Kristelig Folkeparti om Vålerenga stadion

VPN har fått svar på spørsmål om stadion av Tore Berntsen, politisk rådgiver for Oslo KrFs bystyregruppe Vålerenga har hatt sin reguleringsplan på offentlig høring. I den endelige versjonen er næringsarealene redusert fra 80 000 til 60 000 m2 på Hovin Skoletomta og høyden er maksimalt den samme som byggene ved siden av for å … Fortsett å lese «Kristelig Folkeparti om Vålerenga stadion»

VPN har fått svar på spørsmål om stadion av Tore Berntsen, politisk rådgiver for Oslo KrFs bystyregruppe

Vålerenga har hatt sin reguleringsplan på offentlig høring. I den endelige versjonen er næringsarealene redusert fra 80 000 til 60 000 m2 på Hovin Skoletomta og høyden er maksimalt den samme som byggene ved siden av for å imøtekomme Plan- og Byggningsetatens forslag på 55 000 på samme tomt, det totale antall kv.m. næring er 75 000 utenfor stadionet.

Vil ditt parti støtte 60 000 kv.m. næring/kontor på Hovin skoletomt?

– Etter at en reguleringssak har vært på offentlig høring, har den fortsatt mange runder igjen etter de reglene som man må følge i slike saker. Det blir f.eks. både en ny vurdering i etaten, dessuten skal den behandles av byrådsavdelingen, før den kommer til behandling i byutviklingskomiteen og helt til sist i bystyret. Det er først i bystyret KrF får befatning med slike saker. I alle reguleringssaker skal vi ha alle opplysninger på bordet før vi prøver å fatte så gode avgjørelser for byen som mulig. Dette gjelder selvsagt også for Vålerenga.

Skal Oslo kommune ta kostnadene med bygging av offentlig vei og annen infrastrukturkostnad rundt stadionområdet som skal tilfalle kommunen?

– KrF kjenner ikke dette i detalj på det nåværende tidspunkt. Utbyggere må i enkelte deler at byen ta en del kostnader med infrastruktur som de selv kommer til å ha nytte av. F.eks. er det slik i Bjørvika.

Ønsker ditt parti å få fortgang i saken sånn at ny stadion kan stå ferdig så snart som mulig?

– KrF ønsker at Plan- og Bygningsetaten skal ha en god og effektiv saksbehandling. Reguleringer tar imidlertid lang tid og må følge visse regler og lover. Men KrF ønsker at både Vålerengas sak og andre reguleringssaker skal ta så kort tid som mulig.

Hva kan du og ditt parti love velgerne om Vålerengas nye stadion?

– KrF stemte for at Vålerenga skulle få tomt til én krone. Nå skal vi ha opp en stadion som kan være til glede for både fotballaget, for barn og unge og for mange i denne byen.

En kommentar til «Kristelig Folkeparti om Vålerenga stadion»

Legg igjen en kommentar