VPNs oppsummering av årsmøtet i Vålerenga fotball

I går hadde Vålerenga fotball årsmøte og det var litt av en kveld. Men selv om det til tider var kaotisk og høy temperatur, syns VPN vi kan ta med oss mye positivt videre.

Dessverre, grunnet fullstendig kaos i Oslo-trafikken med busser på tvers, milelange køer og katter og hunder i fredsforhandlinger, gikk vår representant dessverre glipp av pre-showet til Deilef.

Med andre ord har vi lite direkte sportslige nyheter. Det kan likevel hende at vi ikke hadde skrevet noe om det om vi hadde vært der heller, da det er fint at sånne ting blir på bakrommet.

Kritikk av styret

Allerede før årsmøtet ble det fremlagt kritikk fra kontrollkomiteen til styret når det kommer til å ha uoffisielle kanaler og kommunikasjon der ingenting blir skrevet ned, på bekostning av styremøter det føres protokoller.

Styret kunne forsikre om at ingen vedtak ble tatt på disse møtene, og at all dokumentasjon var fremlagt for kontrollkomiteen.

Dette er problematisk av to grunner. Den ene er at det hindrer åpenhet i klubben ovenfor klubbens medlemmer.

Den andre er at det ser skikkelig «murky» ut når det havner i landets største aviser.

Styret ser ut til å ha lært en del av denne fadesen og kommer i fremtiden til å være med åpne.

Videre kritikk gikk på at styret er for myke mot nazister på tribunen. Det gikk på at styret ikke hadde tatt skikkelig avstand fra miljøet, og gjør for lite for at folk som frekventerer kretser med høyrehånda i været og jøde-hatet i orden, kommer på kamper.

På tross av at de ikke nødvendigvis gjør noe galt mens de er på arenaen, skaper det likevel ubehag og frykt blant mange på tribunen, og kan være et hinder for at folk kommer på kampene.

Styret på sin side påpekte og understreket at de tar avstand fra all rasisme, og at det ligger i Vålerengas DNA å være mot faenskapet.

Selv om temperaturen ble delvis høy under debatten, kan vi ikke helt se at det ble kommet frem til noe konklusjon i hvordan det skal gjøres videre. Utover at styret må bli mer tydelige.

Ingen rasister på våre tribuner.

Vedtak

Årsmøtet vedtok at Vålerenga skal være prinsipielt mot VAR og jobbe mot at VAR ikke blir innført i den neste TV-avtalen samt jobbe mot at det blir kommersialisert i form av reklameavbrekk.

Det ble også vedtatt at det skal legges til rette for at Klanen får en observatørplass i styret. Det kan, etter det VPN forstår, ikke innføres som påbud. Men det kan gis sterke anbefalinger.

Vi håper og tror at styret tok dette til seg.

Valg av styreleder

Det var her årsmøtet til dels beveget seg over til fullstendig sirkus. Som seg hør og bør i Vålerenga.

Personen valgkomiteen hadde som preferert styreleder hadde ikke klart å melde seg inn i klubben tidsnok til å være valgbar til styret.

Dette resulterte i at årsmøtet satt uten en anbefalt kandidat.

Etter veldig mye frem og tilbake med beskyldninger om trenering, øst-europeiske tilstander og latterliggjøring samt et forslag å sette valg av styreleder opp mot ekstraordinært årsmøte, resulterte det i følgende:

Votering: Skal vi ha et ekstraordinært årsmøte.

Et tydelig, men ikke overveldende flertall stemte for å ikke ha et nytt årsmøte.

Votering: Tuva fortsetter som leder i to år. Vedtatt ved akklamasjon.

Med andre ord står vi med samme utgangspunkt som før alt bråket.

En slags konklusjon

På tross av en del armer og bein og til tider rare prosesser, mener vi at det har vært et godt årsmøte der mange har kommet til ordet.

Det er stort engasjement rundt klubben og styret og hva som foregår i korridorer og på banen. Dette mener vi minner om et sunt klubbdemokrati og viser viktigheten med innspill.

Hvis styret tar med seg alle innspillene de fikk i løpet av møtet, og aktivt forholder seg til dem fremover kan vi se et mer åpent, og bedre organisert Vålerenga fremover.

Og til slutt: Fem timer er mer enn nok. La oss korte ned på det i framtida.