Den politiske dansen rundt gullkalven Jordal Amfi

Da kan det se ut som om dansen om Jordal Amfi nærmer seg slutten, med mindre det blir et ekstranummer (eller omkamp om du vil). Arenaen er som kjent pill råtten og noe må gjøres før hele greia kollapser. Det som så ut som å være en plankekjøring mot ny hall gjennom et OL ble … Fortsett å lese «Den politiske dansen rundt gullkalven Jordal Amfi»

Da kan det se ut som om dansen om Jordal Amfi nærmer seg slutten, med mindre det blir et ekstranummer (eller omkamp om du vil). Arenaen er som kjent pill råtten og noe må gjøres før hele greia kollapser. Det som så ut som å være en plankekjøring mot ny hall gjennom et OL ble brått mer usikkert da Høyre endret mening og gikk for nei samme dag som votering om OL stod på programmet. Det politiske spillet ble flyttet fra den Stortinget og ned Rosenkrantzgate til de mange gangene i Oslo Rådhus.

Lokalpolitikerene i Oslo, med Venstre og Høyre (ironisk nok) i spissen, var tidlig ute og kommuniserte at ny hall på Jordal skulle det bli uansett. Det skulle bli hall, men det skulle ikke bli en hall av OL-størrelse. Noe av det siste det forrige Høyrestyrte byrådet i Oslo gjorde før de gikk av, var å legge fram forslag på økonomisk ramme på rundt 500 millioner kroner for rehabilitering av Jordal Idrettspark og nytt Jordal amfi.

Etter den tid har det bl.a. vært lokalvalg og bytte av byråd. Nåværende byråd har sent et forslag om oppgradering av Jordal Idrettspark, herunder et nytt Jordal Amfi med et areal på 11500 m2 på ekstern kvalitetssikring. Et areal på 14000 m2 innenfor en kostnadsramme på 553 millioner kroner pluss moms er ikke kvalitetsikra. Det vil si at vi ikke vet om det er mulig å etablere en hall på denne størrelsen innenfor den kostnadsramma som er foreslått. Debatten nå går på hva vil de si for hockeysportyen, bydelens unge og håpefulle og elitehockey’n at hallen krymper fra 17000 m2 til 1150o m2.

Vålerenga Hockey er uenig
Vålerenga Hockey mener at 11500 m2 er underdimensjonert. De har derfor jobbet målbevisst med å få Oslos politikere til å innse at planlagt hall er for liten. Det er dumt å blåse over en halv milliard på en hall som ikke møter behovene til brukerne. Da er det mye bedre å bruke litt mer å få en hall som står seg i generasjoner.

Og nå har vi kommet til et punkt der det enten vil briste eller bære. 22.06.16 er dagen da Jordal Amfi skal opp til behandling i Bystyret. Det er 2 ting man skal ta opp i Bystyret. Det er vedtak av økonomisk ramme og vedtak eller ikke vedtak på størrelse. Opposisjonen vil, dersom alle representantene følger partilinjen, kunne få gjennomslag for at hallen ikke begrenses til 11500 m2 dersom Rødt støtter dette. Det er det lov å anta at de gjør ettersom det var Bjørnar Moxnes som drev denne saken gjennom i finanskomiteen forrige uke.

Budsjettansvar, kostnadsrammer og kompromisser
Posisjonspartiene har et budsjettansvar. Det er viktig for dem å få gjennomført politikken sin slik at de har noe å vise til ved neste valg. For er det noe de vil, så er det å bli gjenvalgt slik at de beholder makta. Dette betyr at de er opptatt av å vise forsvarlighet samtidig som de viser gjennomføringsevne.

I denne saken ser vi at byråden fra Arbeiderpartiert er veldig opptatt av at etableringa av Ny Jordal Amfi ikke skal bli en ny sprekk av typen vi så med oppgraderinga av Holmenkollen. Det er derfor, slik vi har forstått det, innført en ny prosjektmetodikk i Oslo kommune for utviklingsprosjekt av typen nytt Jordal Amfi. Som en del av dette er det, av ekstern kvalitetssikrer, kvalitetssikret at det er mulig og forsvarlig å bygge en hockeyhall på 11500 m2 innenfor den økonomiske ramma som ble forslått av det forrige byrådet.

Når man sitter med makten i en kommune så kan vi forstå at man ikke kan love alt til alle. Pengesekken er ikke utømmelig, og de pengene skal rekke til mange. At man ønsker seg mest mulig for hver krone man bruker er således forståelig. Vi skjønner at posisjonen med Arbeiderpartiet i spissen her ønsker å levere innenfor kostnadsramme på tid.

Videre er posisjonen sammensatt av tre ulike politiske partier som alle vil gjennomføre sin politikk. Dette medfører at man må gjøre kompromisser. Faren med dette er at bildet av helheten fort kan glippe. Man gir litt til alle og så ender man opp med et resultat, her en hockeyhall, som ikke er funksjonell nok til å oppfylle brukernes behov. Da kan man tenke seg at noen tenker “det kan da umulig gjøre så mye for Oslo fikk jo tilslutt en ny hall og ny hall betyr jo mer moderne hall.” Miljøpartiet de Grønne fikk sykkelparkeringsplassene sine, SV fikk for eksempel gjennomslag for at hensyna til breddeidretten må veie tungt  og Arbeiderpartiet fikk vist at de bryr seg om Oslo-Øst og ungene i Gamle Oslo, samtidig som de alle fikk vist handlekraft og levert en kommunal hall til Oslo-Øst både innenfor vedtatt kostnadsramme og på tid.

Vi ser at det da kan være vanskelig å fri seg fra utkast til hall bestilt i forbindelse med kvalitetsikringa av prosjektet. Det er vanskelig men ikke umulig.

I den siste tiden har noen av de partiene som sitter med makta sagt at det er ikke areal på hall som skal vedtas nå, det er den økonomiske ramma. Partiene som sitter i posisjonen vil normalt hente støtte hos Rødt. Rødt har fremmet et forslag i Finanskommiteen som komiteen vedtok. Dette forslaget gikk ut på en innstilling hvor man ba bytyret vedta å ikke binde seg til 11500 m2 når man skal bruke rundt 500 milloner kroner på ny hockeyhall. Dette endrer ikke det faktum at det er en hall på 11500 m2 som er kvalitetsikra. Det er ikke kvalitetsikra at det er mulig å bygge en større hall enn dette innenfor den samme økonomiske ramma.

Høyre på banen
Når det gjelder økonomiske rammer har det nylig blitt foreslått av Høyre at ramma kan økes med pluss minus 1oo millioner kroner. Dette er lett å si for Høyre. Det er mye lettere å sitte i opposisjon og love gull og grønne skoger til innbyggerne når man til syvende og sist ikke har ansvar for å legge fram forsvarlig budsjetter der utgiftene er proporsjonale med inntektene etc.

Vi synes det er deilig dersom det er politisk vilje til å øke den økonomiske rammen for prosjektet Jordal Idrettspark. Vi synes det er deilig fordi det betyr at Oslo får en større, mer fremtidsretta og brukervennlig hockeyhall. Men det er med en liten bismak. Det smaker litt vondt når opposisjonen, her ved  Høyres Eirik Lae Solberg, ikke sier noe om hvor disse pengene skal tas fra. Vi veit jo at mer penger på hall betyr at det er mindre penger igjen i potten til andre ting. Videre er opposisjonen i mindretall. Det betyr at de kan bli nedstemt, og i noen tilfeller er det lett å love ting fordi man faktisk regner med å bli nedstemt. Vi veit jo av egen erfaring at å love folk ting koster mye mindre når man veit at man slipper å innfri løftene. Å love og ljuge er rett og slett gratis. Dog kan man få seg en og annen uvenn på veien, men er gevinsten høy nok så er det verdt det.

Det vi må huske på er at de politiske partiene som i dag sitter i opposisjon ønsker å ta tilbake makta i denne byen. Samtidig ønsker de som er i posisjon å beholde den makta vi velgere ga dem ved forrige valg. Det er da nærliggende å spørre seg om hva som er politkernes egentlige motiver for den drakampen om Jordal Amfi som nå foregår.

Så til dere politikere som sitter med makta og en plan der man vifter med seddelbunken: Gjør det av et oppriktig ønske om å hjelpe hockeysporten, unga og en bydel som trenger noe mer enn det 11500 m2 kan gi. Ikke gjør det som en del av et politisk spill der alle parter blir holdt som gisler for å gi dere en kortsiktig gevinst på meningsmålinger eller svartmaling av politiske motstandere. Det fortjener faen meg ikke Oslo Øst, Gamle Oslo bydel, dens barn og unge eller Vålerenga Hockey!

Legg igjen en kommentar