Utfordringer for Vålerengas nye storstue

Forurensning og vanskelige grunnforhold skaper utfordringer for Vålerengas nye stadion. Ekstrakostnadene summerer seg til 50 millioner kroner, men styreleder Åge Petter Christiansen i selskapet Vålerenga kultur- og idrettspark AS, som er byggherre for stadionprosjektet på Valle, tror på en god løsning. – Vi tar det fulle og hele ansvaret for å finne gode løsninger på … Fortsett å lese «Utfordringer for Vålerengas nye storstue»

Forurensning og vanskelige grunnforhold skaper utfordringer for Vålerengas nye stadion.

Ekstrakostnadene summerer seg til 50 millioner kroner, men styreleder Åge Petter Christiansen i selskapet Vålerenga kultur- og idrettspark AS, som er byggherre for stadionprosjektet på Valle, tror på en god løsning.

– Vi tar det fulle og hele ansvaret for å finne gode løsninger på de utfordringene vi står overfor, og vi har god tro på at vi skal få til det, sier Christiansen.

Forurensing og vanskelige grunnforhold
Da kommunen solgte tomta til Vålerenga Fotball for én krone i 2008, var en av forutsetningene at Oslo kommune ikke skulle pålegges noen form for økonomisk risiko. Prosjektet satte av penger til å håndtere forurensing og grunnforhold, men det viser seg i ettertid at de reelle kostnadene blir langt høyere.

– Da vi omsider begynte å grave, viste det seg at tomta gjennom mange år har blitt benyttet til å dumpe avfall, og vi har avdekket både bilvrak, oljesøl og annet spesialavfall som må deponeres forsvarlig. Grunnforholdene har også vært dels dårlige og dette krever tiltak. Nesten 40 millioner kroner av de økte kostnadene skyldes grunnforholdene, sier Christiansen.

Har kontroll på prosjektet
Andre ekstrakostnader som har kommet i tillegg til grunnforholdene er omlegging av midlertidig anlegg til Valle Hovin skøytebane, nye offentlige pålegg og enkelte andre forhold. Dette summerer seg til cirka 10 millioner kroner.

– Det har vært nødvendige å kutte kostnader i stadionplanene, og vi har nå kontroll på kostnadsstyringen i prosjektet, sier Christiansen. Kan ikke ta opp nye lån Det opprinnelige budsjettet for stadion var på 720 millioner kroner. Overskridelser på under ti prosent på grunn av uforutsette kostnader relatert til grunnforhold i slike kompliserte prosjekter er ikke uvanlig. Men forutsetningene fra kommunen da tomta ble solgt legger begrensninger for hvordan utfordringen kan løses.

– Det er en forutsetning fra kommunen at Vålerengas behov i sin helhet skal finansieres gjennom utleie av øvrige arealer. Vi kan derfor ikke ta opp nye lån, og kostnadene er allerede kuttet til beinet, sier Christiansen.

Godt samarbeid med kommunen
Christiansen og prosjektledelsen i Stor-Oslo Eiendom AS har en god prosess med Oslo kommune rundt disse forholdene, og styret i Vålerenga kultur- og idrettspark AS er trygge på en god løsning med kommunen.

– Den nye stadion vil i seg selv gi hele Valle-området et løft, og i tillegg får kommunen en ny videregående skole og en barnehage. Vi har orientert kommunen om situasjonen, og håper vi sammen kan finne en god løsning. Vi ser på løsninger som både kan redusere kostnadene og som kan øke inntektene i prosjektet, sier Christiansen.

Den mest nærliggende løsningen for Vålerenga kultur- og idrettspark AS er å få omregulert og dermed utløst en opsjonstomt i krysset Innspurten/Grenseveien. Denne tomta ligger allerede inne i tomtegaven og opsjonsavtalen som er vedtatt av bystyret i Oslo kommune.

Den andre mulige løsningen er at Vålerenga fritas fra kravet om å utbedre veisystemet i Grenseveien, i og med at det foreligger planer som innebærer at veien vil bli endret.

– Vi har også andre forslag til løsninger overfor kommunen som vil bidra til at vi får realisert dette flotte prosjektet innenfor de rammene som er forutsatt, til tross for de uforutsette utfordringene vi har fått med grunnforholdene primært. Vi opplever et godt samarbeid med alle politikerne i rådhuset og de kommunale etatene vi samarbeider med, og derfor er vi trygge på at prosjektet lander godt økonomisk, sier Åge Petter Christiansen.

Etter planen skal den videregående skolen stå klar til skolestart i august 2017 og de første fotballkampene spilles samme høst.

En kommentar til «Utfordringer for Vålerengas nye storstue»

Legg igjen en kommentar