Skjebneuker for Jordal Amfi v2.0

Vålerenga Hockey har i en mannsalder jobba for å få gjort noe med Jordal Amfi. Det gamle ærverdige OL-anlegget fra da Kong Harald var en liten dreng i knebukser er i ferd med å knele. Behovet for å bruke masse dynamitt på eksisterende anlegg begynner å bli prekært. Etter at prosessen med OL-søknaden 2022, som … Fortsett å lese «Skjebneuker for Jordal Amfi v2.0»

Vålerenga Hockey har i en mannsalder jobba for å få gjort noe med Jordal Amfi. Det gamle ærverdige OL-anlegget fra da Kong Harald var en liten dreng i knebukser er i ferd med å knele. Behovet for å bruke masse dynamitt på eksisterende anlegg begynner å bli prekært.

Etter at prosessen med OL-søknaden 2022, som følge av at Høyres stortingsgruppe endret mening på avtemningsdagen, krasjlandet, virket det som om drømmen om ny hockeyhall i hovedstanden var knust.

Heldigvis plukket lokalpolitikere raskt opp hansken. De kom på banen og forsikret både klubben og folka som bor i nærområdet om at ny hall der Jordal Amfi står i dag vil og skal bli en realitet. Det var bare en ting…hallen kunne ikke bli så så stor som opprinnelig planlagt. Vi snakker nå om en hall som ikke er godkjent som VM eller OL-arena. For at en hockeyhall skal oppfylle kravene for OL er det nødvendig at den har en kapasitet på 10 000 tilskuere for å få A-hallstatus. Kravet for B-hall er 6000. Tilskuerkapasiteten i hockeyhallen som Oslo Kommune ønsker å bygge er satt til 5 500.

Det er videre vært en del politisk diskusjon rundt kostnadsrammen for utbygginga (hvor mye skal hallen koste) samt hallens samla areal (hvor stor skal hallen være).

La oss se på kostnadsrammen først. I forbindelse med OL-søknaden og at man trengte en hall som måtte oppfylle kravene til en OL-arena ble kostnadsrammen satt til 635 millioner kroner eks. moms. Dette er innmari mye penger. Dette er så mye penger at man kan forstå at Oslo kommune ønsket å se på om man kunne få bygget en funksjonell hall innenfor en noe lavere økonomisk ramme. Noe av det siste det forrige bystyre gjorde før de forlot plassene sine i forbindelse med forrige kommunevalg, var å få vedtatt en økonomiplan hvor det ble avsatt 500 millioner kroner eks. moms i 2017 og 2018 til etablering av et nytt Jordal Amfi. Kommunen har fått prosjektplanene for nytt Jordal Amfi kvalitetsikret av ekstern kvalitetsikrer. Denne har anbefalt at kostnadsrammen for prosjektet økes med 53 millioner kroner, altså fra 500 millioner eks. moms til 553 millioner kroner eks. moms. Denne anbefalingen har sittende byråd fulgt. I forslag til revidert budsjett for Oslo kommune for 2016 innstiller byrådet på at Nye Jordal Amfi vedtas bygget og at kostnadsrammen settes til 553 millioner kroner eks. moms.  Forslaget til revidert budsjett for Oslo kommune skal vedtas i bystyret 22. juni.

Parallelt med revidert budsjett skal bystyret også vedta reguleringsplan for Jordal idrettspark. Her er det tre ulike alternativer som er skissert, konsekvensutredet og vurdert. Helt kort kan vi oppsummere de tre alternativene slik:

Alternativ 1: Riving av Jordal Amfi og etablering av ny hockeyhall samme sted.
Alternativ 2: Bevaring av Jordal Amfi og plassering av ny hall nordøst i idrettsparken.
Alternativ 3: Bevaring av Jordal Amfi og etablering av ny hall der flerbrukshallen ligger i dag.

Vi går ikke nærmere inn på de faglige vurderingene som er gjort før Plan- og bygningsetaten kom med sin innstilling, som nå er sendt til politisk behandling. Vi tar snarveien og registerer at alternativ 2 og 3 er forkastet og at det innstilles på en detaljregulering av idrettsparken som innebærer at Jordal Amfi rives og at det blir etabelert en ny hockeyhall samme sted. Planen blir forhåpetligvis vedtatt i bystyret 22. juni.

Så står vi igjen med spørsmålet: Hvor stor blir hallen, a? Det er verdt å merke seg at alle de tre alternativene som er vurdert, reguler en arealstørrelse på ny bebyggelse på inntill 17.000 kvm. Dette tilsvarer størrelsen på ishockeyhallen som inngikk som en del av søknaden om OL2022. Vi veit at vi ikke får en hall på den størrelsen. Det har lokalpolitekerne vært tydelige på. Det de derimot ikke har vært fullt så tydelige på er hvor stor hallen til syvende og sist blir. Og det er nå det begynner å bli litt trøblete. Vi leser i media at arealet er planlagt nedskalert til 11.500 kvm. Vålerenga Hockey har vært tydelige på at dette er for lite areal med tanke på blant annet arrangering av kamper i GET-ligaen. Det er nå også snakk om et tredje alternativ, nemlig at det bygges en hall på 14.000 kvm. Denne forskjellen på 2.500 kvm vil utgjøre en stor forskjell for klubben når det kommer til reell bruksverdi av ishallen. Med andre ord: Det er forskjellen på en funksjonell hockeyhall og en ikke-funksjonell hockeyhall.

VPN har lest gjennom “fjellet” av av saksdokumenter som danner grunnlaget for de vedtakene som bystyret skal fatte den 22. juni. Vi kan ikke se at det i innstilling til vedtak fremkommer at faktisk areal på nytt Jordal Amfi er foreslått vedtatt. Vi håper at de som sitter med den ene hånda på rattet og den andre hånda i pengesekken ser hvor viktig det er for idretten på Oslo Øst at det nå blir fattet et vedtak uten arealbegrensing. Vålerenga Hockey er invitert til å delta i detaljprosjekteringa av hallen. Dersom klubben og KID, som har ansvaret for utbygginga, klarer å få på plass et antall kvadratmeter som er tilfredstillende for det hallen er ment til å brukes til, nemlig å spille hockey og arrangere hockeykamper, innenfor den kostnadsrammen som er vedtatt, bør gode lokalpolitikere kjenne sin besøkelestid og lytte.

VPN vil i tiden fremover følge utviklingen i denne saken tett. Et nytt funksjonelt Jordal Amfi er livsviktig for Vålerenga Hockey – både som GET-ligalag og som samlende breddeklubb for barn og unge på Oslo Øst. Videre er dette prosjektet en etterlengtet mulighet til å fornye området rundt Jordal Amfi.

4 kommentarer til «Skjebneuker for Jordal Amfi v2.0»

  1. VM-hall eller ikke, vet ikke med sikkerhet. Men feil med 14000 og 10000 plasser i OL/VM-haller. Husk at Jordal skulle være Hockey 2 i OL, med 6000 plasser. Nå reduserers til 5500. I St Petersburg (VM 2016) tok arenaen 6000 og det var "bare" 5000 på de fleste kampene der.

  2. Da er det rettet i artikkelen. Kan legge til at en fra arkitektkontoret skriver dette på FB i kveld: Hallen blir bygget med 5500 sitteplasser. Setene blir plassert med "romslig" mellomrom og montert på skinner. Setene kan enkelt flyttes sideveis for å få plass til ca. 500 seter til. Total kapasitet i hallen vil være på ca. 6000 plasser, og dermed godkjent som B arena i VM.

  3. Det er ikke bare tilskuerantallet som skal være viktig. En idrett som ishockey krever også fasiliteter som skal være bruksretter mot utøver og ledelse. Det må tilrettelegges for servering samt VIP losjer som er en stor del av inntektsgrunnlaget for en ishockeyklubb. Når vi ser tilbake på gamle Jordal Amfi som tilslutt ble et lappverk med bygging av kafeteria lenge etter at hallen var dønn råtten la oss ikke få et nytt lappverk bygg anlegget så det er funksjonelt 100% fra dag en ellers vil det tvinge seg frem et nytt påbygg som kansje gjør hallen dyrere om noen år. Det er betryggende at politikerne vil ha med ledelse og utøvere i planleggingen med samarbeidsvilje tror jeg dette etterlengtede anlegget blir topp. Lykke til å smil isammen!

Legg igjen en kommentar