Vålerenga Hockey snakker ut om Nye Jordal Amfis betydning for bredden

Politikerene i Oslo har tatt utgangspunkt i at en hall på 11500 m2 er stor nok, men er fortsatt åpne for å ta med bruker på utforming av hallen. Vi tar dem på ordet og har derfor tatt en prat med Bjørn Fausa som er daglig leder i Vålerenga Hockey. Vi snakket med han om … Fortsett å lese «Vålerenga Hockey snakker ut om Nye Jordal Amfis betydning for bredden»

Politikerene i Oslo har tatt utgangspunkt i at en hall på 11500 m2 er stor nok, men er fortsatt åpne for å ta med bruker på utforming av hallen. Vi tar dem på ordet og har derfor tatt en prat med Bjørn Fausa som er daglig leder i Vålerenga Hockey. Vi snakket med han om hva de mener skal til for å få en hall som er moderne, funksjonell og som tar hensyn til de behovene som brukeren har.

BFausa
Privat foto: Bjørn Fausa

Kan du fortelle litt om hvem det er som i dag bruker Jordal Amfi og Ungdomshallen?

Det er en del…Vålerenga A, Vålerenga Kvinner, Vålerenga U20, Vålerenga U18, Vålerenga U16, Vålerenga U15, Vålerenga U14, Vålerenga U13 (2 lag), Vålerenga U11, Vålerenga U10, Vålerenga U9, Vålerenga U8, Vålerenga U7, Vålerenga Knøtt, Jordal Kvinner Elite, Jordal Kvinner 1 divisjon, Jordal Jenter U9/U11, Jordal Herrer, Gamle Oslo, Forward, Oslo Kjelkehockeyklubb, Oslo Idrettslag (kunstløp), Oslo Skøiteklubb (kunstløp), Vålerenga akademiet (IFO), Vålerenga Skøyteskole og Wang Toppidrett.

Wow…Det er en del klubber og utøvere det! Og da blir det kanskje litt vanskelig å si noe om hvor mange ulike lag og hvor mange spillere som er innom anlegget sånn totalt, men kan du si noe om hvor mange lag og aktive spillere det er i Vålerengas junioravdeling?

Vi har 15 lag og 356 lisensierte spillere. Det er de spillerne som spiller kamper i seriespill. Vi snakker da om U9 og eldre. Inkluderer vi skøyteskolen er vi 465 aktive i klubben.

Hvor mye koster det i dag å drive med hockey som barn?

Hvor mye det koster er avhengig av alder. Eksempelet kan være en U13 spiller. Disse spillerne er født i 2004 og denne årgangen er vår største. Vi har 25 spillere som er født i 2004. Treningsavgiften per sesong er 5 552 kroner. Medlemsavgiften er 300 kroner per år. Dette er den obligatoriske avgiften alle må betale. Så dette er et minimum.

Så deltar 60% av spillerne på Vålerenga akademiet det vil si at de deltar på et oppleggg hvor det er treninger før og etter skolen, totalt 5 treninger per uke. Dette koster 1000 kroner per måned eller 10 000,- per sesong. I skoleferiene avholder Vålerenga ishockeycamper. I år har vi camper i uke 8, 26, 33 og 40. Campene i uke 26 og uke 8 koster 2300 kroner per camp. Disse holdes med egne trenere. Campene i uke 33 og 40 koster 3500 kroner per camp. Omlag 50 prosent av spillerne deltar på alle 4 campene til en total kostnad 18600 kr. Alle deltar på noen av campene. Maksimalt utgjør dette 28 600 kroner per sesong. Jeg anslår at gjennomsnittet benytter tilbud for 17000 kroner sesongen.

U13-laget reiser på 3 turneringer i utlandet hver sesong. Kostnaden for hver av disse turneringene er omlag 3000 kroner per turnering. De fleste av spillerne er med på alle turneringene men noen få dropper enkelte av turneringene på grunn av økonomi.

I tillegg medfører seriespill og turneringer i Norge egenbetaling på omlag 1000 kroner per sesong per spiller. Dette dekker buss til feks Lillehammer, Fredrikstad, dommerkostnader ved hjemmekamper osv.

Totalt løper dette opp til 44452 kroner per sesong dersom man benytter alle tilbud. Jeg anslår at omlag 30 prosent benytter seg av det fulle tilbudet mens gjennomsnittet betaler omlag 30000 kroner per sesong.

Det er dyrt. Er bruk av utstyr da inkludert i aktivitetene klubben tilbyr?

Nei. Utover dette må foreldre og foresatte betale alt av utstyr. Dette kommer på rundt 10 000 kroner per sesong. Og ja, det er dyrt. En kølle koster rundt 1500 kroner stykket og skøyter rundt 2500 kroner i gjennomsnitt. Men her er det store variasjoner. Noen bruker 20-30000 kroner i utstyr per sesong, mens andre bruker vesentlig mindre.

Det var penga…hva kreves det av foreldre sånn utenom at de åpner lommeboka?

Vålerenga Ishockey har kafe som drives på dugnad. Pengene som klubben får inn på kafedriften brukes til breddeidretten. Alle foreldre har kafevakt fem  ganger per sesong. Kostnaden for å kjøpe seg er fri er 500 kroner per vakt. Omlag 50 prosent kjøper seg fri fra vaktene sine. Utover dette har Vålerenga ingen andre obligatoriske dugnader.

Laget trener fire ganger per uke og spiller førti kamper inkludert turneringer i løpet av sesongen. Tidsforbruket per foresatt, herunder kjøring til og fra trening/kamp, er minimum ti timer per uke.

Det finnes mange foresatte med flere barn i klubben. Jeg vet om et foreldrepar som har 4 aktive sønner mens det er seks foreldrepar med 3 barn og vi har mange foreldrepar som med 2 barn i klubben.

Uten å overdrive kan man si at gjennomsnitts foreldre på U13-laget betaler 43852 kroner per sesong. Dette fordeler seg på treningsavgift (5552 kr), medlemsavgift (300 kr), akademiavgift (10000 kr), camper (17000), seriespill/turneringer (1000 kr) og utstyr (10000 kr).

Hvordan er forholdene for juniorspillere i denne klubben?

Miljøet er bra men vi kan ikke tilby fast garderobe og mat før trening til annet enn U20-laget. Spillerne fra U18 og yngre haster fra skole, må få i seg mat og lete i en overfylt bod etter utstyret sitt før de kommer seg på is. De er drar hjemmefra til skole kl. 08.00 og er hjemme etter trening kl. 21.00. Lange dager krever god «infrastruktur» på tilbudet fra Vålerenga noe vi sliter med grunnet fasilitetene vi kan tilby.

At dagens arena er utdatert er ingen hemmelighet. Hva håper dere i VIF Bredde en ny hall inneholder?

Vi trenger store nok arealer til å lagre utstyr for lagene. Det er mange klubber og lag som benytter seg av Jordal og Ungdomshallen. Vi trenger også kontorplass for trenere og administrasjon. Vi er rundt 20 trenere på deltid og 4 fast ansatte. Videre trenger vi store nok garderober slik at lag på 25 spillere kan benytte garderoben. Det er ofte slik at det er flere på trening enn bare det mannskapet som man kan stille med til kamp. Grunnen til dette er at to lag trener sammen eller samtidig for å utnytte lite treningstid. Det er stor trøkk på istida. Vi behøver en arena som innbyr barn og unge til kamp slik at vi kan øke rekrutteringen. Behovet er en arena som har mange besøkende, da dette vil bedre økonomien i klubben og dette vil igjen gjøre tilbudet til barn og unge bedre og billigere. Vi ønsker en arena hvor man kan leie ut deler av eller hele anlegget i den perioden det ikke er is. Vi snakker her om perioden fra mai til august.

Er dette mulig å få til dette med den tenkte arealstørrelsen på 11500 m2?

Vel..på 11 500 m2 mangler det 12 boder. Videre kan ikke garderobene benyttes av flere enn 20 spillere. Dette er for lite.

Utfra tegningen av hallen på 11500 kvm, slik den foreligger i dag, er det da noen mangler eller utforminger dere vil endre på?

Utfordringen er, som sagt, at 11 500 kvm er for lite. Det blir for liten plass til alt. KID og politikerne sier til oss at «dere skal få være med å innrede» arenaen slik dere ønsker så dere må være fornøyde. Flåsete sagt kan man si til 30 svenske sesongarbeidere i utelivsbransjen som må dele et rom på 20 kvm at «dere skal få være med å innrede» rommet slik dere ønsker så dere må være fornøyde.

14 000 kvm dekker behovet vårt, 11 500 kvm er for lite.

En hall på 14000 m2 dekker behovet, sier du. På hvilken måte kan en slik hall løfte VIF Bredde? Og kan du si noe om hva som er deres visjoner for bruk og drift av ny hall?

Vi skal få flere barn inn i klubben og vi skal øke inntektene slik at vi kan redusere avgiftene. Vi vil gjøre det billigere for familiene i området å la barna spille hockey. Bruken til trening og kamp vil være slik den er idag med omlag 100 kamper i Jordal Amfi, og samme antall kamper i Ungdomshallen, per sesong,  men Vålerenga ønsker å bidra på driftssiden, ikke teknisk drift…sånn av typen kjøre isbil etc, slik at ny arena generer mer inntekter til både  Oslo Kommune og Vålerenga. På sikt ønsker Vålerenga å fjerne treningsavgiftene slik at vi kan tiltrekke flere spillere. Dette er ikke en fjern utopi da Bul, Vidar og Tjalve (Bislettalliansen) har såpass gode inntekter at de ikke har annet en symbolske treningsavgifter for barn som driver friidrett i Oslo.

Har VIF bredde noen klubber i utlandet de ser til når det gjelder disse visjonene?

Vi vet at inntektene på arenen i Karlstad finansierer 100% av junioravdelingen i Färjestad. Vi vet at i Skellefteå så omsetter klubben for 260 millioner kroner og har et overskudd på 25 millioner siste år.

Vålerenga er en bydelsklubb og det er tre skoler i nærheten; Jordal, Vålerenga og Kampen. Hvordan er rekrutteringen herfra?

Vi har omlag 15 spillere fra disse 3 skolene mens vi har 25 spillere fra Bygdøy skole. Barn på Oslo Øst spiller ikke hockey fordi det er dyrt mens barn på Bygdøy ofte ikke ser økonomi som noe hinder for valg av fritidsaktivitet.

På hvilken måte vil en hall på mer enn 11500 kvm, f.eks. påvirke rekruttering av barn fra nærområdet eller gi dem et bedre tilbud?

En større hall vil gi mer aktivitet i arenaen, flere mennesker vil være innom og inntektene for breddeidretten vil øke. Videre vil amfien bli et midtpunkt i bydelen og et landemerke. Det blir en generell oppgradering av nabolaget og bydelen med ny arena så det er derfor skuffende at politikerne ikke hører våre argumenter.

Jordal Amfi er jo en del av Jordal Idrettspark. Hva ligger inne i dagens pakke for rehabilitering av området?

Hva som ligger inne av midler til rehabilitering er vi usikre på. Hovinbekken skal fram i dagen men utover det så har ikke vi informasjon om andre prosjekter utover bygging av ny arena. Ser vi for eksempel på Tøyenløftet så ser det ut som at politikere ikke kan se helheten i et område men kun deler av et område.

Vi takker Bjørn Fausa for at han tok seg tid til å snakke med VPN og ønsker han lykke til videre i jakten på en god arena og mange fremtidige A-lagspillere.

 

Les også:

Oslo Idrettskrets – Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør

Gamle Oslo, Nye Jordal Amfi og Vålerenga Hockey trenger deg

Infomøte om nytt Jordal med happy ending

Utforming og rehabilitering av Jordal Idrettspark – Hvordan påvirkes Nye Jordal Amfi

Skjebneuker for Jordal Amfi v2.0

4 kommentarer til «Vålerenga Hockey snakker ut om Nye Jordal Amfis betydning for bredden»

Legg igjen en kommentar