Fotballforbundets klovnenemnd med nytt prestisjenederlag

NFF fremstår igjen som amatører, denne gangen ved påtalenemnda og påtalenemndas tidligere så mediekåte leder Egil Andre Berglund. I dag har doms- og sanksjonsutvalget avvist saken mot Inge Andre Olsen. Heller ikke i saken mot Inge Andre Olsen var påtalenemnda kompetent til å fremme en straffeinnstilling. Det er oppsiktsvekkende at det har tatt 3 måneder … Fortsett å lese «Fotballforbundets klovnenemnd med nytt prestisjenederlag»

NFF fremstår igjen som amatører, denne gangen ved påtalenemnda og påtalenemndas tidligere så mediekåte leder Egil Andre Berglund. I dag har doms- og sanksjonsutvalget avvist saken mot Inge Andre Olsen.

Heller ikke i saken mot Inge Andre Olsen var påtalenemnda kompetent til å fremme en straffeinnstilling. Det er oppsiktsvekkende at det har tatt 3 måneder å fatte denne avgjørelsen. Det er en saksbehandlingstid som underbygger en begrunnet tro om at det har gått prestisje i denne saken. En begrunnet frykt skapt av fotballpresidenten selv gjennom sin forhåndsdømming av denne saken overfor sine internasjonale foresatte.

 

Hva betyr det at påtalenemnda til NFF igjen er avkledd i denne saken?
Denne avgjørelsen fra doms- og sanksjonsutvalget avgjør dessverre ikke realitetene knyttet til selve overgangssaken mellom Stabæk og Vålerenga. Avgjørelsen i dag retter seg bare mot de formelle sidene knyttet til å ta saken mot Olsen under behandling i NFF, men sier allikevel mye om fokuset og kompetansen til påtalenemda i NFF. I sin iver etter å tilfredsstille media og sette seg selv på kartet, hoppet man bukk over grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål. Spørsmålet om NFF hadde hjemmel til å fremme sak, ble aldri vurdert, i det minste aldri forsvarlig.

 

Hvor er du, Egil André Berglund?
Berglund, hvor er du? Du som var så engasjert og mediesøkende når dere fremla innstillingen om straff, hvor er du når innstillingen dere lagde til doms- og sanksjonsutvalget smuldrer bort? Hvor er du når det viser seg at dere har gjort dårlig håndverk og ikke var kompetente til å fremme sak, ikke bare mot èn, nei mot hele 2 av 3 personer dere innstilte på straff?  Er det ikke like moro å være en del av sirkuset lengre, når du må bytte ut direktørfrakken med store sko og en skinnende rød nese? I det Yngve Hallèn mente var den alvorligste innstillingen han noen sinne hadde sett, klarer dere å slurve slik at dere fremmer disse svært alvorlige anklagene, uten at dere hadde grunnlag for det.

VPN forventer at denne typen slurv får konsekvenser for de som var ansvarlige, belastningen av å være under dobbel etterforskning både økonomisk og menneskelig, må noen gjøres ansvarlig for.

 

NFF urettmessige forfølgning av Olsen og Haakonsen har påført dem utgifter
VPN forventer videre at både Truls Haakonsen og Inge Andre Olsen får dekket alle de utgifter NFF med urette har påført Haakonsen og Olsen knyttet til advokatbistand. Denne urettmessige forfølgelsen fra NFF`s side var også den direkte årsaken til at det ble skapt et miljø som gjorde at sportssjefene Olsen og Haakonsen ikke kunne fortsette i sine verv, også dette bør kompenseres. På samme måten som klubbene straffes for sine feil i alle sammenhenger, forventer vi at NFF i det minste erstatter de tap påtalenemnda har forårsaket på grunn av slurv og slendrian. Uavhengig av hva det senere måtte vise seg at Haakonsen og Olsen har gjort, eller ikke gjort, er det nå avdekket at det er gjort en urett mot disse fra NFF.

 

NFF har mistet påtalekåtskapen
Mot Haakonsen, Olsen og Loe skulle det ikke mer til enn litt medietrøkk før man hastet ned en innstilling til doms- og sanksjonsnemnda. Se på Fredrikstad og Piiroja, her foreligger det en arrest for et skattekrav knyttet til unndragelse av midler fra beskatning. Vi siterer fra vg.no: «Ifølge kjennelsen fra Fredrikstad tingrett framstår ikke pengeoverføringene til Estland som en forretningsmessig disposisjon, men snarere en manøver for å unngå å betale skatt. Millionoverføringene gikk via Piirojas tidligere klubb Flora Tallinn, og videre til ham etter kort tid som angivelige stipendutbetalinger.». Nok til at Fredrikstad tingrett besluttet arrest, men tydeligvis ikke nok for påtalenemnda i NFF, der er det sendetid på TV2-sporten som bestemmer hvem som skal straffes og hvem som går fri.

 

Behandlingen av resten av overgangssaken
For hver gang NFF må tåle latterliggjøring, som i dagens avgjørelse, blir det mer prestisje i forhold til det som er igjen av sakskompleks i doms- og sanksjonsutvalget. At de bruker tre måneder på å finne ut at Olsen måtte gå fri er et skremmende tegn. Med dagens avgjørelse er det fotballpresident Hallèn betegnet som den alvorligste innstillingen han hadde sett, håndtert slik at den er i ferd med å bli en ren farse.

En kommentar til «Fotballforbundets klovnenemnd med nytt prestisjenederlag»

Legg igjen en kommentar