Kommunen bekreftet i e-post 26. oktober i 2016 at isflata ikke blir større

Vålerenga Hockey ba opprinnelig om NHL-størrelse på isflata, men når ga egentlig klubb og forbund beskjed om at isflata må være større? VPN sitter på dokumentasjon om at det i alle fall var før 26. oktober 2016. Vålerenga Hockey ble forrige uke fortalt av opptil flere fra Oslo kommune at de ikke må syte om … Fortsett å lese «Kommunen bekreftet i e-post 26. oktober i 2016 at isflata ikke blir større»

Vålerenga Hockey ba opprinnelig om NHL-størrelse på isflata, men når ga egentlig klubb og forbund beskjed om at isflata må være større? VPN sitter på dokumentasjon om at det i alle fall var før 26. oktober 2016.

Vålerenga Hockey ble forrige uke fortalt av opptil flere fra Oslo kommune at de ikke må syte om isflaten. Det ble i sosiale medier og i NRK sagt om Vålerenga at de aldri hadde bedt om bredere isflate (rink). De som kommenterte dette var blant annet Eli Grimsby, direktør for KID, som kjekt og freidig twitret i forrige uke.

Andre kastet seg på bølgen, både av medier, bloggere og politikere. Det var liksom ikke grenser for hvor dårlig Vålerenga hadde håndtert denne saken. Derfor tok VPN kontakt med Tor-Helge Eikeland i Vålerenga Hockey for å få svar på hva som egentlig har skjedd.

På direkte spørsmål svarte Eikeland at klubben i den tidligste fasen av dette prosjektet ønsket å bygge isflaten i NHL-størrelse fordi de trodde det var den veien utviklingen i internasjonal hockey ville gå. Etter å ha mottatt råd blant annet fra det svenske ishockeyforbundet vedrørende utviklingen internasjonalt, endret klubben standpunkt. Klubben har hele tiden, etter at det var bestemt at hallen skulle nedskaleres, vært tydelige på at de mener en større isflate er nødvendig for å ivareta alle brukernes behov.

Eikeland sendte oss dokumentasjon av korrespondanse mellom kommunen og klubben der det klart fremkommer Vålerenga ønsket å gjøre rinken større, men at Oslo kommune ikke har etterkommet dette ønsket.

I optimaliseringsprosessen som ble gjennomført etter at bystyret fattet vedtak 22. juni 2016, spilte klubben inn at de ønsket en isflate som er bredere enn 26 meter.

Dette understøttes av e-post av 26.10. 2016 fra avdelingsdirektør i KID, Simen Bakken, til Vålerenga Hockey, hvor det klart fremkommer  at klubben har ønsket en større bredde på rinken, men at ønsket om å endre bredden fra 26 meter til 28, 3 meter ikke er etterkommet.

Ønsket, men ikke endret:

  • Bredde på isrink fra 26 meter til 28,3 meter

Det fremkommer ingen ytterligere begrunnelse for dette. E-posten fremstår som en orientering til klubben fra KID med kopi til Stein Mortensen i kommunen. Og vi minner om at dette tydelige avslaget fra kommunen kom i epost 26. oktober, og da må innspillet ha kommet betydelig tidligere.

I lys av dette fremstår Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, sin uttalelse til VG i forrige uke merkelig:

Jeg har aldri blitt konfrontert med denne problemstillingen tidligere.

På bakgrunn av den berømte forsinkelsen som nå har oppstått har klubben, igjen, anmodet om en utvidelse av bredden på isen. Dette ble gjort i et brukermøte mellom KID, arkitektene, Vålerenga og BYM den 17.11.2017. Også denne gangen ba klubben om en utvidelse til 28 – 28, 3 meter. Argumentasjonen er i følge Eikeland at dersom det ikke er mulig med en isflate som er 30 meter bred, så er en løsning med en isflate som er 28 meter bred bedre enn en løsning med en isflate som er 26 meter bred.

Ut i fra den dokumentasjonen vi har funnet i denne saken, klarer vi ikke se om KID har forhørt seg og/eller innhentet kompetanse som kan gi dem forståelse og kunnskap om rink-problematikken. Vi kan derfor heller ikke si noe om hvorfor klubbens gjentatte ønske om større rink ikke er etterkommet.

Med utgangspunkt i den dokumentasjonen vi har fått tak i, fremstår KID som uvillige til å endre rinkstørrelse. VPN har utfordringer med å se hvorfor de skal være så lite endringsvillige. Så lenge prosjektet er i en planleggingsfase og/eller man har kommet så kort i byggeprosessen at det ikke er støpt noe, kan det umulig være enorme kostnader forbundet med å tegne inn endringer – også på isflate.

At man har tatt hensyn til andre endringsønsker i forbindelse med utforming av andre deler av hallen styrker dette inntrykket.

I det siste har debatten om isflatestørrelse igjen blitt aktualisert og VPN er forundret over retningen denne debatten har tatt. Det kan dokumenteres at klubben i alle fall over et år har ønsket en isflate som er bredere enn 26 meter. På tross av dette gis det et inntrykk av at klubben er omskiftelig, vinglete og sutrete.

Ved å påstå at klubben egentlig aktivt går inn for en løsning med liten isflate som blant annet setter NIHF og landslagene i en kinkig situasjon, så påstår man også at klubben er uredelige, uærlige og sytete.

VPN er ei vaktbikkje også overfor egen klubb og forening, men vi har ikke funnet noen dokumentasjon som tilsier at det er klubben som lyver her. Snarere tvert i mot.

Det finnes mange måter å lyve på, det å holde tilbake informasjon er en av dem. Her har ledelsen i KID og ledende politikere unnlatt å opplyse om at Vålerenga Hockey, over en lengre periode, faktisk har bedt om en bredere isflate.

Ja, klubben ønsket helt i starten NHL-størrelse på rinken, men de har også endret standpunkt fordi de har tatt til seg erfaringer og kunnskap fra andre når det gjelder utviklingen i internasjonal hockey på anleggssiden. Dette er veldig lov. Ikke bare er det lov å endre mening, men når du skjønner at den meningen du hadde tidligere ikke er så god så er det også smart.

Alarmklokkene går i VPN når så sentrale personer som Rina Mariann Hansen og Eli Grimsby i prosjektet “Nye Jordal Amfi” uttaler seg bevisst unøyaktig eller til og med direkte usant om en “detalj” som isflatestørrelse. Når sentrale lokalpolitikere også slenger seg på, ja da blir det direkte umusikalsk.

Det mangler ikke kontroversielle temaer i dette prosjektet; vi har for eksempel kulverten som gjør prosjektet minimum ett år forsinket. Der unnlot de også å ta på seg skyld helt frem til TV2 begynte å grave i saken. Da kom det plutselig frem at de hadde brukt gamle og utdaterte kart.

Det spørsmålet vi egentlig bør stille oss er hvorvidt vi kan ta den informasjonen som kommer fra Oslo kommune som sannferdig.

Legg igjen en kommentar