Vålerenga i Jordal-krise

Mens politikerne toer sine hender renner ideen om nytt Jordal Amfi ut som vannet i Hovinbekken VPN har fulgt saken om nytt Jordal Amfi lenge. I dag skriver TV 2 på nettsidene sine at nytt Jordal Amfi sannsynligvis ikke blir klar til seriestart 2018. Dette her kommer ikke som en overraskelse på noen, og det … Fortsett å lese «Vålerenga i Jordal-krise»

Mens politikerne toer sine hender renner ideen om nytt Jordal Amfi ut som vannet i Hovinbekken

VPN har fulgt saken om nytt Jordal Amfi lenge. I dag skriver TV 2 på nettsidene sine at nytt Jordal Amfi sannsynligvis ikke blir klar til seriestart 2018. Dette her kommer ikke som en overraskelse på noen, og det burde ei heller komme som en overraskelse på de ansvarlige i kommunen. Å sprekke på tid og kost skjer når man haste-vedtar ett stort prosjekt som ikke er tilstrekkelig konsekvensutredet. Nytt Jordal Amfi er, i så måte, et skoleeksempel på dårlig prosjektgjennomføring.

At Hovinbekken skulle åpnes har hele tiden vært et kjent faktum. Vi kan vel si at åpning av Hovinbekken nesten var en forutsetning for bygging av ny ishall. Det var også kjent at eksisterende Jordal lå i fotavtrykket av et gammelt teglverk, samt at grunnforholdene i dette området var spesielle og kunne bety utfordringer ved eventuell bygging av nye bygg.

Dette er utfordringer som man hele tiden har visst om men valgt å, i mer eller mindre grad, overse, eller ikke konkret ta stilling til.

I forbindelse med søknadsprosessen for Oslo OL 2022 ble det utarbeidet et forslag om å bygge en ny større hockeyhall på Jordal. Dette forslaget er godt utredet. Bygging av denne hallen forutsatte at en ny hockeyhall ble bygget et annet sted i parken enn der opprinnelige Jordal Amfi sto. Da det ble avklart at man ikke skulle søke om OL i 2022 ble hallen mer eller mindre tilfeldig nedskalert og lokalisasjon ble endret, uten at man foretok en ordentlig utreding av blant annet hvilke konsekvenser en åpning av Hovinbekken og de spesielle grunnforholdene på ny lokalisasjon vil få for kostnadsramma og tidsaspektet for gjennomføringa av bygginga.

Derimot ble det i all hast foreslått endringer i gjeldene reguleringsplan. Rent planfaglig fremstår dette som et stykke dårlig håndtverk av Oslo kommune. Den reviderte reguleringsplanen som ble banka igjennom i fjor høst er kort og godt hastearbeid eller venstrehåndsarbeid om du vil.

Så kommer vi til selve kvalitetsikringa av prosjektet «Nytt Jordal». En kvalitetsikring som ekstern kvalitetsikrer PwC under tvil gjorde. I kvalitetsikringrapporten er ekstern kvalitetsikrer tydelige på at dette er et prosjekt som det er vanskelig å kvalitetsikre da enkelte aspekter er tildels svakt eller mangelfullt utredet. Det pekes på at manglende utreding er en av de største riskene med prosjektet og at man i verste fall må påregne forsinkelser og/eller etterfølgene kostnader.

At forsinkelser og at kostnadsramma eventuelt viser seg å være for liten bør derfor ikke overraske noen, aller minst dem som sitter med ansvar for planlegging og gjennomføring av dette prosjektet. De bør være pinlig klar over at de forhastede beslutningene som ble tatt i fjor ikke sparte dem for penger. Det er motsatt. Hastverk er lastverk. Det koster både penger og tid.

VPN stiller spørsmål om hva konsekvensen for kostnadsoverskridelsene vil bety for tilbudet i selve hallen. Vil de medføre en kvalitesmessig forringelse av hallen. Vil idretten få et simplere tilbud og en simplere hall?

Det er også nærliggende å stille seg spørsmål om hvilke konsekvenser tidsoverskridelsene vil få for Nye Jordals største bruker nemlig, Vålerenga Hockey. Hvilke alternativer jobbes det med for klubben i en eventuell mellomperiode mens klubben venter på ferdigstillese av Ny Jordal Amfi? Hva med de eventuelle avtalene klubben har gjort med samarbeidspartnere for neste sesong? Er kommunen klar for å kompensere klubb for de økonomiske tap deres manglende evne til å levere på tid vil medføre?

Disse spørsmålene er det viktig å få besvart. VPN har derfor sendt en henvendelse til Oslo kommune ved ansvarlig Byråd hvor vi, på bakgrunn av TV2 sin omtale av denne saken i dag, ba om en uttalelse. Byråden har ikke besvart spørsmålene som vi har stilt, men henvist oss til Kultur- og idrettsbygg (KID). Kultur- og idrettsbygg har enda ikke besvart vår henvendelse.

VPN kommer til å følge opp denne saken.

Legg igjen en kommentar