Stadionsaken – utsatt igjen.

Henning Holstads forslag om salg av tomt for en krone til Vålerenga skulle opp i finanskomiteen kommende onsdag. Nå er forslaget tatt av sakslista. Og utsatt igjen. Hva har skjedd denne gangen da? For andre gang er behandlingen i finanskomiteen av tomtesalget til Vålerenga utsatt. I et notat fra byrådet for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (Høyre) … Fortsett å lese «Stadionsaken – utsatt igjen.»

Henning Holstads forslag om salg av tomt for en krone til Vålerenga skulle opp i finanskomiteen kommende onsdag. Nå er forslaget tatt av sakslista. Og utsatt igjen. Hva har skjedd denne gangen da?

For andre gang er behandlingen i finanskomiteen av tomtesalget til Vålerenga utsatt. I et notat fra byrådet for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (Høyre) til finanskomiteen forklarer hun hvorfor det ikke foreligger mer informasjon til møtet 9. april:

Min siste redegjørelse for saken ga jeg i mitt notat av 13.02.2008 til finanskomiteen. Som det fremgår der, må bl.a. forholdet til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 (forbud mot offentlig støtte) utredes, deretter må de økonomiske konsekvensene av konklusjonen klargjøres, slik at både kommunen og VIF kan vurdere dem før vi eventuelt går videre med saken.

Jeg venter å få redegjørelsen om forholdet til EØS-avtalen medio april d.å. Før byrådet har vurdert den og eventuelle økonomiske eller andre konsekvenser, har byrådet heller ikke grunnlag for å si noe nærmere om den videre fremdriften av saken. Jeg har derfor ikke grunnlag for å gi finanskomiteen ytterligere informasjon før komiteens møte 09.04.2008.

Og med det er forslaget blitt tatt av sakslista for møtet 9. april.

Vi fortsetter vår runde blant politikerne. Denne gang snakker vi med Knut Even Lindsjørn, leder av SVs bystyregruppe. Er disse EØS-reglene så vanskelige som byrådet hevder?

– Så lenge det er Vålerenga som klubb som skal stå som eier, så er dette helt uproblematisk. Byrådet problematiserer dette unødig. Det er mye som tyder på at Byrådet sjøl ikke vil ha saken gjennomført, men det er et flertall som har sagt at dette skal gjennomføres. Da må vi presse i saken for å komme videre. Jeg er overrasket over at dette ikke er avklart ennå. Hvis ikke noe begynner å skje vil jeg kalle det trenering, konstaterer Lindsjørn til VPN.

Klanens talsmann i saken, Christian Kjellsen, er heller ikke imponert over fremdriften:

– Det er frustrende og det føles som å stange hodet i veggen. Vi må se hva vi kan gjøre for å politikerne til å holde ord. Vi oppfatter dette som trenering basert på faglig og politisk uenighet, sukker han. Og lover at Klanen følger nøye med på saken.

Fra klubbens side er man avventende, men styreleder Odd Skarheim stråler ikke akkurat av glede:

-Vålerenga Fotball har fått advokat Harald Evensen til å utarbeide en modell som løser problematikken rundt EØS avtalens artikkel 61 nr.1 og forbudet mot offentlig støtte. Evensen er en av Norges fremste EØS eksperter og har også vært dommer i ESA domstolen i tre år. Det er Vålerenga Fotball som klubb som skal eie stadionet og det ene av hovedpoengene i modellen handler om at vi skal gi tilbake tomteverdien vi får, krone for krone, gjennom å leie ut stadion gratis til andre idrettslag og foreninger. Modellen var klar for ett år siden og ble presentert for kommuneadvokaten og byrådet i Juni 2007. Vi opplyste samtidig om at ESA domstolen kan gi en forhåndsgodkjenning og at de har maksimalt åtte ukers behandlingstid. Hvis det er usikkerhet rundt dette, burde det ha vært løst i fjor høst i forbindelse med mulighetsstudiene på Valle. I tillegg til vår modell, finnes det flere andre måter å løse dette på.

Hva tror vil skje på politisk hold fremover?

– Jeg har tro på at det som er blitt lovet vil bli holdt og at det politiske flertallets vilje vil nå gjennom til slutt.

VPN noterer at neste møte i finanskomiteen er den 29.april. Dersom Agerbak-Jensen skulle ha fått sin redegjørelse av forholdet til EØS-reglene medio april slik hun skisserer burde saken kunne behandles på det møtet. Kanskje…

Legg igjen en kommentar