Infomøte om nytt Jordal med happy ending

I går holdt Kultur og Idrettsbygg (KID) et infomøte for entreprenører i byggebransjen og andre interessenter. VPN mener bestemt at selv om vi ikke akkurat er entreprenører så er vi iallefall interessenter så vi definerte oss selv lett rett inn i målgruppa for dette infomøtet. Derfor tok vi turen innom og overvar infomøtet. Ansvarlig for … Fortsett å lese «Infomøte om nytt Jordal med happy ending»

I går holdt Kultur og Idrettsbygg (KID) et infomøte for entreprenører i byggebransjen og andre interessenter. VPN mener bestemt at selv om vi ikke akkurat er entreprenører så er vi iallefall interessenter så vi definerte oss selv lett rett inn i målgruppa for dette infomøtet. Derfor tok vi turen innom og overvar infomøtet.

Ansvarlig for møtet var KID ved, det vi antar er prosjektleder, Simen Bakken. Med seg hadde han også endel personer fra KID, Hille Melbye (benyttet arkitektselskapet) og Rambøll (rådgivnede konsulentselskap). Bakken gikk gjennom prosjektet og leverte nøkkeltall både for arena og for idrettsparken.

Det vi bet oss merke i var selvsagt at han var klokkeklar på at her skulle det bygges et anlegg og det skulle være på 11500 m2.  De har økonomiske rammer og politiske føringer som de må forholde seg til. Videre ble det fremhevet at de opplever at det er en god dialog med brukeren (Vålerenga Hockey) og at spørsmål om areal og behov etc er en greie mellom klubb og kommune. Som prosjektleder hadde han tatt på seg de velkjente skylappene der de bare fokuserer på å levere på tid, innenfor kostnadsrammen, og ignorerer alt “støy”. Men sånn er det når man skal besørge at prosjekt leverer. Det man bør merke seg er at hallen enda ikke er ferdig kravspesifisert. Dette er en prosess som tiltakshaver og bruker sammen gjør som en del av detaljprosjekteringa av prosjektet.

Om arbeidet som skal gjøres i Idrettsparken bet vi oss merke i at det var en bevisst strategi å ikke tilby parkeringsplasser for bil. Det skal benyttes kollektivtransport eller sykkel. VPN har tidligere nevnt dette og på tross av at vi ønsker velkommen en grønnere politikk og at vi er voksne nok til å innse at det ikke bare er alle andre som må endre rutiner og handlinger, men også vi selv, så stiller vi oss veldig tvilende til at sykkel er et godt egnet fremkomstmiddel for brukere og tilskuere av hockey. Motivet bak denne beslutningen fremstår som blottet for realisme. Ja, vi bør bruke mer kollektivtrafikk, ja, vi bør sykle mer. Ja, unødig bilbruk er fyfy osv. men vi vet ikke om behovet for denne endringen er størst til og fra hockeykamp og trening…midtvinters. Uansett… dette er en politisk føring som det ser ut som om man bare må leve med.

Arkitektene fra Hille Melbye gikk gjennom og forklarte tegningene/skissene til ny arena. Den korte oppsumeringa er slik: Alt fra at mellombygget som binder sammen Ungdomshallen og Amfi’n skal jevnes med jorda og bygges opp, elementer og arkitektonisk utforming blir videreført fra dagens hall, gjennomgang av de 4 ulike planene og hvordan ny hall vil gi innsyn både utenfra og fra mingleområdet. De skrøt også av at hallen møtte kravene til NIHF når det gjaldt antall toaletter o.l. VPN ønsker å minne KID, Hille Melbye og flertallsbyrådet på at dette er en minimumskrav. Å møte et minimumskrav er ikke noe å skryte av, det betyr bare at det å ha færre av fasciliteten er å anse som en mangel som må rettes. Det virket også som om de prøver å komme klubben noe i møte ettersom de ville utplassere såkalte ståbord der folk kunne spise og drikke under pauser. Problemet med dette er først og fremst at mingleområdene i skissen for en hall på 11500 m2 er små og trange. Skal man da i tillegg kline opp ståbord som passifiserer folk på en trang plass mens medtilskuerer prøver å navigere seg frem i begge retninger så ligger det ann til at det blir mere friksjon der enn det blir når jeg prøver å vise at jeg setter pris på madammen.

Helhetsinntrykket er at, selv om arkitektene prøver å fortelle oss at dette er flott, så er hallen tight. Det er trangt med plass. Nå skal vi ikke henge ut noen til tørk, for ser vi bort fra areal så ser hallen veldig veldig fin ut. VPN har funnet masse fine arkitektoniske elementer som vi synes er supre. Dette kan vi skrive mer om seinere. Nå er poenget nemlig at vi ser at det bruttoarealet som det nå planlegges ut fra er lite. Skal dette endres så er det politikerne i bystyret som må gjøre det. Det er politikerne som gir rammene her. Det er politikerne som må forstå behovet for en arealutvidelse. Og det er politikerne som må finne mer penger dersom det viser seg at prosjektet går på en sprekk. Det er med andre ord noen viktige dager fram til endelig avgjørelse blir fattet av bystyret. Bystyret fatter, forhåpendligvis, et endelig vedtak den 22.06.16.

Synes du at det ser mørkt ut? Ikke fortvil, enda. Det kan være lys i enden av tunnellen.

Happy ending
Det har nemlig også vært møte i Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo i går kveld. VPN har fått bekreftet fra flere pålitelige og uavhengige kilder at Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo enstemmig har vedtatt å støtte etablering av en ishall på 14000 m2. Byutviklingskomiteen ber i innstilinga si om at bydelsutvalget gjør det samme i sitt møte neste uke. Da vil i så fall vedtaket være endelig, og det vil pushes til bystyret før de skal behandle saken den 22.06.16.

Byutviklingskomiteen innstilte enstemmig på at bydelsutvalget bør si følgende:

 1. Bydelsutvalget ber om at bystyret sier nei til byrådets forslag til Nye Jordal Amfi på 11.500 m2.
 2. Bydelsutvalget ber bystyret om å gå inn for Alternativ 2 på 14.000 m2.
 3. Bydelsutvalget ber bystyret om å sørge for at det bygges nok boder til alle lag og avdelinger.
 4. Bydelsutvalget ber bystyret om å sørge for at Nye Jordal Amfi bygges på en slik måte at det vil være mulig å spille landskamper der.
 5. Bydelsutvalget ber bystyret om å sørge for at Nye Jordal Amfi bygges på en slik måte at den er godkjent for turneringer, bredde og eliteaktivitet.

Kjenner du noen folkevalgte som sitter i Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo? Gi dem en klem!

Kjenner du noen som sitter i bydelsutvalget? Ta en telefon eller send dem en melding og fortell dem hvor viktig arealstørrelsen i realiteten er for at “Nytt Jordal Amfi” skal bli en moderne og funksjonell hockeyhall.

Kjenner du noen som sitter i bystyret? Ta en telefon, send en melding eller e-post, eller inviter dem hjem på middag og ikke slipp dem ut av døra før de forstår hvor viktig arealstørrelsen er for hockeysporten og hvor viktig hockeyhallen er for folka her øst.

Kjenner du ingen som sitter i Byutviklingskomiteen, bydelsutvalget eller bystyret, fortvil ikke. Send politikerene en melding uansett i form av leserinnlegg, debattinnlegg, åpne brev etc.

Vi kan alle påvirke slik at politikerene i denne byen beveger seg i riktig retning!

3 kommentarer til «Infomøte om nytt Jordal med happy ending»

 1. Liten presisering angående krav om antall toaletter.
  Kravet fra NIHF er mer å regne som en anbefaling enn et minimumskrav.
  Antallet toaletter er etter denne anbefaling.
  Hvordan dette slår ut hvis det blir ølsalg i hallen, gjenstår å se. 🙂

  Minimumskravet i følge f. eks. Byggforskserien når det gjelder flebrukshaller med samme antall tilskuere, er faktisk på færre toaletter.

  PS. Jeg jobber hos arkitekten, men skriver dette som en VIF hockey supporter (med "inside" informasjon) til en annen.
  Nå som jeg endelig får lov til å dele infoen. 🙂

Legg igjen en kommentar