Arbeiderpartiet om Vålerenga stadion

VPN har stilt sine spørsmål. Rune Gerhardsen svarer for Arbeiderpartiet. Vålerenga har hatt sin reguleringsplan på offentlig høring. I den endelige versjonen er næringsarealene redusert fra 80.000 til 60.000 kvm på Hovin Skoletomta og høyden er maksimalt den samme som byggene ved siden av for å imøtekomme Plan- og byggs forslag på 55.000 på samme … Fortsett å lese «Arbeiderpartiet om Vålerenga stadion»

VPN har stilt sine spørsmål. Rune Gerhardsen svarer for Arbeiderpartiet.

Vålerenga har hatt sin reguleringsplan på offentlig høring. I den endelige versjonen er næringsarealene redusert fra 80.000 til 60.000
kvm på Hovin Skoletomta og høyden er maksimalt den samme som byggene ved siden av for å imøtekomme Plan- og byggs forslag på 55.000 på samme tomt.

Vil ditt parti støtte 60.000 kvm næring/kontor på Hovin-skoletomta?

– Forutsetningen for hele prosjektet har vært at reguleringsplanen skulle åpne for en utbygging som kan finansiere byggingen av selve stadion. Siden vi enda ikke har sette forslagene som foreligger, er det litt tidlig å si noe om m2-tall, men Arbeiderpartiet står fast ved forpliktelsen om at stadion skal finansieres gjennom den utbygging som skal skje.

Vi fulgte opp spørsmålet og ba om et klarere svar på spørsmålet om de 60 000 kvadratmeterne med næringseiendom. Rune Gerhardsen opplyser da at Arbeiderpartiet støtter Vålerengas reguleringsplan:

– Vi går for 60 000kvm, skriver  han på sms til VPN.

Skal Oslo kommune ta kostnadene med bygging av offentlig vei og annen infrastrukturkostnad rundt stadionområdet som skal tilfalle kommunen?

– Det er kommunen som har ansvaret for å føre fram veier og annen infrastruktur. Det er også viktig å huske på at det både skal bygges skole og skøytehall i kommunal regi i dette området, og her er det jo også kommunen som har ansvaret for infrastrukturen. Her snakker vi jo om infrastruktur som i stor grad vil være felles for all utbygging på tomta.

Ønsker ditt parti å få fortgang i saken sånn at ny stadion kan stå ferdig så snart som mulig?

– Et nytt A/SV byråd vil legge fram reguleringsplanen før jul.

Hva kan du og ditt parti love velgerne om Vålerengas ny stadion?

– Vi lover nytt Vålerenga stadion, og vi har ikke tenkt å somle.

En kommentar til «Arbeiderpartiet om Vålerenga stadion»

Legg igjen en kommentar