Oslo kommune leker stilleleken

Er de midlertidige tribunene i Furuset Forum trygge for store og små supportere? Er Furuset Forum godkjent for GET-ligaspill? Svaret på det siste spørsmålet er: NEI. Svaret på det første spørsmålet er: Vi veit ikke. I forbindelse med byggingen av Nye Jordal Amfi spiller Vålerenga sine GET-ligakamper i Furuset Forum. I sin opprinnelige form holdt … Fortsett å lese «Oslo kommune leker stilleleken»

Er de midlertidige tribunene i Furuset Forum trygge for store og små supportere? Er Furuset Forum godkjent for GET-ligaspill? Svaret på det siste spørsmålet er: NEI. Svaret på det første spørsmålet er: Vi veit ikke.

I forbindelse med byggingen av Nye Jordal Amfi spiller Vålerenga sine GET-ligakamper i Furuset Forum. I sin opprinnelige form holdt ikke Furuset Forum GET-ligastandard. Før Vålerenga flyttet ble det gjort endel mindre forbedringer. Det ble skiftet belysning og hallen fikk en ny og bedre måltavle.

Til denne sesongen skulle i tillegg tilskuerkapasiteten økes fra 1400 til 2000 som er kravet til NIHF for haller i GET-ligaen.

For å få til det satte de inn et nytt vant som gjorde banen smalere slik at man kunne få på plass en midlertidig tribune på motsatt langside av den permanente tribunen. Arbeidet skulle opprinnelig vært ferdig til seriestart, men forsinkelser oppstod og forbundet så seg nødt til å gi Vålerenga dispensasjon frem til kampen mot Lørenskog 12. oktober.

11. oktober var alt arbeidet med Furuset Forum godkjent. Dvs at entreprenørene selv rapporterte at arbeidet var avsluttet og komplett hvor Oslo kommune kvitterte ut med ferdigattest. Som VPN redegjorde for etter kampen mot Lørenskog, så ser ikke de nye midlertidige tribunene særlig trygge ut. Det er ikke det at vi er redd for at de skal kollapse, men sikringsarbeidet på tribuneseksjonen er under enhver tvil. Vi har også i bakhuet at Vålerenga tross alt har opplevd tribuneras før.

Selv om du spør får du ikke alltid svar
Neste hjemmekamp smeller til mot Storhamar Dragons, og det vil høyst sannsynlig komme en del tilreisende potetbønder på kampen. Ønsker man å selge mer enn 1400 billetter har ikke klubben noe annet valg enn å åpne den midlertidige tribunen. Dette vil aktualisere VPNs bekymringer for standarden til tribunen.

16. oktober sendte derfor VPN følgende spørsmål til Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune der vi ba dem svare for sikkerheten knyttet til det midlertidige tribuneanlegget:

  1. Har fasilitetene har blitt ivaretatt ihht forventet bransjestandard og kvalitetsnorm når det gjelder f.eks. utforming av tribune, rekkverk på tribune, rømningsveier, rampe og dimensjonering av antall toaletter i forhold til økning i tilskuerkapasitet?
  2. Ansees den midlertidige tribunen som sikker for voksne og barn?
  3. Har blitt foretatt en befaring av den midlertidige tribunen i forkant av ferdigstillelse av arbeidet?
  4. Er det planlagt noe tilsyn av av denne konstruksjonen og det andre arbeidet som er utført i nær fremtid?

Grunnen til at vi stiller disse spørsmålene er fordi det synes tvilsomt at rekkverk på tribunen tilfredsstiller gjeldene bransjestandard og byggnorm. Dette er krav til utforming som som skal sikre at vår sikkerhet og trygghet ivaretas. Den midlertidige tribunen er et enkelt stillasverk som står på betong. Det er flere meter ned og et fall fra den kan naturlig nok volde stor skade. VPN sier ikke at dette vil skje, men at sjansen for at det kan skje er større ettersom jobben som er gjort med sikringen virker slett.

Plan- og Bygningsetaten har enda ikke tatt seg bryet med å besvare spørsmålene våre, til tross for at vi har sendt dem vennlige påminnelser. Dette ser vi på som arrogant, spesielt ettersom det ikke kommer frem noe sted ved innsyn i saksdokumetene at Plan- og Bygningsetaten har gjennomført sluttbefaring og eller tilsyn av det «ferdigstilte» tribuneanlegget, i forbindelse med utstedelse av ferdigattest.

Furuset Forum er ikke godkjent for Get-ligaspill
I forlengelsen av dette har vi også lurt på om Furuset Forum faktisk er blitt godkjent for GET-ligaspill. Svaret vi fikk fra leder i Arena-og arrangementsutvalget i NIHF, Lars Killi, er at det fremdeles spilles på dispensasjon inntil forbundets krav er innfridd. Han nevner sekretariatet, utvisningsbokser og lydanlegg som eksempler på forhold som må utbedres for hallen endelig kan godkjennes.

Killi er tydelig på at forbundet jobber godt sammen med Vålerenga og Furuset for å få ordnet de sakene som gjenstår så raskt som mulig slik at forholdene blir så gode som mulig for alle parter. Han kan dessverre ikke gi noen tidspunkt for når eventuelt alt er ferdigstilt, men både Vålerenga og Furuset er i følge Killi veldig fleksible og gjør sitt beste i den midlertidige situasjonen som har oppstått.

Furuset Forum er med andre ord ikke godkjent for Get-liga spill. Selv om det fra forbundets side fremheves at klubbene som er involvert er proaktive og fleksible når det kommer til løsning, stiller vi oss spørsmål om hallen vil være godkjent ved neste hjemmekamp, all den tid det ikke synes som om kommunen prioriterer denne saken i særlig grad.

Legg igjen en kommentar