Farlige tribuner i Furuset Forum?

Det er satt inn ny tribune i Furuset Forum. Ferdigattest er på bordet. Likevel var tribunen stengt forrige hjemmekamp. VPN lurer på hvorfor. Har ikke kommunen hatt tilskuerens sikkerhet i fokus? Som vi veit har Vålerenga Hockey spilt på dispensasjon i Furuset Forum. Dette fordi Forum ikke har oppfylt de kravene som NIHF stiller til … Fortsett å lese «Farlige tribuner i Furuset Forum?»

Det er satt inn ny tribune i Furuset Forum. Ferdigattest er på bordet. Likevel var tribunen stengt forrige hjemmekamp. VPN lurer på hvorfor. Har ikke kommunen hatt tilskuerens sikkerhet i fokus?

Som vi veit har Vålerenga Hockey spilt på dispensasjon i Furuset Forum. Dette fordi Forum ikke har oppfylt de kravene som NIHF stiller til blant annet publikumskapasitet. Dette her hadde Oslo kommune lovet å fikse før sist innvilget dispensasjon løp ut. Fristen var 12. oktober – samme dag som Vålerengas hjemmekamp mot LØK var berammet.

Før kampstart ble det klart at plan- og bygningsetaten har godkjent ferdigattest på arbeidet som er gjort, noe som i seg selv skulle bety at alt er hønky dårry og at det er go for å åpne opp for billettsalg på dem midlertidige tribunen som er slengt opp. Likevel sto tribunene tomme ved face off torsdag.

All den tid klubben sliter med økonomien skulle man tro at de var mer enn interesserte i å åpne for salg av 600 billetter ekstra. Det er jo potensielt 600 flere personer som løser billett, som kjøper kaffe og pølser i kiosken og som slenger noen kroner til knøttespillerne som flyr rundt for å selge lodd.

Er det sånn at klubben selv har valgt å ikke åpne opp for salg av plasser på denne midlertidige tribuna? Har arrangementsansvarlig rett og slett satt ned foten og sagt nei?

Manglende vurderinger av publikumssikkerheten
VPN spekulerer i at det er akkurat sånn det er…at klubben faktisk har vurdert den midlertidige tribunen for å ikke være sikker nok til at det er trygt å slippe store og små supportere løs på det stilasverket. Om dette er tilfelle, så har VPN-redaksjonen full forståelse for denne vurderinga.

Den midlertidige tribunen ser ikke sikker ut. Åpningene i rekkverket og mellom tribuneradene er ganske store. Det er fullt mulig for voksne å ramle, skli, snuble ned gjennom åpninger i rekkverk og mellom radene på den tribuna. Er det mulig for voksne å havne skeivt ut så er den i alle fall ikke sikker for unga! Unger løper jo rundt, klatrer på det som er å klatre på og klarer ikke alltid stå stille i 3 x 20 minutter. Trenger vi si noe mer?

20171012_201143
Vi har vanskelig for å tro at denne tribunen er satt opp etter nasjonale stadarder og kvalitetsnormer

Når kommunen ikke bryr seg er tilskuernes sikkerhet i fare
Selv om plan- og bygningsetaten i ferdigattesten skriver at ansvarlig søker har bekreftet at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter er oppfylt, stiller VPN spørsmål ved om ikke saksbehandler borte hos kommunen ikke har vært litt vel kjapp i svingene i sin iver etter å få kryssa denne saken av restanselista si. Hastverk er lastverk – selv om man har skyntet seg sakte.

Vi har gått gjennom byggesaken og vi kan ikke se at det i løpet av denne prosessen er stilt krav til overholdelse av bransjestandarder, nasjonale standarder eller byggenæringens egen kvalitetsnorm (byggforsk). Denne normen gir dokumenterte løsninger som kan benyttes for å tilfredsstille funksjonskravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Disse standardene og kvalitetsnormene setter opp krav til blant annet rekkverk for at disse skal være sikre for bruk.

Vi mener: Det er en ting å peise opp noen tribuner. Det er en helt annen ting å sørge for at disse er sikre. Og det er dette som bekymrer oss, nemlig sikkerheten til tilskuere og supportere. Det skal være trygt å ta unga sine med på hockeykamp. Man skal ikke gå på kamp å være redd for at poden triller ned og slår seg helseløs. Vi veit at man aldri kan sikre seg 100 prosent mot uhell og ulykker, men man kan iallefall sørge for at når man setter opp midlertidige tribuner så følger man de kvalitetsnormene og de felles norske standardene som til enhver tid gjelder. Det burde være et minstekrav.

Vi finner ikke noe som tilsier at man gjennom denne prosessen har stilt noen krav til sikkerhet for tilskuere for å få ferdig- brukstillatelse for den midlertidige tribunen. Tar vi med oss i betraktningen at ferdigtillatelse var gitt FØR forrige hjemmekamp OG at tribunen, på tross av dette, faktisk ikke ble åpnet, er det betimelig å stille spørsmål om dette skyldes at klubben ikke finner bruk av tribunen for forsvarlig.

I forlengelsen av dette blir det da også nærliggende å fundere over om denne tribunen vil være åpen førstkommende torsdag når Iskrigerne spiller mot Sparta “hjemme” i Forum. VPN har vanskelig for å tro at tribunen åpnes dersom det er dette med sikkerhet for tilskuere og supportere som er greia.

Slurvete saksbehandling er en bekymring
Det faller oss også ganske så tungt for brystet at man har klart å gi ferdigtillatelse uten at det er dokumentert at det er gjort en befaring i forkant hvor supporter – og tilskuersikkerhet ved bruk av tribuna er vurdert.

Å gi bruks- eller ferdigtillatelse til et tribuneanlegg hvor sikkerheten til supporterne med stort og smått ikke er ivaretatt, er ikke bare slurvete saksbehandling: Det er direkte uforsvarlig.

20171012_201156(1)
Sånn ser det altså ut. Det er mulig å trille både over, under og mellom tribunerader og rekkverk

VPN er oppriktig bekymret. Vi har derfor sendt en henvendelse til plan- og bygningsetaten hvor vi har stilt dem de spørsmålene som vi reiser i denne saken her. I tillegg har vi stilt spørsmål om de har planlagt å gjennomføre et tilsyn med i Furuset Forum, hvor fokus er om den nyoppførte midlertidige tribunen i tilstrekkelig grad oppfyller de krav og normkrav som følger av nasjonale standarder slik at man har en slags garanti for at sikkerheten til tilskuere er ivaretatt ved bruk.

Vi kommer til å følge opp denne saken.

Legg igjen en kommentar