Hockey-framtid på spill

Den 28. januar spiller Vålerenga Hockey hjemmekamp mot Kongsvinger Knights. Hvor denne hjemmekampen skal spilles anes ikke i skrivende stund. Det er 25 dager, eller 19 arbeidsdager til Vålerenga skal være flytta inn i midlertidige lokaler og hall. Kampen skal enten spilles i den kommunale garasjen på Manglerud eller i det privateide Furuset Forum. For … Fortsett å lese «Hockey-framtid på spill»

Den 28. januar spiller Vålerenga Hockey hjemmekamp mot Kongsvinger Knights. Hvor denne hjemmekampen skal spilles anes ikke i skrivende stund. Det er 25 dager, eller 19 arbeidsdager til Vålerenga skal være flytta inn i midlertidige lokaler og hall. Kampen skal enten spilles i den kommunale garasjen på Manglerud eller i det privateide Furuset Forum.

For å gjøre en lang historie kort så har kommunen i realiteten ikke tatt innover seg at rivingen av Jordal Amfi ville medføre at Vålerenga Hockey – med stort og smått- vil trenge en erstatningshall i byggeperioden. Isolert sett er dette hinsides hårreisende. Vurderer man prosjektet som helhet, er dette et grimt vitnesbyrd om at Oslo kommune som prosjekteier mangler fundamental kompetanse både når det gjelder forvaltning av idrettsanlegg og prosjektledelse generelt. Karakterboka viser en Lg minus på alle punkt. Det står rett og slett mer eller mindre til stryk. Og dét mine damer og herrer, det er rett og slett for dårlig i 2017, hvor det nærmest kreves en master for å sitte i kassa på Rema 1000 eller for å traktere en gressklipperinnrettning i tettbygde strøk.

Det er et bevis på manglende forståelse og kompetanse på det rent idrettsfaglige når man ikke ser at de utfordringene som oppstår når man setter seg i en slik situasjon at 2 ulike A-lag, i samme idrett og i samme liga kan komme til å måtte dele hjemmearena.

Mange spørsmål – sjukt få svar
Har man mer enn ti minutter med livserfaring skjønner man at dette medfører potensielt eksplosive utfordringer. Enten i form av økonomiske som reklame på isen, reklame på vant, avtale om drift av hallen -herunder bla kioskdrift og billetter. Her har vi to uavhengige klubber som hver på sin side har inngått avtaler med ulike sponsorer. Hvilken av klubbene skal få ha sine sponsorer på isen, hvilke av klubbene skal få ha sine sponsorer på reklamen på vantet? Hvilke klubbfarger skal prege hallen? Skal Vålerenga måtte spille hjemmekampene sine under de stygge grønne draktene MS har hengt opp for å hedre sine såkalte klubblegender, eller skal MS pålegges å fjerne disse før hver kamp Vålerenga skal spille i garasjen. Og hvordan skal supportere til respektive lag håndteres på en god måte? Vi bare spør vi. Er jo verdt å ta opp disse spørsmåla med storpadda i rådhuset da feilskjær her vil kunne medføre knekt rygg på klubben i vårt hjerte og mange knekte supporter-neser. Spørsmålene av den typen der er mange. Og vi kan ikke se at disse er reflektert over. Vi kan sågar ikke se at halleier – Oslo kommune- har sett disse utfordringene overhodet

Pest eller kolera
En mulig knekt rygg og noen knekte neser spiller vel alt i alt liten rolle på sikt. Vi veit vi har alternativer for å unngå sykemeldinger og rehabiltering. Valget står mellom to haller. En som er eid av kommunen og en som er eid av Furuset Idrettsforening. Vi forstår at Oslo kommune ikke ukritisk og uhemmet kan pisse sure penger utover èn idrettsforening, da dette vil gå på bekostning av de andre laga og foreningene i byen. Sponser kommunen oppgradering av et idrettsanlegg eid av en idrettsforening bør de også sponse flere idrettslag. Det er bare rett og rimelig, da det til syvende og sist er felleskapets midler som de sitter og lissom skal forvalte.

Det som derimot fremstår som helt ubegripelig er at Oslo kommune ikke har klønet seg til å planlegge denne prosessen såpass at man har sett utfordringene før de kom å beit dem rævva. Det er betimelig å stille spørsmål om hvorfor Oslo kommune ikke har tatt en avgjørelse vedrørende hvilken hall som, ut i fra idrettens behov, vil være den beste erstaningshallen på et tidligere tidspunkt. En innstilling burde ha vært klar samtidig som det ble fattet vedtak om riving av eksisterende Jordal Amfi. Det hadde gitt mer forutberegnlighet både for halleier, klubb og supportere. I steden for knaller de på i sin egen lille bobble og bedriver brannslukning etterhvert som problemene dukker opp. Det er som å gå på tur over vidda i 25 blå for så å tenke at; nei nå ble jeg kald på låra. Nei faen, skulle nok å peisa på en pantalones av ull. Faen, jeg lar det stå til…og så pisser du deg varm. 10 minutter med livserfaring hadde fortalt deg at det der er den teiteste løsninga av de alle. Snu i tide, grav deg ned, ring en retardert venn – bare ikke piss i buksa for å hold varmen. Hvem av oss husker ikke kaoset som var i sommer da klubben ikke kunne legge ut sesongkort for salg fordi de ikke ante om og hvor mange sesongkort de kunne selge med gyldighet 2017?

Greit nok at kommunen ikke finner det juridisk, moralsk eller økonomisk riktig å spytte inn masse penger i oppgradering av en privat ishall. Disse pengene må jo tas fra andre gode og nødvendige tiltak som er ment å fremme idrettsglede og aktivitet i Oslo. Men hadde avgjørelsen blitt tatt på riktig tidspunkt, hadde kommunen hatt mulighet til å feks bidra til og sørge for at Furuset Idrettsforening fikk søkt om spillemidler for oppgradering av hallen slik at den holder et akseptabelt Get-liga nivå. Det er jo akkurat sånne ting spillemidlene er til for. Da hadde de økonomiske utfordringene og spørsmål om forskjellsbehandling av idretter og idrettslag vært ett ikke-tema. Da hadde vi hatt ryddige forhold med en kommunal idrettsledelse som har gjort jobben sin med tanke på bruk av kommunale og private anlegg for å fremme god idrettspolitikk i hovedstaden. Men sånn fungerer tydeligvis ikke Oslo kommune. I Oslo forvalter man ikke. I Oslo driver man med kaoshåndtering/kaosteori, brannslukning og pisser i buksa for varme. Og merk dere folkens…den buksa til oslo kommune blir bare våtere og våtere. Den vil fryse massivt når minusgradene setter inn.

Kompensasjon
Om det blir det ene eller det andre spiller egentlig ikke så innmari stor rolle egentlig… det er tydelig at klubben vår vil komme til å tape penger uansett. Spørsmålet er bare hvor mye og hva som kunne ha blitt gjort for å redusere tapet. Klubben har dårlig nok økonomi som det er om ikke ryggen skal knekkes helt som følge av kommunal ignoranse og inkompetanse. Det er ikke til å stikke under en stol at den mangelen på forutberegnlighet kommunen har gitt klubben, bidrar til å øke det økonomiske tapet klubben vil ha med å måtte spille en og en halv sesong på fremmed is. Det er kaldt ute, og Oslo kommune klarte å pisse ned i buksa på klubben vår også. Takk skal dere ha.

Et spørmål som det er nærliggende å stille seg er om Oslo kommune har tenkt å ta ansvar for den uforsvarlige vinglinga og den direkte dårlige prosjektledelsen sin. Vil kommunen på noen som helst måte kompensere Vålerenga Hockey for de tapte driftsinntektene klubben vil ha som følge av denne farsen?

Slik som kommunen og dens folkevalgte har oppført seg til nå er nok svaret et klinkende klart: NEI. Noen kompensasjon vil nok klubben ikke få. Vi tar oss likevel den frihet å minne om at Skiforeningen fikk 12 millioner kroner som driftstilskudd i 2008-2009 av Oslo kommune fordi Holmenkollen var stengt som følge av oppgradering mot VM i 2011. Tenker vi likebehandling av idretter så er det gode grunner som taler for at Oslo kommune ikke bør behandle Vålerenga Hockey særlig mye anderledes her. Men det er tross Oslo kommune vi snakker om, og Oslo kommune har vi mista både trua på og respekten for. Sorry.

Les også:

Hvor skal hockeyen spille hjemmekamper?
Anbudsdokumentene vedrørende Nye Jordal Amfi – Finn en feil…
Jordal Amfi – Kvalitet er ikke bare kvalitet selv om den er sikra
Bystyrets spill om Jordal Amfi – En tragedie i to akter
Den politiske dansen rundt gullkalven Jordal Amfi
Vålerenga Hockey snakker ut om elitens behov for ny moderne funksjonell arena
Vålerenga Hockey snakker ut om Nye Jordal Amfis betydning for bredden
Oslo Idrettskrets – Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør
Infomøte om nytt Jordal Amfi med happy ending
Utforming og rehavilitering av Jordal idrettspark – hvordan påvirkes nye Jordal Amfi
Skjebneuker for Nye Jordal Amfi v2.o

 

En kommentar til «Hockey-framtid på spill»

Legg igjen en kommentar