Oslo Idrettskrets – Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør

Oslo Idrettskrets sier, i uttalelse av 13. juni 2016 til finanskomiteen vedrørende nye Jordal Amfi, seg godt fornøyd med de rammene som er foreslått for nytt Jordal Amfi (Se brev nederst i artikkelen). Det er ikke sagt direkte, men det følger implisitt at de mener et areal på 11550 m2 er tilstrekkelig. Begrunnelsen for dette … Fortsett å lese «Oslo Idrettskrets – Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør»

Oslo Idrettskrets sier, i uttalelse av 13. juni 2016 til finanskomiteen vedrørende nye Jordal Amfi, seg godt fornøyd med de rammene som er foreslått for nytt Jordal Amfi (Se brev nederst i artikkelen). Det er ikke sagt direkte, men det følger implisitt at de mener et areal på 11550 m2 er tilstrekkelig. Begrunnelsen for dette synspunktet er for oss i VPN noe uklar.

Enkelte i redaksjonen mener at Oslo Idrettskrets her bare flagger et standpunkt uten å i realiteten begrunne dette noe nærmere.

Andre mener Oslo Idrettskrets her argumenterer ut fra vikarierende motiver. Idrettskretsen påstår at “det foreløpige arbeidet har vist at det innenfor foreslåtte ramme er rom for å finne de gode løsningene i fellesskap.” Dette på tross av at klubben over lengre tid har vært tydelig på at dagens ramme, hva areal gjelder, ikke muliggjør det å finne de gode løsninger i fellesskap. Nettopp fordi det ikke er nok plass. Og dette meldes fra Vålerenga Hockey, som er en del av Oslo Idrettskrets, og understøttes av tidligere generalsekretær i NIF, Børre Rognlien. Hva kan da grunnen være til at man mener at løsningen er nær optimal?

VPN spekulerer i at dette delvis skyldes at ledelsen i Oslo Idrettskrets ikke tør å ta en fight for byens anlegg. De sier i uttalelsen: “Ytterligere ønsker når et stort og viktig idrettsanlegg skal bygges er forståelige, men det er også fordyrende, og de kan ikke gå på bekosting av arbeidet for å ta igjen det store etterslepet i anleggsdekningen. Listen av idrettsanlegg som skal finansieres av den samme bykassa er lang.

Det er verdt å merke seg at det Idrettskretsen mener er fordyrende elementer er elementer som hockeysporten selv mener er en forutsetning for at hallen skal være funksjonell. Vi snakker om fordyrende elementer som feks; dommergarderober, parkeringsplass for en isbil, oppbevaringsboder for breddeidrettslagene, toaletter osv. Dette er kanskje å anse som luksus i Oslo Idrettskrets og arbeidsleire i Nord-Korea, men for et idrettsanlegg i Norge er det å anse som nøktern standard.

Når det vedtas en kostnadsramme for etablering av ny ishall, så er pengene vedtatt brukt til ishall og ikke til rehabilitering av svømmehaller, skytebaner, gymsaler, fotballbaner o.l. VPN ser det som et  tegn på en slags fryktkultur, når Oslo Idrettskrets er så opptatt av etterslep på anlegg at de heller vil ha en hall som vil være utdatert når den er oppe, enn å ta opp kampen mot politikerne både lokalt og nasjonalt i forhold til økte bevilgninger til anlegg i Oslo.

Oslo Idrettskrets har rett i at anleggssituasjonen i Oslo er grusom og faktisk verst i landet. Men hvorfor er det slik? I Idrettsforbundets “Spillermidler – gjennomgang av spillmidelsøknadene og anleggssituasjonen 2015” fremkommer det endel interessante ting. Oslo er det fylket i Norge som har det klart dårligste anleggstilbudet i landet. Dette er uavhengig av om det er snakk om fotballbaner, ishaller, svømmehaller, skytebaner etc. I tillegg er Oslo det fylket som søker om minst spillemidler av samtlige fylker. Vi har størst befolkningstetthet, flest innbyggere, og færrest anlegg per innbygger, og så kompenserer man dette ved å søke om minst spillemidler og bygge færrest anlegg. Forstå det den som kan. Vi forstår det ikke. VPN forstår heller ikke hvorfor Oslo Idrettskrets ikke applauderer at det endelig kommer en moderne ishall for bredde- og eliteidrett i en befolkningstett bydel i Oslo Øst. Ei forstår vi ikke hvordan de kan gå mot eget medlem, og omtale det som medlemmet ser på som essensielle deler av et moderne og funksjonell hall, som “fordyrende” elementer. Ønsker ikke Oslo Idrettskrets at hallens kapasitet skal utnyttes til det maksimale når anleggssituasjonen i byen er så dårlig? Og hvorfor er det så viktig å låse hallens størrelse til 11500 m2 når klubben m.fl. argumneterer godt for at anlegget kan bygges større uten å øke kostnadsrammen? Har de ikke hatt kontakt med eget medlem?

Oslo Idrettskrets skal tale idrettens sak overfor bla Oslo kommune og være pådriver for at idrettslaga søker om spillemidler ol. Etterslep av kommunale anlegg må kommunen sette av resurssene til gjennom egne vedtak i budsjettarbeidet. Dette er ikke noe man skal ta fra et beløp som er vedtatt brukt til et spesielt formål. I dette tilfellet Nye Jordal Amfi. Dette med etterslep på kommunale anlegg kjenner Vålerenga Hockey godt til. Det skal godt gjøres å finne et anlegg som er mer slitent og der etterslepet er større enn dagens Jordal Amfi. Dette er bl.a. annet dokumentert i Iskrigerne der tidligere direktør Jan Tore Kjær tok politikere og journalister på en heisatur i de skjulte delene av anlegget.

På tross av at uttalelsen fra Oslo Idrettskrets er overfladisk og ubegrunnet har uttalesen effekt. Dette fordi det i dag sitter partiet som bedriver såkaldt cherry picking av høringsuttalser m.m. der det som støtter partiets politikk tillegges avgjørende betydning  og det som utfordrer den samme vedtatte politikken forkastes – uavhengig av hvor godt dokumentert synet er. Vi vet at politiske partier vil bruke denne uttalelsen som dokumentasjon for sitt syn på tross av at den kun består av udokumenterte påstander. Klubbens bønn om flere m2 vil sannsynligvis bli vektlagt i langt mindre grad på tross av at det er hos hockeyfolket at kompetansen og forståelsen for hva et moderne anlegg bør inneholde virkelig ligger. Det er et paradoks at politikerene i Oslo, Oslo Idrettskrets, Kultur- og Idrettsbygg m.fl. understreker viktigheten av brukerinvolvering når det kommer til detaljutforming av hall for å få den moderne og funksjonell hall samtidig som det velges å se bort fra brukers behovsbeskrivelse fordi denne ikke er forenlig med en hall med arealstørrelse på 11550 kvm.

Avslutningsvis vil vi også nevne at vi har ett redaksjonsmedlem som mener at Oslo Idrettskrets rett og slett ikke aner hva de holder på med. Vi andre begynner å tro at han har rett. Etter å ha lest uttalelsen deres lurer vi oppriktig på hvordan Oslo Idrettskrets egentlig tenker og hva som er det underliggende motivet deres. Hvis de har noe. Vi får si som var salige grandtante med en forkjærlighet for Lukasevangeliet pleide å si «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.»

 

Oslo Idrettskrets - uttalelse Jordal Amfi

 

 

2 kommentarer til «Oslo Idrettskrets – Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør»

Legg igjen en kommentar