Fotballens ledere: Hallén har skadet fotballens markedsverdi og omdømme

Yngve Hallén: – har skadet fotballens omdømme – har svekket markedsverdien på norsk fotball – har svekket sin egen tillit hos klubbene VPN.NO har foretatt en uhøytidelig undersøkelse blant klubbene i våre tre øverste divisjoner på herresiden, samt klubbene i Toppserien og 1. divisjon for kvinner knyttet til fotballpresident Yngve Hallén og hvordan han har … Fortsett å lese «Fotballens ledere: Hallén har skadet fotballens markedsverdi og omdømme»

Yngve Hallén:
– har skadet fotballens omdømme
– har svekket markedsverdien på norsk fotball
– har svekket sin egen tillit hos klubbene

VPN.NO har foretatt en uhøytidelig undersøkelse blant klubbene i våre tre øverste divisjoner på herresiden, samt klubbene i Toppserien og 1. divisjon for kvinner knyttet til fotballpresident Yngve Hallén og hvordan han har skjøttet presidentvervet. Av de spurte har vi fått svar fra 1/4, det er dog noe spesielt at INGEN av klubbene i Tippeligaen (heller ikke Vålerenga) har besvart vår henvendelse, vi gjentar ingen. En annen tendens er at flere av respondentene understreker betydningen av at de svarer under forutsetning av og tillit til full anonymitet. VPN.no mener dette sier noe om takhøyden og kvaliteten på demokratiet i «fotballfamilien».

Her er svarene:

Tallene er prosent av de som svarte på vår undersøkelse.

Norsk fotball har i perioden under Hallén vært gjennom mange episoder som fremstår som uheldige. Tre kvinnelige styremedlemmer har trukket seg fra styret i NFF, du hadde sparkingen av Drillo og ikke minst håndteringen av TV-avtalen, der rettighetshaver TV2 ikke fikk lov å konkurrere om den nye avtalen.

I hvilken grad mener du disse sakene har påvirket fotballens omdømme og anseelse negativt?
Ingen grad 0%
Liten grad 0%
Noen grad 35,29%
Stor grad 23,53
Svært stor grad 41,18
Varig ødeleggelse 0%

I hvilken grad mener du Halléns ledelse og lederstil har påvirket verdien på norsk fotball negativt i sponsormarkedet?
Ingen grad 0%
Liten grad18,75%
Noen grad 18,75%
Stor grad 25%
Svært stor grad 31,25%
Varig ødeleggelse 6,25%

Har din klubbs tillit til president Yngve Hallén blitt styrket eller svekket den siste tiden?
Styrket 0%
Svekket 64,71%
Vet ikke 29,41%

Min klubb har i forhold til fotballtinget 2014
Bestemt oss for å støtte Hallén uansett, om han opprettholder sitt kandidatur 0%
Bestemt oss for å støtte Hallén som president kun hvis han er valgkomiteens forslag 0%
Bestemt oss for at vi ikke vil støtte Hallén uansett, dersom det stiller en motkandidat 11.76%
Bestemt oss for å støtte valgkomiteens forslag til president 23,53%
Bestemt oss for å foreta en endelig vurdering når kandidatene til presidentvalget er avklart 47,01%
Ingen mening 17,65%

Hvordan opplever din klubb sponsorers reaksjoner etter slike saker, og hvordan tror du det vil påvirke din klubbs evne til å hente nye sponsorer for sesongen som kommer? Svar med egne ord.

Ingen reaksjon

Det er selvsagt negativt. NFFs fullstendige hjelpeløshet i å håndtere viktige saker gjør det vrient å hente de store nasjonale sponsorene. De ønsker ikke å identifisere seg med en idrett ledet av klovener. I forhold til de lokale spoinsorene har det betyelig mindre effekt. De stiller opp uavhengig av hvordan NFF kløner det til

Usikker

Et svekket omdømme sier seg selv gjør det vanskeligere å hente nye, eller å ta vare på de gamle

Lokalt for klubber er det nok lite påvirket, men avtaler som NFF skal inngå vil bli påvirket av dette!

Vi spiller i Oddsenligaen og har mest lokale sponsorer så er derfor lite berørt av dette.

Vi blir stadig oftere konfrontert med fotballens udugelig ledelse, manglende ydmykhet og unødvendige feiltrinn. Det er således vanskeligere å synliggjøre hvorfor de skal tro på oss som klubb.

Vår klubb har hovedsakelig lokal forandring ,dog vesentlige sponsorinntekter. Vi har ikke hatt direkte reaksjoner på ovennevnte saker , men vet av erfaring at vårt lokale omdømme må dyrkes aktivt.

Lokalt ikke noe å si, men nasjonalt lite heldig for å presentere fotballbudskapet.

 

Oppsummering

VPN registrerer at det inntrykket vi har av opinionen generelt, og fotballsupportere spesielt, når det gjelder holdninger og tillit til det sittende regimet i stor grad støttes av lederne i klubbene i de øverste divisjoner. De millionene Siem og Hallén henter ut av fotballens felles skattekiste hvert år kan være som småpenger å regne når Norges Fotballforbund i fremtiden skal hente inntekter basert på markedsverdien på norsk fotball.

Valgkomiteen sitter i disse dager og sluttfører arbeidet med å finne en kandidat til norsk fotballs øverste tillitsverv. Det er viktig at valgkomitéens innstilling ender opp med en person som har tillit, Hallén per i dag har bare vervet. Vi trenger en visjonær og samlende president som kan gjenreise samholdet, tilliten og troen på et Norges Fotballforbund som virkelig er til for fotballens beste og ikke en arrogant kameratelite som pleier egne interesser og posisjoner.

Det er ikke bare fotballens ledere som er usikre på Yngve Halléns fremtid. I går kunne VG fortelle at det i valgkomiteen fortelle at det er strid om NFFs presidentinnstilling. Tidligere har VPN også gått NFF som organisasjon etter i sømmene og funnet at det har blitt et pampevelde. På facebook har også gruppa «Nei til pamper, ja til kamper» dukka opp, den har i skrivende stund 2457 støttespillere.

 

7 kommentarer til «Fotballens ledere: Hallén har skadet fotballens markedsverdi og omdømme»

Legg igjen en kommentar