Bystyret godkjente leieavtalen

Oslo Bystyret skal i dag behandle leiekontrakten til skolen som skal ligge på nye Vålerenga Stadion. En viktig milepæl i prosjektet. Skolesaken er en av veldig mange saker som skal opp til politisk behandling i dag. Vi estimerer at saken vil komme opp mellom 15-16 eller etter middag, altså fra 16.45. Alt avhenger av hvor … Fortsett å lese «Bystyret godkjente leieavtalen»

Oslo Bystyret skal i dag behandle leiekontrakten til skolen som skal ligge på nye Vålerenga Stadion. En viktig milepæl i prosjektet.

Skolesaken er en av veldig mange saker som skal opp til politisk behandling i dag. Vi estimerer at saken vil komme opp mellom 15-16 eller etter middag, altså fra 16.45. Alt avhenger av hvor effektive man er i sakene som er før.

Stadionprosjektet
Vi har selvfølgelig gravd oss ned i avtalen for å se hva dette betyr. Navn på skolen blir Valle videregående skole.

Her er noen hovedpunkter i utleiekontrakten:

  • Kommunen leier 9640 kvadratmeter, 6500 kvm til selve skolen og 3000 kvm til sambruksarealer.
  • Leiekontrakt på 25 år. Det er også opsjon på ytterligere leietid først på 15 år, deretter fire nye avtaleperioder på 10 år. Totalt er avtalen altså på 80 års leie hvis alle opsjonene blir brukt.
  • Husleie og felleskostander utgjør 24,9 millioner per år, 2405 kroner per kvm for egne arealer og 2062 for sambruksarealer. Av dette er 20,2 millioner ren husleie for arealene.
  • Samlet kostand når man legger på fellesavgifter, drift, vedlikehold, vaktmester, energi osv. er 31 millioner kroner.
  • Planlagt overtakelse og oppstart av skolen: 01.08.2017

Så er det selve skolen, ja hva skal den inneholde? Jo her har du det:

  • 450 elever, hvorav 90 på toppidrettslinje.
  • 50 elever i oppfølgingstjenesten. Dette er elever som ikke tidligere har klart å fullføre videregående utdanning.
  • Gymsal/kultursal som blir tilgjengelig for Oslo Idrettskrets utenom skoletid.

Der har du hovedlinjene. Vi har også gravd oss så langt ned i vedleggene til leieavtalen at vi fant noen skisser til utforming av stadion.Stadion 1Stadion 2Stadion 3

Kjøreplan for møtet:
Kl 11.00 – 12.00 Lunsj
Kl 12.00 – 12.15 Opprop og eventuelle spørsmål til dagsorden
Kl 12.15 – 13.15 Muntlig spørretime
Kl 13.15 – 16.00 Behandling av saker
Kl 16.00 – 16.45 Middag
Kl 16.45 – slutt Behandling av saker

Alle saker som skal behandles:

Saker fra kontrollutvalget

Fra helse- og sosialkomiteen

Sak 336 14/01983-2 Rapport 15/2014 Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper hjelpetiltak – Kontrollutvalgets sak 78 av 28.10.2014.

Sak 337 14/01967-2 Rapport 16/2014 – En undersøkelse av avviksbehandlingen ved Lilleborg sykehjem og Ryenhjemmet – Kontrollutvalgets sak 79 av 28.10.2014.

Fra byutviklingskomiteen

Sak 338 14/00990-2 Kvalitet og effektivitet i byggesaksbehandlingen – Kommunerevisjonens rapport 8/2014 – Kontrollutvalgets sak 49 av 27.05.2014.

Sak 339 14/00990-4 Kvalitet og effektivitet i byggesaksbehandlingen – Kontrollutvalgets rapport 81 av 28.10.2014.

Saker med innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen

Sak 340 14/01469-4 Privat forslag av 22.08.2014 fra Marianne Borgen (SV), Gülay Kutal (SV) og Trine Dønhaug (SV) – Kompetanse gir økt kvalitet i Oslobarnehagen – Fra 7% barne- og ungdomsfagarbeidere til 25% – Fra 764 dispensasjon fra barnehagelærer utdanningskrav til ingen.

Sak 341 14/01590-4 Privat forslag av 10.09.2014 fra Andreas Halse (A) – Gülay Kutal (SV) – Harald Nissen (MDG) – Etabler en byomfattende kveldsåpen barnehage på Grünerløkka og iverksette forsøk med nattåpen barnehage i Oslo.

Sak 342 14/01729-4 Privat forslag av 30.09.2014 fra Marianne Borgen (SV) og Gülay Kutal (SV) – Innføre leksehjelp i 1-4. trinn i Osloskolen – Samt en opptrappingsplan for leksehjelp på alle trinn i Osloskolen.

Sak 343 14/01988-4 Forskrift om endringer i Oslo kommunes barnehageforskrift – Byrådssak 198 av 04.11.2014.

Sak 344 14/01683-4 Ny flerbrukshall og utvidelse av Uranienborg skole – Byrådssak 166.3 av 24.09.2014.

Sak 345 14/01585-3 Privat forslag av 10.09.2014 fra Harald Nissen (MDG) – Utforming av en kulturpolitisk plan for graffiti og gatekunst i Oslo for perioden 2015-2019.

Saker med innstilling fra helse- og sosialkomiteen

Sak 346 10/02024-22 Nytt system for finansiering av sykehjemsplassene – En oppfølging av verbalvedtak H36/2012 – Byrådssak 166.2 av 24.09.2014.

Sak 347 14/01842-2 Handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort – Byrådssak 188 av 16.10.2014.

Sak 348 09/02378-19 Husleietilskudd etter opphør av husleiereguleringen – Orientering til bystyret og forslag til videreføring – Byrådssak 209 av 13.11.2014.

Saker med innstilling fra samferdsels- og miljøkomiteen

Sak 349 14/00628-9 Innbyggerinitiativ av 01.04.2014 – Bevaring av Ekebergsletta.

Sak 350 12/01575-19 Innbyggerinitiativ av 04.09.2014 – Noe må gjøres med farten i Enebakkveien ved Abildsø – Nok er nok.

Sak 351 14/01480-4 Privat forslag fra Libe Rieber-Mohn (A) og Abdullah Alsabeehg (A) av 25.08.2014 – Privat parkering – Beboerparkering i nærheten av Thereses gate.

Sak 352 13/00433-41 Innbyggerinitiativ av 07.09.2014 – Reverser tiltak i Thereses gate.

Sak 353 14/01405-3 Privat forslag fra Bjørnar Moxnes (R) og Elin Volder Rutle (R) av 20.08.2014 – Kommunal plantepolitikk som er økosystem- bie- og allergivennlig.

Sak 354 14/01777-2 Privat forslag fra Harald A. Nissen (MDG) av 08.10.2014 – Forbud mot nyplanting av parklind.

Saker med innstilling fra byutviklingskomiteen

Sak 355 14/01847-2 Ekeberg by- og idrettspark, reguleringsplan – Delområde naturområde i Ekebergskrenten – Bydel Gamle Oslo – Byrådssak 185 av 16.10.2014.

Sak 356 14/01182-2 Grenseveien 61 – Ensjø – Detaljregulering – Bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting, friområde, kjørevei og fortau – Bydel Gamle Oslo – Byrådssak 122 av 26.06.2014.

Sak 357 14/02100-2 Heimlibakken 1 – Ormøya, detaljregulering – Bolig og friområde – Bydel Nordstrand – Byrådssak 204 av 13.11.2014.

Sak 358 14/02134-2 Anke over vedtak fattet av Bydel Vestre Aker bydelsutvalg 04.09.2014 Sak 133/14 – Klage på byggetillatelse til påbygg på rekkehus i Røahagan 49 A-F – Byrådssak 219 av 20.11.2014.

Sak 359 12/02042-4 Privat forslag av 07.11.2012 fra Carl I Hagen (F) – Forvaltningsrevisjon av plan- og bygningsetaten.

Sak 360 14/01586-2 Privat forslag fra Harald Nissen (MDG) av 10.09.2014 – Kartlegg Oslo kommunes tomme eiendommer for bruk til barnehager.

Saker med innstilling fra finanskomiteen

Sak 361 12/01716-26 Erfaring med etablering av Oslo Business Region AS – Byrådssak 157 av 11.09.2014.

Sak 362 12/01603-6 Forskrift om forsøk med foretaksmøte i Oslo kommune – Forlengelse av forsøksperioden – Byrådssak 191 av 23.10.2014.

Sak 363 14/01955-2 Teglverkstomta – Salg av kommunal eiendom og anskaffelse av ballbane – Byrådssak 194 av 30.10.2014.

Sak 364 14/01843-4 Endring av vedtekter i Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) – Byrådssak 198.1 av 04.11.2014.

Sak 365 14/01956-2 Salg av seks barnehagebygg og bortfeste av seks barnehagetomter til Stiftelsen Kanvas – Byrådssak 195 av 30.10.2014.

Sak 366 14/02127-2 Tverrvei 2 nr. 6, gnr. 77 bnr. 7 – Salg av eiendom – Byrådssak 212 av 20.11.2014.

Sak 367 14/02135-2 Endringer i uførepensjon i kommunens tjenestepensjonsordning – Byrådssak 220 av 20.11.2014.

Sak 368 14/02137-2 Leiekontrakter for lokaler til Bydel Bjerke – Byrådssak 223 av 20.11.2014.

Sak 369 14/02105-2 Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2014 – Byrådssak 210 av 13.11.2014.

Sak 370 14/01561-4 Revisjon av eierseksjonsloven – Oslo kommunes høringsuttalelse – Byrådssak 234.1 av 02.12.2014.

Sak 371 14/02277-2 Ny videregående skole på Valle – Husleiekontrakt mellom Oslo kommune og Vålerenga fotball – Byrådssak 242 av 04.12.2014.

Sak 372 10/00992-151 Forliksavtale – Budsjettjustering – Byrådssak 233 av 27.11.2014 – Unntatt etter offentleglova § 13.

Sakskart II

Sak 373 14/02297-1 Muntlig spørretime – Bystyrets møte 17. desember 2014.

Sakskart III

Sak 374 14/01937-1 Justering av pensjonsvedtekter for folkevalgte i Oslo kommune som følge av endringer i regler om uføreytelser i offentlige tjenestepensjoner, herunder stortings- og regjeringspensjonsloven.

Sak 375 14/02291-2 Endret sammensetning i bystyrekomitéene – (F).

2 kommentarer til «Bystyret godkjente leieavtalen»

Legg igjen en kommentar