Spørsmål til Ikaros

VPN venter på svar fra Ikaros på spørsmål omkring blussinga på Åråsen. Vi har ikke fått svar, men her har dere spørsmålene Den mer eller mindre sammenhengende blussinga i 2 x 45 minutter under bortekampen mot Lillestrøm forrige søndag, har vært er hett tema de siste dagene. Blussinga har blitt, mer eller mindre saklig, diskutert i kommentarfelter … Fortsett å lese «Spørsmål til Ikaros»

VPN venter på svar fra Ikaros på spørsmål omkring blussinga på Åråsen. Vi har ikke fått svar, men her har dere spørsmålene

Den mer eller mindre sammenhengende blussinga i 2 x 45 minutter under bortekampen mot Lillestrøm forrige søndag, har vært er hett tema de siste dagene. Blussinga har blitt, mer eller mindre saklig, diskutert i kommentarfelter i nettaviser og i sosiale medier. Det er også uenighet om denne formen for bruk av bluss, internt mellom de ulike miljøene i vålerengafamilien. Hva denne uenigheten går ut på går vi ikke nærmere inn på her.

VPN har fått en del henvendelser fra folk i og utenfor vålerengafamilien vedrørende bruk av bluss generelt, og blussinga på Åråsen forrige søndag spesielt. Redaksjonen ønsket derfor å gjøre et forsøk på å få de som blussa og/eller blir beskyldt for blussinga, i tale. Vi ønsket å få fram deres meninger i et intervju. Tanken var å publisere dette intervjuet usensurert i en artikkel, slik at deres intensjoner, tanker og meninger ikke ble «tolket ihjel» eller farget av skribentens eventuelle subjektive oppfatning av blussinga.

Vi kontaktet dem på Twitter og avtalte at vi skulle skulle sende dem de spørsmålene vi hadde på e-post. Vi sendte spørsmålene til avtalt e-postadresse. Vi sendte også en e-post hvor vi fulgte opp med noen omformulerte spørsmål og vi har også etterspurt håndtering av henvendelsene våre på Twitter. Da disse henvendelsene ikke er besvart har redaksjonen valgt å publisere sendte e-poster i sin helhet.

Vår første henvendelse hitsettes i sin helhet:

Hei, jeg skriver litt for Vålerenga på nett – vpn.no – og vil gjerne intervjue dere om blussing. Det hadde vært fint om dere forklarte deres tanker, handlinger og intensjoner. Hele forutsetningen i spørsmålene er at Ikaros står bak blussinga på Åråsen. Jeg veit ikke om det er tilfelle, men endrer gjerne spørsmålene dersom Ikaros ikke er ansvarlig.

– Organiserte Ikaros blussinga på Lillestrøm i går?

– Er dere fornøyd med det som skjedde?

– Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke?

– Hvordan opplever dere reaksjonene utenfor eget miljø etter kampen?

– I hvilken grad føler dere at dere bidrar til dialog og brobygging med klubb og andre supportere?

– Har dere ansvar for hvordan dere fremstår og oppfattes overfor andre?

– Dersom klubben blir ilagt bøter er dere villige til å dekke disse?

– I og med at mange dekker til ansiktene vil hele grupperingen være under mistanke, er det da også greit med kollektiv utestengelse?​

– Hva tenker dere om at klubben får store økonomiske problemer og muligens poengtrekk på grunn av deres handlinger?

Takker for og håper på raskt svar. Sender antagelig over flere spørsmål senere.

Som følge av at vi ikke mottok svar på denne e-posten ville vi gjøre det enda tydeligere at vi ikke ønsket å henge ut noen grupperinger, ei heller sende noen drittpakker. Hensikten med intervjuet er rett og slett å få besvart de spørsmålene av de som blussa eller som ble beskyldt for blussinga, uten at vi la noen redaksjonelle føringer i noen som helst retning. Vi utdypet derfor hvorfor vi stilte de ulike spørsmålene og vi sendte dem en ny e-post med noen nye og noen omformulerte spørsmål. Vi håpet på at dersom vi ikke fikk svar på alle spørsmålene, så ville vi få svar på noen av dem.

E-posten hitsettes i sin helhet:

Dette er et kanskje et banalt spørsmål, men vi spør fordi det er mange som ikke skjønner greia med bluss. Hvorfor blusser dere?

På noen kamper blir det dispensert fra blussforbudet. Hvorfor velger dere da å blusse ulovlig på andre kamper? Ønsker dere å oppnå noe med å blusse uten tillatelse, og så tilfelle hva ønsker dere å oppnå?

Har dere følt på at dere med ulovlig blussing stikker kjepper i hjula for de som jobber for å få bruk av pyro «legalisert»? Hvis nei, hvorfor ikke ?

Dere er jo en resurssterk gjeng som har vist at dere har gjennomføringevne. Har dere noen tanker om hvordan dere som gruppe kan bidra til en god tribunekultur, herunder eventuelt en «legalisering» av bruk av pyro?

Det er mange ulike miljøer i og rundt Vålerenga. Hvordan synes dere at samarbeidet mellom disse miljøene har vært? Kan dere si noe om hva dere synes har fungert og ikke fungert, hva som, etter deres mening, burde ha vært gjort annerledes?Vi har lest tweets i dag hvor folk tilknyttet miljøet deres twitrer noe om at det må bygges broer mellom alle miljøer og at vi nå, når vi snart får vår egen stadion, må stå sammen.

Har dere gjort dere noen tanker om hva dere kan gjøre og bidra med i dette brobygningsarbeidet?
Vi tenker ikke her bare på om dere føler at dere er en del av brobygningsarbeidet men mer konkret hva dere tenker at bidraget deres inn her er.

Det er videre snakk om hat. Føler dere på at miljøer i og rundt Vålerenga hater dere?

I så fall, har dere gjort dere noen tanker om hvorfor det eventuelt er slik?

Føler dere at det bildet disse «haterene» har av dere stemmer med hvordan dere faktisk er?Når dere twitrer om at man nå må stå sammen, så ligger det jo et litt indirekte ønske om aksept der. Hvordan ønsker dere å bli oppfattet av andre miljøer i og rundt Vålerenga?

Da vi heller ikke mottok svar på denne henvendelsen, kontaktet vi gutta på Twitter. Vi fikk raskt følgende tilbakemelding:

– Hei, Vi jobber med saken. Vi skal først komme med en uttalelse, så sender vi over svarene.

Nå har det gått nesten to døgn siden første henvendelse fra oss ble oversendt, og ingen av e-postene våre er besvart. VPN konstaterer følgelig at vi enda ikke har mottatt noe svar på de spørsmålene som har blitt stilt. Dog ønsker vi ikke å spekulere i hva årsaken til dette kan være. Vi tar til etterretning følgende faktum:

Har vi stilt noen spørsmål?  Ja.

Er de besvart?  Nei.

Etter at denne artikkelen ble publisert så har Klanens talsmann Christian Kjellsen lagt ut følgende uttalelse på Twitter:

En kommentar til «Spørsmål til Ikaros»

Legg igjen en kommentar