VPN avslører: Sannheten bak milliontabben

Samtidig som Oslo kommune har innført ny høydereferanse på alle karta sine og Kultur- og Idrettsbygg (KID) har utelatt flytting av kulvert fra anbudet, er prosjektet «Nye Jordal Amfi» et helt år forsinket. Jo mer vi leiter i saksdokumentene jo dårligere ser beslutningsgrunnlaget, som bystyret fattet vedtak om nytt Jordal Amfi på, ut. Er det … Fortsett å lese «VPN avslører: Sannheten bak milliontabben»

Samtidig som Oslo kommune har innført ny høydereferanse på alle karta sine og Kultur- og Idrettsbygg (KID) har utelatt flytting av kulvert fra anbudet, er prosjektet «Nye Jordal Amfi» et helt år forsinket. Jo mer vi leiter i saksdokumentene jo dårligere ser beslutningsgrunnlaget, som bystyret fattet vedtak om nytt Jordal Amfi på, ut. Er det en sammenheng her? Er det kommunalt rot og inkompetanse som er den egentlige grunnen til den lange forsinkelesen? Svaret på det er et rungende JA!!!!

Trettisyv centimeter til besvær?
For å kompensere for landhevingen de siste 60 åra innførte Plan- og bygningsetaten i Oslo, den 1. januar 2015 den nye høydereferansen NN2000. Ny standard førte til at alle målte høyder i Oslo-kartene økte med cirka 37 cm – VPN bare spør; er det disse 37 cm som er til besvær for kulverten gjennom Nye Jordal Amfi?

Bytte av høydesystem får konsekvenser for alle som bruker kommunens kart og fastmerker – altså offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere som jobber i Oslo. Med andre ord så skal man i prosjekteringa av nytt Jordal ha fulgt den nye høydestandarden.

Den 30. oktober 2014 sa senioringeniør Rune Kjørmo i Avdeling for Geodata i Plan- og bygningsetaten følgende til Teknisk Ukeblad:

Det blir viktig å undersøke hvilken høydereferanse som gjelder for de ulike dataene som brukes. Om man ikke er oppmerksom på hvilken høydereferanse som blir brukt kan det fort oppstå både forsinkelser og økte kostnader ved at ting må endres underveis.

Det er nærliggende å stille seg spørsmålet om man her har gått på en smell og regnet høyde og nivåer ut fra gammel standard og ikke ny. Vi tror det er det som er tilfelle. Noe som også lederen i KID, Eli Grimsby, innrømet på TV2 nyhetene søndag 19. november. Vel Eli…vi har news for you. Dette er slurvete, slett og direkte dårlig håndverk. Det verste er at man ikke har vært ærlig å kommet med denne årsaken tidligere. Dette fremstår rett og slett som en fuck up som man har prøvd å tåkelegge.

Det er ikke så kult å måtte stå skolerett og si: «Dere veit det 500 millioner prosjektet nede på Jordal? Vi har basert hele prosjektet på gamle, utdaterte og uriktige kart…sorry gutta!»

Hvem narrer hvem?
Er det sånn at kartgrunnlaget man har tatt utgangspunkt i er uriktig, så er det faktisk også sånn at grunnlaget politikerene har fatta vedtak på er feil.

Da blir spørsmålene: Er det sånn at KID ikke har informert byråden sin? Er byråden informert men har holdt tilbake opplysninger for bystyret? Eller om det er sånn at politikerene er såpass uinteresserte at de ikke har stilt de riktige spørsmålene før de banka saken igjennom i bystyret?  NOE er det! Og dette bør få konsekvenser. Vi snakker tross alt om fremtiden til et av Oslos mest kjente idrettsambasadører, vi snakker om tilliten til politkerene, og vi snakker om bruken av flere 100 millioner av skattebetalernes penger.

Prosjektering til å grine av!
Prosjekteringa for dette prosjektet er skikkelig skikkelig bortinatta dårlig. Og vi vet at dette tåkelegges. Man tåkelegger ikke bare at man her muligens har fattet vedtak på uriktig grunnlag, man tåkelegger også at Oslo kommune ved KID har skrevet skikkelig skikkelig bortinatta dårlige anbud. I den siste sammenhengen er plassering av kulvert et sidespor. Det er et sidespor som slenges ut som en desperat unnskyldning for at Jordal Idrettspark har sprukket grasat på tid. Det hele er blitt mer trist enn tragisk.

Vi vet dette fordi det er to prosjekter som nå gjennomføres parallelt – «Klosterengapark» som Vann- og avløpsetaten har ansvar for, og «Nye Jordal Amfi» som KID har ansvar for.

En del av Klosterenga-prosjektet er åpning av Hovinbekken fra Ensjø til Akerselva i Bjørvika. Derfor har de sendt ut anbudsforespørsel på jobben som må gjøres for å få ført frem overvann fra Ensjø Torg til Jordal. Anbudet omfatter blant annet sammenkobling med PE ledning (trykkrør) som er ført inn gjennom kulvertvegg ved Jordal amfi. Det fremkommer av kravspesifikasjonen i anbudet at Jordal amfi- prosjektet skal føre denne ledningen inn i forkant. Påkoblinga er med andre ord innenfor, men ikke flytting av den kulverten som KID mener ligger høyere enn det de først «trodde». Derfor er flytting av kulverten ikke en del av kravspesifikasjonen når Vann- og avløpsetaten la ut jobben på anbud. Vann- og avløpsetaten har gjennom hele prosessen vært tydelige på at kostnader i forbindelse med flytting av kulverten skal dekkes av KID.

KID – Who are you KIDding?
Prosjektet Nye Jordal Amfi skal etablere en ishall for elite- og breddeishockeyen i Oslo. Hallen skal bygges der dagens Jordal Amfi står og vil utformes som en moderne ishall med arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media. Inkludert i anskaffelsen er også utomhusområder rundt hallen. Dette innebærer inngangspartier for publikum, sykkelparkering, gangpassasjer og grøntområder. Det er verdt å merke seg at KID, som har utarbeidet anbudet, har helt utelatt eller glemt å ta flytting av kulverten inn som en del av anbudet de sendte ut – say what now? Yupp… Ikke fnugg av noe kulvertflytting her i gården!

Det er betimelig å stille seg spørsmål om KID som en konsekvens av denne «surringa» har fått i gang en helt unødvendig panisk intern diskusjon med Vann-og avløpsetaten om hvordan kostnadene av den kulvertflyttinga skal fordeles. Det eneste man har klart å oppnå er ett års forsinkelse av prosjektet.

Det er direkte urovekkende at kommunen setter igang et prosjekt til over en halv milliard kroner for så å ryke på elementære ting som dårlig prosjektering og dårlige anbudsrunder. Dette er krise. Det er krise for Oslo kommune, Vålerenga og for KID.

Det er såpass krise at det kan være betimelig å stille spørsmål ved kompetansen hos prosjekteier som er KID. Ja…det er nesten slik at det er innafor å stille seg spørsmål om KID egentlig har livets rett som egen «etat». For vi tviler helt seriøst på at det er dette nivået Oslo kommune ønsker å legge seg på, til det begynner det å bli for pinlig.

PS: VPN takker for alle tips vi har mottatt vedrørende denne saken. Sitter du på informasjon du vil dele med oss? Send en e-post til kontakt_oss@vpn.no.

Legg igjen en kommentar