Anbudsdokumentene vedrørende Nye Jordal Amfi – Finn en feil…

KID har nå sendt etableringa av Nye Jordal Amfi ut på anbud. Andbudet er som seg hør og bør offentliggjort i Doffin (den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser). VPN har gått gjennom anbudsdokumentene med den hensikt å sammenligne planskisser og romlistene med de behovene som idretten, ved Vålerenga Hockey Elite, Vålerenga Hockey Bredde og Norges … Fortsett å lese «Anbudsdokumentene vedrørende Nye Jordal Amfi – Finn en feil…»

KID har nå sendt etableringa av Nye Jordal Amfi ut på anbud. Andbudet er som seg hør og bør offentliggjort i Doffin (den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser). VPN har gått gjennom anbudsdokumentene med den hensikt å sammenligne planskisser og romlistene med de behovene som idretten, ved Vålerenga Hockey Elite, Vålerenga Hockey Bredde og Norges Ishockeyforbund, har sagt at idretten har.

Dette er egentlig en enkel øvelse som viste seg å bli vanskelig. Urfordringa er at det rett og slett er feil i anbudet som KID har lagt ut.

Selv om romliste, hvor det fremkommer hvilke rom arenaen skal inneholde, er vedlagt så viser ikke romlista hvor rommene er og hvor de er plassert i forhold til andre rom. For å få den oversikten må man ha plantegningene.

Tegningslisten (KV-14) med alle byggets tegninger, som er vedlagt anbudet, gir heller ikke denne oversikten ettersom plantegningen for plan 2 er vedlagt 2 ganger og plantegningen for plan 1 er utelatt. Plan 1 er det mest prekære planet for idretten. Det er her man skal døtte inn alle godsakene som garderober, sliperom, dopingrom, dusjer, lagerrom, parkeringsplasser for Zamboniene, det sagnomsuste Taxi-Brummeralteret, oppholdsrom for a-laget m.m.

Vi skulle gjerne ha tatt en gjennomgang av planskissene og romlista sett opp mot idrettens behov. Dette lar deg desverre ikke gjøre fordi plantegning over plan 1 mangler i anbudsdokumentasjonen.  Nå er det riktignok tegninger av plan 1 tilgjengelig i anbudet, men da kun som  himlingsplan, gulvplan (hvilke materialer som skal brukes på hvilke gulv), branntegning og lydtegning. Branntegning og lydtegning viser forsåvidt romdeling, men de viser ikke disponeringen av arealet på en tilstrekkelig måte da rom kan være delt opp med vegger/lettvegger som ikke er en brannteknisk eller lydteknisk vegg. I verste fall kan disse skissene gi inntrykk av at et rom er større enn det det egentlig er.

VPN er ikke imponert over skissegrunnlaget og vi har bedt om innsyn i den manglende plantegningen

Vi kommer tilbake med en artikel hvor vi går gjennom behovene til idretten når skissegrunnlaget er komplimentert og planskisse for plan 1 foreligger i anbudet.

2 kommentarer til «Anbudsdokumentene vedrørende Nye Jordal Amfi – Finn en feil…»

Legg igjen en kommentar