– Edvartsen er klar for å dømme alle lag

Dommersjef i NFF, Rune Pedersen, beklager sent svar og forklarer her sin vurdering av habiliteten til daglig leder av Storhamar Dragons, Svein-Erik Edvartsen, når han dømmer Tippeligaen. Betraktning fra juridisk avdeling i NFF er også med.  Beklager at svaret fra vår juridiske avdeling ikke er kommet til dere og det skyldes en misforståelse og min … Fortsett å lese «– Edvartsen er klar for å dømme alle lag»

Dommersjef i NFF, Rune Pedersen, beklager sent svar og forklarer her sin vurdering av habiliteten til daglig leder av Storhamar Dragons, Svein-Erik Edvartsen, når han dømmer Tippeligaen. Betraktning fra juridisk avdeling i NFF er også med. 

Beklager at svaret fra vår juridiske avdeling ikke er kommet til dere og det skyldes en misforståelse og min utenlandsreise.

Som dommersjef har jeg gjennomført samtaler med alle våre dommere om habilitet og alle forhold rundt dømmingen. Dette gjelder kontakter/familerelasjoner/arbeidstilknytning etc. til lagene også.

Med min bakgrunn er alle dommere – inkludert Edvartsen – klare til å dømme alle lag. Vi vurderer også hvor dommere kommer fra i forhold til konkurranse mellom klubber i forhold til medaljer og nedrykk ved slutten av sesongen.

Vi har vurdert at Edvartsen sitt arbeidsforhold i Storhamar ikke skal være til hinder for å dømme kamper i Tippeligaen – det være seg alle lag. Vår vurdering er at ikke arbeidsforhold i ishockey skulle gjøre han uskikket til å dømme kamper i Tippeligaen, selv om dette innbefatter klubber fra samme idrettslag som arbeidsgiver har spilt mot i ishockey.

NFF rangerer og velger ut sine dommere på bakgrunn av dommerfaglige kvalifikasjoner, men også selvsagt er etiske retningslinjer med i vurderingen. Det har for andre dommere medført at man har sagt nei til kamper på grunn av at man har hatt familie som har deltatt for enkelte lag. Da synes vi koblingen har vært for tett – selv om dommeren har vært medlem av andre klubber.

Vi håper dette har bidratt til hvordan NFF har vurdert dette, og igjen beklager at svaret ikke har nådd dere tidligere. Under er også vurderingen av vår juridiske avdeling inntatt.

Prinsippet om at fotballkamper skal avgjøres på bakgrunn av fair play er helt sentralt for Norges Fotballforbund, og går igjen i flere bestemmelser og retningslinjer. Når det gjelder dommere på toppnivå kommer prinsippet til uttrykk dels i Kampreglementet §§ 4-5 og 4-9, som sier at en dommer ikke kan dømme kamper der egen klubb deltar, og dels i etiske retningslinjer for dommere og assistentdommere, utarbeidet av NFF og Norsk Fotballdommerforening. Kravet om nøytralitet kommer i disse retningslinjene bl.a. til uttrykk ved at det defineres som en betingelse for å utøve dommergjerningen at man har absolutt tillitt innenfor fotballfamilien, noe som oppnås blant annet ved å vise aktsomhet, redelighet og objektivitet i all sin opptreden både på og utenfor banen. Retningslinjene sier videre at dommerne skal avholde seg fra uttalelse/markering av tilknytning/sympati/antipati til klubber eller lignende, og at de skal vurdere habilitet/inhabilitet i forhold til sponsor/arbeidsgiver.

Utover at en dommer ikke kan dømme kamper der dommerens klubb deltar, er retningslinjene altså i stor grad basert på skjønnsmessige vurderinger. Vår erfaring er at denne ordningen fungerer godt. Utover dommernes egne vurderinger foretar NFF selv en vurdering av dommernes bakgrunn i forbindelse med dommeroppsettet for den enkelte kamp, for å unngå at det stilles spørsmål ved dommerens integritet. I denne vurderingen kan f.eks. geografiske forhold spille inn. I årets serieinnspurt vil det f.eks. måtte vurderes om det er hensiktsmessig å sette opp en dommer fra Trondheimsområdet til å dømme kamper der Molde eller Strømsgodset spiller.

Et vedtak eller en policy om at en dommer på generell basis ikke skal dømme et konkret lag finnes det så vidt jeg kjenner til ikke eksempler på.

Problemstillingen dere ønsker å belyse er slik jeg forstår det hvorvidt en dommers rolle i en rivaliserende ishockeyklubb kan bidra til å svekke dommerens tillit på en måte som gjør han uegnet til å dømme den samme klubbens fotballag. I prinsippet vil denne problemstillingen kunne være aktuell også for andre idretter, da det er forholdsvis mange klubber som har lag (og rivaler) i mange idretter. NFFs standpunkt er at det å ha en rolle i et idrettslag som konkurrerer med klubber som også har fotballag, isolert sett ikke er tilstrekkelig til å skape tvil om dommerens integritet. Dette vil kunne vurderes annerledes dersom dommeren uttrykker seg på en negativ måte om den konkurrerende klubben, uttalelsene kan da fanges opp av retningslinjenes krav om at dommerne skal avholde seg fra uttalelse/markering av tilknytning/sympati/antipati til klubber.

Foto: Storhamar/www.dragons.no

6 kommentarer til «– Edvartsen er klar for å dømme alle lag»

  1. Eller når lagene møttes i tigerstaden hvor en serber får rødt kort for albuebruk når han står å blør fra hode.. eller rødt kort til en en vif spiller som kommer samtidig med høy fot mot en ball slik som motspillerern.. men han som tok ballen får rødt..

Legg igjen en kommentar