Slik funker det i Vålerenga

Midt inne i overgangsvinduet og oppkjørings-perioden tar vi tempen på klubben. Hvordan styres ting? VPN spør – klubben svarer. VPN lurte på hvordan ting styres i Vålerenga og hvilke sportslige og økonomiske rammer man har rundt den sportslige satsingen i klubben. VPN gikk rett til topps i klubben, til leder av hovedstyret, Odd Skarheim. Kan du … Fortsett å lese «Slik funker det i Vålerenga»

Midt inne i overgangsvinduet og oppkjørings-perioden tar vi tempen på klubben. Hvordan styres ting? VPN spør – klubben svarer.

VPN lurte på hvordan ting styres i Vålerenga og hvilke sportslige og økonomiske rammer man har rundt den sportslige satsingen i klubben. VPN gikk rett til topps i klubben, til leder av hovedstyret, Odd Skarheim.

Kan du kort redegjøre for hvordan klubben er organisert sportslig og administrativt i forholdet mellom klubbens styre, sportslige utvalg, sportssjef, trener for A-lag og administrasjon. Hvilke roller har Martin i dagens situasjon?

– Vålerenga Fotball har et hovedstyre som har delegert myndighet for elitedelen til Sportslig utvalg. Sportslig Utvalg (SU) består av tre fra AS-styret og tre fra hovedstyret og ledes av klubbens representant som er Bjørn Viljugrein. Sportsdirektøren eller manageren legger frem en innstilling for SU for spillerkjøp- og salg og får så en fullmakt til å gå i sluttforhandlinger basert på innstillingen. Martin har i dag ikke flere roller, men bekler inntil videre en managerrolle og hvor arbeidsoppgavene må fordeles annerledes enn tidligere.

Hvordan oppleves balansegangen mellom bredde- og elitedelene i klubben per i dag?

– Breddedelen drives som en separat enhet som skal være selvfinansiert med egen økonomi. Elitedelen utgjør 85-90 % av økonomien i Vålerenga og ennå tilsvarer økonomien til den resterende delen en middels adeccoligaklubb. Styret opplever at bredde og elite er gjensidig avhengige av hverandre, og støtter hverandre I klubbfellesskapet. Dette samspillet kan likevel utvikles og bli enda bedre.

Hvilke ambisjoner mener styret i Vålerenga Fotball at det er realistisk å ha for elitesatsingen fremover ut fra klubbens økonomiske forutsetninger?

– Kostnadsnivået og budsjettet ligger på et nivå med de 3-4 øverste i Norge. Når det er sagt, skal Vålerenga Fotball, uansett, alltid ha en ambisjon om å ligge i toppen av norsk fotball!

I hvilken grad vil styret i Vålerenga bidra til å legge de økonomiske rammer til rette for at Vålerenga skal være en stabil toppklubb i Tippeligaen?

– Styret er opptatt av å tilrettelegge for en langsiktig best mulig elitesatsing. Som sagt er kostnadene for A-laget på et nivå som konkurransedyktig. Selv etter budsjettnedgang fra i fjor. Det er ikke penger i budsjettet for spillerkjøp og det må således selges før det kan kjøpes. Dog ser vi at spillermarkedet i Europa har endret seg helt, med tusenvis av Bosmanspillere. Døren er alltid åpen for investorer som kan finansiere spillerkjøp, gitt at det er en bærekraftig økonomi til å drifte spillerne.

Opplever styret i Vålerenga fotball at det ligger det utfordringer knyttet til en effektiv beslutningsprosess rundt elitesatsingen i dagens organisasjonsmodell?

– Man bør alltid jobbe med å bli bedre. Også i Vålerenga Fotball. Beslutningsprosessene for kjøp og salg av spillere har kanskje i enkelte tilfeller vært for effektive. Dette må vi se på når vi nå skal revidere våre prosedyrer for salg og kjøp av spillere. Vi må sikre oss rutiner som gjør beslutningsprosessene robuste, korrekte og handlekraftige. Bare slik kan vi bygge et godt omdømme og stå fram som en profesjonell klubb med kvalitet I alle ledd.

Hvor mener styret i Vålerenga Fotball at utfordringene for å lykkes i klubbens elitesatsing ligger per i dag?

– Vi må jobbe kontinuerlig på en rekke områder, men hvis jeg skal trekke frem ting som betyr mye på lang sikt:

– Egen stadion på Valle.
En egen stadion vil i betydelig grad styrke klubbens identitet, sjel og økonomi.

– Talentrør.  
Vi må ta et nytt kjempesprang innenfor talentutvikling gjennom å sikre et talentrør langt ned i alderstrinnene inn til A-laget. Vi bygger nå et helhetlig system som er gjenkjennbart på alle nivåer og vi må i fremtiden sikre oss de aller beste talentene og trenerne og lederne på hvert alderstrinn.

– Organisasjonskultur.
Alltid jobbe med å bygge en organisasjonskultur hvor alle trekker i samme retning slik at klubbens omdømme blir enda sterkere med tydelige verdier

– Det er ingen som er viktigere enn klubben.
Om man er styreleder, direktør, trener, investor eller supporter er vi alle bare små biter i en 100 årig historie som står på trappene for 100 nye år.

 

Foto: VIF-Media/vif-fotball.no

Legg igjen en kommentar