Vi er Nord-Korea. Noen høyere?

I rekken av tanketomt pølsevev som tabloide medier må bruke når de ikke har mer stoff om en ikkesak har VG i dag børstet støv av Vidar Davidsen. Vidar Davidsen spilten en gang i forrige årtusen for Vålerenga. Vidar Davidsen spilte en gang i forrige årtusen for landslaget. Vidar Davidsen scoret en gang i forrige … Fortsett å lese «Vi er Nord-Korea. Noen høyere?»

I rekken av tanketomt pølsevev som tabloide medier må bruke når de ikke har mer stoff om en ikkesak har VG i dag børstet støv av Vidar Davidsen.

Vidar Davidsen spilten en gang i forrige årtusen for Vålerenga. Vidar Davidsen spilte en gang i forrige årtusen for landslaget. Vidar Davidsen scoret en gang i forrige årtusen mot Italia. Vidar Davidsen trente en gang i forrige årtusen Vålerenga. Vidar Davidsen spilte en gang i forrige årtusen for Lillestrøm. Tenker du at nå at Vidar Davidsen er irrelevant for alle som ikke er aktive medlemmer i fortidsminneforeningen så tenker du det samme som oss.

Blast from the past
Nå er Vidar Davidsen oppringt og han prøver å gjøre seg aktuell igjen. Dette skyldes nok at alle andre som er x- ett eller annet i fotballnorge har uttalt seg om Vålerenga de siste ukene. Og nå vil Vidar Davidsen være en del av klubben. Som en predikant uten menighet messer han at Vålerengas midlertige endringer i hvordan man forholder seg til media er sammenlignbart med nordkoreansk tenkemåte. Hørte vi noen mumle noe om manglende perspektiver?

Kjetil Rekdal vs Kim Jung-un
Først av alt er greit å gi en oversikt over hvilke grep Vålerenga nå tar overfor media:

  • Spillere i spillergruppa er ikke tilgjengelige for intervju i 5 dager.
  • Journalister har fremdeles anledning til å komme og overvære treninger.
  • Journalister kan fremdeles skrive artikler der Vålerenga er uenig i vinkling og innhold.

VPN antar at spillere på sin fritid kan bevege seg fritt og konsumere nyheter, filosofi og politiske ideer på lik linje med andre mennesker i Norge.

Dernest kan det være greit å prøve å gi en oversikt over hva som er nordkoreansk tenkemåte:

  • Massesuggesjon. Det er bare en rett tanke, og den kommer fra vår ufeilbarlige leder.Han er for øvrig hakke gal og henretter og straffe folk for alt mulig.

VPN vet at de sivile rettighetene for personer bosatt i Nord-Korea er skralle. Sivile rettigheter omfatter bl.a. retten til liv, frihet fra tortur, rett til privatliv og rett til religionsfrihet og statistikk- og faktanettstedet Globalis, rangerer disse rettighetene fra 1 til 7 der 1 er full frihet og 7 er i liten grad frihet. Om ikke annet kan ma si at Nord-Korea kjører en ganske konsis linje der det ikke har vært noen utvikling siden 1972. Rekdal og Vålerenga har altså satt en tidbegrensing på 5 dager. Fem dager hvor spillera er skjerma fra pressen…FEM dager. Det er ikke ei uke engang. Det var dette med perspektivene da…eller det er akkurat det det ikke er. For de perspektivene er totalt fraværende. Uansett, det er lov å tenke seg om før man klikker helt dramaqueen og skriker om Nord-Koreatilstander. Vi skjønner at det er kjipt å kjenne på konsekvensen av egen udugelighet, men å dra parallellen til Nord-Korea? Bitch please!

Paradokset i Davidsens latterlige påstand er jo at dersom det hadde vært Nord-Koreatendenser i Vålerenga hadde hans uttalelser neppe kommet på trykk all den tid Nord-Korea er det landet i verden etter Eritrea som har de største manglene i pressefrihet i verden.

Norsk tabloid presse vs kloakk
Og før vi går videre så vil jeg bare si til Tom Nordlie at vi ikke krever at Vidar Davidsen ikke skal uttale seg negativt om klubben vår, men at det er en fordel, ikke minst for ham selv, at kritikken fremstår som saklig konstruktiv og ikke bare et tanketomt og idiotisk oppgulp. Det artige var at Tom Nordlie selv syntes det var viktig at kritikk spillere og trenerteam skulle fremstå som konstruktiv da vi loffa opp på Valle 15.08.2000 for å begrave Vålerenga som toppklubb.

Det er dette som er essensen i VPNs kritikk av den tabloide kritikken av Vålerenga: Den er ikke faktabasert og den er ikke konstruktiv. Den er derimot hemmabasert. Nei Freddyboy, 71 overganger er ikke et tegn på krise. Nei, Hr. Overwienerbrødkonsumontør Morten Pedersen, 47 millioner på spisser er ikke i nærheten av en korrekt fremstilling av Vålerengas situasjon, Nei, Eystein Thue, det er ikke kjønnsdiskrimnerende og eller hersketeknikk å påstå at spørsmålene til din journalist er latterlige når de er latterlige – det å påstå det er hersketeknikk osv. Man henter sitater fra folk som ikke kan noe om saken, ikke kjenner situasjonen og/eller ikke klarer å sette ting i perspektiv. Man kaster ut mytebefengte påstander uten å ta journalistens rolle med å kontrollere påstandene eller kildene sine. Det de derimot er veldig flinke til er å plukke ut akkurat de bruddstykkene av sannheten slik at dokumentasjonen passer inn og underbygger en påstand som er tuftet på gale premisser. Akkurat det samme som vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere. Er det virkelig der dere ønsker å plassere seg? Sammen med tinfoliehattene? Tydeligvis, og der står de støtt.

Adferd og konsekvenser av adferd
Og når de nå har holdt på i snart 2 uker med ljuginga si og vi har sittet og plukket alle de tåplige påstandene de har kommet med fra hverandre og gitt våre lesere en mer korrekt forståelse av deres tabloide og virkelighetsfjerne påstander så presterer de å bli overrasket over at klubben ikke gidder å invitere dem inn og at de ikke får tilgang til spillerne. At de blir overraket over at klubben setter ned foten når den oppdager at journalistene egentlig bare ønsker å få til intervjuer der det kan kryssklippes slik at det fremstår som det er misnøye i spillergruppen er ikke bare merkverdig. Det er en prestasjon!

Er det virkelig så vanskelig å forstå at den midlertidige skjermingen av spillerne for presse har en klar og tydelig sammenheng med det tabloide og tullete kjøret dere har holdt på med? Tydeligvis er det det det, så la oss tydeliggjøre dette litt for dem:

Kritikk og oppgulp som ikke er basert på fakta og en nogenlunde forståelse av temaet, men som i stedet er tull, fjant og fjas er ikke journalistikk. Det er oppgulp som skaper ufortjent dårlig arbeidsforhold for klubben. Oppgulp av dette kaliberet hører ikke hjemme i seriøst sportsartikler. Det hører mer hjemme i et kommentarfelt blant all den andre hylinga og skrikinga. Det som her er litt artig er at vi ser en dreining. Vi ser sportsartikler som minner om kommentarfelt og vi ser kommentarfelt til de samme artiklene som har mer preg av å være ordentlige sportsartikler. Ja, vi sier det som det er: Vi ser rett og slett latmannsarbeid. Det betyr i realiteten at journalistenes eget latmannsarbeid er skyld i at de samme journalistene ikke får tilgang til spillerne i Vålerenga slik at de kan bedrive mer overfladisk latmannsarbeide. Grattulerer a!!

Det er tvilsomt at jornalister og den kulørte pressen har selvinnsikt nok til å forstå dette, selv om dette blir dem forklart. Sannsynligvis intensiverer de bare sin tabloide jakt på katastrofer og kriser for å prøve å snu en negativ trend med stadig mindre opplagstall og en stadig mer svekket økonomi.

2 kommentarer til «Vi er Nord-Korea. Noen høyere?»

Legg igjen en kommentar