Kommunens breddefokus gir 15 prosent mindre is til unga!

Kommunen og KID har tidligere pekt på Vålerenga og NIHF når de skal forklare hvorfor isflaten kommer til å bli 26 meter bred. I går snakket vi med Vålerenga og i dag har vi stilt noen spørsmål til generalsekretær Ottar Eide i NIHF. Heller ikke han virker å dele helt den samme virkelighetsoppfatningen som Eli … Fortsett å lese «Kommunens breddefokus gir 15 prosent mindre is til unga!»

Kommunen og KID har tidligere pekt på Vålerenga og NIHF når de skal forklare hvorfor isflaten kommer til å bli 26 meter bred. I går snakket vi med Vålerenga og i dag har vi stilt noen spørsmål til generalsekretær Ottar Eide i NIHF. Heller ikke han virker å dele helt den samme virkelighetsoppfatningen som Eli Grimsby og Rina Mariann Hansen i henholdsvis KID og Byrådet.

Har klubb og forbund spilt inn samme behov vedrørende rinkstørelse?
NIHF har aldri konkret blitt forespurt om størrelse på banen. Da NIHF kom inn i bildet med konkrete planer i 2015, var allerede banestørrelsen fastsatt etter ønske fra VIF, og det var ingen diskusjon om dette i møtene mellom KID/VIF og NIHF. Banestørrelsen var allerede 26×60 da NIHF så konkrete planer første gang

Hvor tydelige har dere vært på krav til størelse?
NIHF har informert om kravene til godkjent banestørrelse, som kan være 26×60, men hele tiden påpekt hvilke begrensninger dette gir. Blant annet ved at internasjonale mesterskap som holdes i Europa spilles på 30×60 og at våre landslag sannsynligvis ikke vil bruke arenaen til oppkjøringskamper i forkant av mesterskap.

Har kravnene endret seg, eller har dere hele tiden argumentert for størst mulig bredde på rinken?
Kravene til banestørrelse har vært og er fortsatt bredde mellom 26 og 30 meter. Det er imidlertid blitt mer oppmerksomhet rundt temaet ettersom det nå er ganske mange baner som har smalere banebredde.

Hvordan ble innmeldt krav møtt av KID/kommunen?
Da vi påpekte begrensningen ved bruk fra NIHFs side ble det sagt at banestørrelsen allerede var fastsatt etter innspill og ønske fra VIF

Oisan…det er jo litt spesielt all den tid KID og kommunen hele tiden er nøye med å understreke at isflata skal oppfylle krav stilt av forbundet. Høres ut som om de kjører en minimumsløsning om man kan si det. Vet dere hvorfor innmeldt krav om større bredde på isflaten ikke er etterkommet?
Det kan skyldes behov for omprosjektering med dertil økte kostnader og mulig forsinkelse i prosjektet. Da VIF spilte inn ønske om 26×60 bane. jeg tror det var i 2014, var det ikke noen stor diskusjon om banestørrelse. Da så mange på suksessen med DNB Arena i Stavanger, og trodde nok at det var framtidens ishall. Når man nå ser en oppblomstring av mindre baner har flere sett at det kan by på utfordringer.

En ting er at man ikke spiller på samme banestørrelse som man gjør internasjonalt. En annen ting er at man i Oslo har mistet ca 1200 kvm is, fordelt på 5 haller inkludert Jordal, ved at banene er redusert til 26 meters bredde. Dette er en avgjørelse som reduserer mulighet aktivitet for barn og ungdom.

Oslo kommune argumenterer med at Nye Jordal bygges primært for bredden, ca 80% av brukstiden, og at ønsker og hensyn til NIHF ikke er viktig. Det synes jeg er merkelig i og med at man nå har fjernet ca 15% av isen i Oslo i ishaller som fra før er sprengt med aktivitet. Jeg er usikker på hvordan den vurderingen er gjort når man skal prioritere og bygge for bredden.

Med den betrakningen knyttet til KIDs vurderinger og prioriteringer takker vi for at du tok deg tid til å snakke med oss.

Legg igjen en kommentar