalgets avgjørelse. Begge instanser er valgt på Fotballtinget, og opererer uavhengig av hverandre.
Medlemmene i utvalgene har sivile jobber og bor forskjellige steder i landet. De avholder derfor ikke møter i tradisjonell forstand, men drøfter saken med hverandre pr. telefon. Behandling av slike saker kan ta fra to til fire uker, avhengig av kompleksitet.

Hva er grunnen til at det er akkurat dette tilfellet med videofilming av gruff på banen som taes opp til behandling av styret? Det finnes vel adskillig materiale på andre spillere som har selv denne sesongen gjort lignende ting som ikke dommeren har sett og følgelig kvalifiserer til behandling evt straff?

– Denne saken er anmeldt til doms- og sanksjonsutvalget fordi det klart og tydelig går frem av videobildene at Hulsker slår Petter Werni i ryggen med knyttet neve. Det blir selvsagt umulig for meg å redegjøre for enhver sak vi ikke har slått ned på på generelt grunnlag.

Hvordan beregner NFF strafferammene (om vi kan kalle det for det) i forhold til de ulike lovbruddene som skal straffes med hjelp av videodømming? Eksempelvis: dersom dette er 2 kampers karantene, hva gir f.eks. en albu med overlegg i ansiktet?

– Strafferammene for ulike forseelser er definert i NFFs sanksjonsregelement, som er vedtatt av klubbene på Fotballtinget. I dette tilfellet lyder innstillingen på to kamper fordi forseelsen i seg selv kvalifiserer til rødt kort direkte dersom dommeren hadde sett det, og at Hulsker da med stor sannsynlighet ville fått to kampers karantene. Én obligatorisk pga- rødt kort, og en ekstra for alvorlig usportslig opptreden.

Statueres Bernt Hulsker som et eksempel av NFF i denne saken – er tanken at dom mot han skal være preventivt?

– Denne saken dreier seg ikke om Bernt Hulsker som person, men det han gjorde. En hver sak som sanksjoneres har i varierende grad både en individuell preventiv og en allmennpreventiv effekt. Dersom det virker preventivt at vi slår ned på usportslig opptreden, er det en fordel for fotballen.

Hva betyr en eventuell karantene av Hulsker for norsk fotball og
fotballjussen (dommere, utvalg, videodømming) videre?

– Alle avgjørelser danner på en eller annen måte presedens, da det er av avgjørende betydning at like saker behandles likt.

VPN føler at Hulsker rykte gjør det svært lett å ta han for denne saken, først og fremst av fotballekspertene og synserne, og kanskje dernest av NFF? Din kommentar til en slik vurdering?

– Denne saken dreier seg ikke om Hulsker som person, men om det han gjorde mot Peter Werni.

Hvor føler du selv lista skal ligge for alle fotballekspertene i forhold til å kommentere enkeltspilleres handlinger og holdninger? Kan de gå for langt og i såfall hvordan?

– Fotballekspertene må få si akkurat det de vil. Vi lever godt med sterke meninger, men alle er tjent med at man holder et visst saklighetsnivå.Legg igjen en kommentar