Hva skal man med fiender når man har venner som Oslo kommune?

I dag kom meldingen om at nye Jordal Amfi er ett år forsinket, men skal visstnok bli ferdig uten å bli dyrere. Selv om ytterligere forsinkelse ikke kommer som noen overraskelse, føles det faktum at forsinkelsen er en hel ekstra sesong som en kalddusj – både sportslig og økonomisk. Det er fra før kjent at … Fortsett å lese «Hva skal man med fiender når man har venner som Oslo kommune?»

I dag kom meldingen om at nye Jordal Amfi er ett år forsinket, men skal visstnok bli ferdig uten å bli dyrere. Selv om ytterligere forsinkelse ikke kommer som noen overraskelse, føles det faktum at forsinkelsen er en hel ekstra sesong som en kalddusj – både sportslig og økonomisk.

Det er fra før kjent at Hovinbekken går i kulvert (nedgravd tunnel) under Jordal Amfi og Jordal Idrettspark. Dette er ingen hemmelighet. Greia er nå den at de påstår at kulverten ikke går der de hadde trodd/følt at den gikk. Det er nok derfor vi har sett en byggeplass med tidvis ingen aktivitet, etter at gravearbeidet ble påbegynt.

Sportslig berører dette flere av klubbene i Vålerenga. Den som blir mest direkte rammet er Vålerenga Hockey. Eliten kan ikke flytte hjem og vil fremdeles være forvist til en liten og umoderne hall med dårlige fasiliteter som reduserer muligheter for å kunne generere inntekter fra kampaktivitet og sponsorer.

Bredden har mistet en isflate. De har mistet garderober. Og aktivitet foregår nå i ungdomshallen som har et utdatert vant, som gjør at vi stiller spørsmål om den er godkjent for kamper i regi av NIHF. Administrasjonen til Vålerenga Hockey har flyttet. Kontorlokalene de hadde er revet. De holder nå til på Kalbakken og har mistet den daglige kontakten med miljøet.

Vålerenga Trolls er også rammet. De har mista hjemmebanen og treningsanlegget ettersom arealet for kunstgressbanen på Jordal er en del av byggeplassen. Videre har kommunen bestemt at midlertidig erstatningshall for hockey skal ligge på deler av kunstgresset. De spiller nå kampa sine, langt unna sitt nærmiljø, på Frogner stadion.

Et annet aspekt ved denne forsinkelsen er kostnadene i selve prosjektet og hvilke konsekvenser dette vil få for sluttresultatet.

Sjefa for Kultur- og idrettsbygg (KID), Eli Grimsby, siteres i pressemeldingen på at «Vårt fokus nå er å gjennomføre arbeidene slik at hallen kan åpnes til sesongstart 2019 innenfor bystyrets vedtatte kostnadsramme».

Det er verdt å merke seg at Grimsby er tydelig på at kostnadsramma skal holdes på tross av at prosjektet nå er et helt år forsinket.

VPN tror at den kostnadsramma i realiteten har røket for lenge sia. Forsinkelser er fordyrende. Det VIL påløpe ekstra kostnader.

Entreprenør har gitt et anbud hvor de skal gjøre en jobb innenfor en tidsramme. Nå må de holde på ett helt år ekstra. Klart det koster penger. Det betyr jo et ekstra år med kostnader knyttet til aktivitet på byggeplassen. Dette blir ikke billig. Entreprenør jobber hverken gratis eller driver med veldedighet overfor Oslo kommune.

Ettersom kulvertens plassering fremsto som overraskende er det naturlig å anta at kulvert og «kjelleretasje» må være dårlig beskrevet, i verste fall utelatt fra anbudet. Da er det nærliggende å stille spørsmål om hvem det er som har ansvar og som skal betale for dette. Er det entreprenør? Neppe. Regninga tilfaller nok Oslo kommune som prosjekteier.

VPNs bekymring er at dette ensidige fokuset på å holde kostnadsrammen går på bekostning av hallens funksjonalitet.

Har det påløpt ekstra kostnader pga av kulverten ser vi ikke andre muligheter enn at kravspekken til selve hallen nedskaleres. Dette betyr at den hallen som til slutt bygges ikke er like funksjonell som planlagt. Her er det viktig å huske på at den planlagte hallen var en nedskalert versjon av en nedskalert versjon av en hall som ble presentert i forbindelse med OL-søknaden. Den var med andre ord nedskalert mer nok fra før.

Det er betimelig å stille seg spørsmål om hvilke funksjoner som forsvinner eller desimeres, og hvem det går ut over. Er det kjelkehockeyen som må lide som følge av redusert størrelse på garderober? Er det bredden som må lide som følge av ytterligere reduksjon i garderobefasiliteter for lag/dommere/trenere og mindre oppbevaringsplass for lagmateriell?

Er det A-laget/landslaget som blir lidende som følge av bortfall/desimering av oppholdsrom, lege- og førstehjelpfasiliteter, dopingrom, kontor til trenerteam?

Er det administrasjonen som må lide som følge av redusert areal for kontorlokaler o.l?

Er det pressen som må lide som følge av bortfall eller desimering av presseplasser, presserom, fotorom, areal tiltenkt TV-produksjon o.l.

Er det tilskuerne som må lide som følge av reduksjon/bortfall av fasiliteter som toaletter, kiosker, mingleområde o.l? Eller snakker vi om en kombinasjon av alle disse?

Svaret sitter Eli Grimsby og KID på. Men inntil de er åpne om kostnadene som påløper arbeidet med kulverten og hvor disse pengene egentlig skal hentes fra, så forblir dette ubesvarte spørsmål.

VPN er dypt bekymret over utviklingen, men det kommer ikke overraskende på oss. Mye av dette advarte vi mot allerede i fjor sommer.

Hva skal man med fiender når man har venner som Oslo kommune?

Legg igjen en kommentar