Uavhengig etisk granskning?

VPN kan i dag avsløre at NFFs Etiske komite trolig selv bryter habilitetsreglene i Norges Fotballforbunds lov i behandlingen av denne saken. Det er trist når selv det som fremstår som en uavhengig granskningen av en uryddig prosess fremstår som uryddig i seg selv.   Etisk komite full av habilitet- og rolleproblematikk I dag skal … Fortsett å lese «Uavhengig etisk granskning?»

VPN kan i dag avsløre at NFFs Etiske komite trolig selv bryter habilitetsreglene i Norges Fotballforbunds lov i behandlingen av denne saken. Det er trist når selv det som fremstår som en uavhengig granskningen av en uryddig prosess fremstår som uryddig i seg selv.

 

Etisk komite full av habilitet- og rolleproblematikk

I dag skal styret i NFF behandle Siem og Halléns uryddighet i oppsigelsen av Drillo og andre i støtteapparatet rundt landslaget, blant annet på bakgrunn av en rapport fra NFFs Etiske Komité. Problemstillingene synes å være om Siem og Hallén gikk utenfor sitt mandat og prossessene ellers da Drillo og flere i støtteapparatet ble fjernet.

Hadde det vært en organisasjon i et land langt unna, hadde vi sikkert heva øyenbryna og småhumra over at det er de nære vennene og forretningsforbindelsene til de som granskes som er granskerne. Når det gjelder forvalterne av norsk fotball og norsk fotballs dugnadskasse er det alt annet enn fornøyelig.

Etter systematisk graving kan VPN avsløre at 3 av 5 i NFFs etiske komite har en så nær tilknytning til Hallén og Siem at det er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet og at utvalget dermed trolig opptrer i strid med NFFs egne habilitetsregler.

 

Siems forlover Rune Bratseth er komiteens sekretær (leder)

Sekretær (leder) i NFFs etiske komite, Rune Bratseth, var Kjetil Siems forlover da han giftet seg med kona Irene i 1997. Bratseth og Siem er altså nære venner. Bratseth sier dette da han ble konfrontert med det nære forholdet til Kjetil Siem av tv2:

Vi har vært i slike situasjoner før. Komiteen består av flere enn undertegnede. Slik sett tror jeg dette blir godt ivaretatt. Jeg tror vi skal være i stand til å utfordre og stille kritiske spørsmål. Gjør du ikke det, selv til dine beste venner, så er du ikke deres beste venner. Vi skal ikke være redd for det, og jeg har aldri vært redd for å stille kritiske spørsmål også til folk som jeg kjenner godt

VPN registrerer med vantro at Rune Bratseth mener at regler om habilitet og upartiskhet ikke gjelder om man selv føler at man er i stand til å stille kritiske spørsmål også til sine egne venner.

Et spørsmål i denne sammenhengen er om NFF, den etiske komiteen og Rune Bratseth er kjent Norges Fotballforbunds egen lov og dennes § 9-5 (3):

Likeså er tillitsvalgt, annet styre-, komité- eller utvalgsmedlem eller ansatt inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv, klubb vedkommende er medlem av eller noen vedkommende har nær personlig tilknytning til.

Sven Mollekleiv, venn av Siem og medlem av NFFs etiske komité

Skal vi tro bildet av Rune Bratseth som Dagbladet i artikkelen over hevder er tatt i Siems bryllup, var Mollekleiv også til stede, uten at det å være til stede i noens bryllup som gjest i seg selv gjør deg inhabil.

Det at Mollekleiv var styreleder i Vålerenga i 2002 til 2006 og da i kraft av den rollen hadde et nært og fortrolig forhold til administrerende direktør i Vålerenga Kjetil Siem (2003-2005) er derimot mer graverende. Summen av disse forholdene, og da særlig arbeidsrelasjonen, er egnet til å svekke tilliten til Mollekleiv upartiskhet.

På samme måte som med Bratseth kan også dette være i konflikt med NFFs egne lover.

 

Bente Erichsen, direktør i Nobels Fredssenter og medlem i NFFs etiske komité

En direktør i Nobels Fredssenter er vel habil bare i kraft av vervet, vil mange tenke, vel så enkelt er det ikke. Det fremgår av Nobels Fredssenters årsrapport, innhentet fra Brønnøysundregistrene, at NFF var sponsor og hovedsamarbeidspartner til Nobels Fredssenter. VPN har vært i kontakt med kilder i og i kretsen rundt NFF som kan bekrefte at fotballfamilien betaler for bruken av logoen til Nobels Fredsinstitutt i forbindelse med «Handshake for Peace», det har overfor VPN blitt antydet et bidrag fra NFF i størrelsesorden en million i 2012. NFF er fortsatt oppgitt på Nobel fredssenters egne sider til å være hovedsamarbeidspartner med Bente Erichsens arbeidsgiver, Nobels Fredsinstitutt.

Relasjonen mellom NFF og Nobels Fredssenter gjør Bente Erichsen inhabil etter § 9-5(3) til å sitte i komiteen når hun gransker forhold hos sponsoravtalemotpartens ledere.

VPN er ikke kjent med at det foreligger forhold hos Cathrine Sandnes og Henrik Syse, de to siste medlemmene av komiteen, som rammes under NFFs egne regler om inhabilitet.

 

Siem hardt ut mot komitemedlemmet Cathrine Sandnes

Til tross for at komiteens flertall består av medlemmer med sterke knytninger til NFF og ledelsen der, er det naturligvis en av de uten bindinger som får gjennomgå av generalsekretær Kjetil Siem i media. Cathrine Sandnes tillot seg nemlig å skrive en meget velskrevet kommentarartikkel i Dagbladet lørdag, etter at komiteens arbeid med vurdering av denne saken var avsluttet. Kjetil Siem reagerer kraftig på artikkelen og mener at all tillit til Cathrine Sandnes nå er borte.

Samme Siem later derimot ikke til å ha innvendinger til medlemmenes nære tilknytning til seg og NFF, det som er ukomfortabelt er at en journalist velger å skrive om den viktigste aktuelle saken i jobben sin basert på offentlig kjente kilder.

 

Habilitetsavgjørelser

Det følger av § 9-5(4) at det i kollegiale organ er slik at det skal avgjøres av flertallet i organet hvorvidt et medlem er habilt når det foreligger usikkerhet rundt dette. Så langt VPN kjenner til foreligger ingen slike formelle habilitetsvurderinger rundt de aktuelle medlemmenes habilitet. En redegjørelse rundt disse forholdene burde uansett ledsaget uttalelsene Bratseth kom med etter at man hadde konkludert i denne saken, nettopp for å rydde tvil rundt habilitets- og interessekonflikter til side.

At den etiske komiteen ikke fatter avgjørelser, men kun er et rådgivende organ for NFF er av underordnet betydning. Det som derimot er oppsiktsvekkende er at en etisk komité krenker organisasjonens eget lovverk i sitt arbeid. Mange vil hevde at nettopp rolleforståelse, habilitet og tillit er etiske grunnverdier.

 

Tilliten til NFF

Når man ikke engang evner å opptre ryddig i forhold til granskningen av sin egen uryddighet, da er det vanskelig å se hva man har igjen. Tilliten i folket til NFFs ledelse er allerede tapt, de eneste som later til å støtte Hallén er kretsenes småkonger. Om det skyldes en oppriktig tillit til Hallén, at NFF tok med kretslederne på «kosetur» til bortekampen mot Slovenia, eller rett og slett frykten for at kretsene kan straffes av matmoren NFF skal være usagt.

Det som derimot må sies er: Vi trenger ikke flere skandaler og mer uryddighet, presidenten må varsle at han ikke tar gjenvalg allerede nå, slik at forbundstingets valgkomite får tid og ro til å samle fotball-Norge bak en ny folkelig og inkluderende leder.

 

Kjære medlem i NFFs styre

Etter det som kommer frem i media er det minst en av dere som har meningers mot og tør å gå i mot presidenten og generalsekretæren. Dere skal på Fotballtinget i Lillestrøm og da er det greit å ha god samvittighet i forhold til egen opptreden i denne saken. Den som bidrar til å skyve ting under teppet er ikke en venn av norsk fotball, bare en venn av to egenrådige herrer.

Det er intet mindre enn en skandale at herrene Siem og Hallén så langt ikke har beklaget sin egen håndtering av denne saken. Hittil har de beklaget hvordan Drillo og andre har oppfattet saken og hvordan saken har tatt av i mediene. Toget har gått for tilliten til de nevnte herrer i folket, men skal de beholde en liten rest av anstendighet i denne saken, er det nå på tide å beklage.

En beklagelse som helt klart og uten forbehold beklager, ikke andres opplevelse og selve saken, men deres egen håndtering av prosessen og ikke minst personene som måtte gå.

 

Grasrota begynner å gå lei av at fotballens omdømme stadig svekkes av NFF og har startet et opprop på facebook, det oppropet kan du melde deg på.

2 kommentarer til «Uavhengig etisk granskning?»

Legg igjen en kommentar