Stadiondebatt. Hvem støtter drømmen vår?

Det er et valg rett rundt hjørnet. Og politikk er vanligvis noe som Vålerenga eller Vålerengas supportere ikke forholder seg til, apolitiske som vi er. Men man er avhengig av politisk støtte for å få til Vålerengas største drøm: vår egen stadion. Og bryr du deg om dette er det din fordømte plikt å sette … Fortsett å lese «Stadiondebatt. Hvem støtter drømmen vår?»

Det er et valg rett rundt hjørnet. Og politikk er vanligvis noe som Vålerenga eller Vålerengas supportere ikke forholder seg til, apolitiske som vi er. Men man er avhengig av politisk støtte for å få til Vålerengas største drøm: vår egen stadion. Og bryr du deg om dette er det din fordømte plikt å sette deg inn i saken så du vet hva du gjør når du stemmer om mindre enn to uker. Her er vårt første bidrag for å gi deg det du trenger å vite:

Første skritt mot vår egen stadion ble tatt da Bystyret i mai 2008 (ja, det er så lenge siden) vedtok at Vålerenga skulle få tomt til å bygge sin egen stadion. Vedtaket var som følger (ja, det er viktig at du leser hele):

Bystyret ber byrådet overføre tomt som muliggjør stadionanlegg på Valle Hovin til Vålerenga Fotball for kr 1 under følgende forutsetninger:

a)
Bystyret forutsetter at Vålerenga Fotball fremmer forslag om regulering av et spesifikt område.

Reguleringen må inkludere fotballstadion, skøytehall, næringsarealer og offentlig formål.

Trafikkløsninger må også inkluderes i saken.

b)
Bystyret ber om at det i reguleringsplanen innpasses barnehage og en skole med idrettslinje på videregående nivå i den samlede bygningsmasse.

c)
Bystyret ber byrådet legge fram for bystyret en sak som inneholder forslag til kontrakt med Vålerenga Fotball, totalentreprise fra entreprenør fremkommet etter anbud og en samlet oppstilling som viser at stadionanlegget og at de arealer som skal beholdes av Vålerenga Fotball lar seg finansiere ved hjelp av øvrige arealer. Bystyret forutsetter at Vålerenga Fotball står som byggherre, og at Oslo kommune ikke pålegges noen form for økonomisk forpliktelse eller risiko.

De virkelig viktige setningene her handler om hva som skal være i stadion. Spesielt det Vålerenga gjør for Oslo utenom å få en fotballstadion, og at infrastruktur som trafikk-løsninger må være med. For å realisere det hele er de to siste setningene det som teller aller mest: de som sier at stadion skal finansieres med de øvrige arealene – spesielt næringseiendommen, og at kommunen ikke skal løpe økonomiske forpliktelser.

Vålerenga har laget sin reguleringsplan etter disse punktene, men Plan- og Bygnings-etaten syns ikke den var optimal. Så de har laget et forslag selv også, der man blant annet skal bygge fotballstadion og skøytestadion oppå hverandre for å minske “fotavtrykket” (les: størrelsen), og der man begrenser antall kvadratmeter næringseiendom. Med andre ord: forslaget øker kostnadene ved stadionbyggingen dramatisk samtidig som inntektene reduseres. Dette er et forslag som ikke er spesielt realistisk, og som da bryter med forutsetningene som ble satt i Bystyrets vedtak i 2008. Begge reguleringsplanene er sendt ut til offentlig ettersyn slik at berørte parter kan si hva de syns om det. Så skal de forberedes i Byutviklingsavdelingen før Byutviklingskomiteen (sammensatt politisk etter Bystyrets sammensetning) tar sin avstemning om hvilken av dem (om noen), som støttes. Deretter sendes innstillingen derfra til Bystyret. Dersom Vålerengas reguleringsplan ikke endres i dramatisk grad etter høringsrunden, vedtas i Byutviklingskomiteen og deretter vedtas i Bystyret har vi fått grønt lys for vårt eget hjem. Med dette i mente var politikerne samlet til en minidebatt på kampen mot FK Haugesund. Nøkkelpunktene var kostnadene rundt infrastruktur og aksept for Vålerengas reguleringsplan. Og dette var det de sa:

Venstre ved Ola Elvestuen svarte positivt på infrastrukturkostnadene. Men han var fortsatt mindre klar på finansiering av stadion, der han snakket om en reguleringsplan som var bra for området og at regnestykket må henge sammen. Hvordan det skulle regnes sa han intet om.

Vår kommentar: Venstre burde svare klarere på hva de mener om finansieringen og reguleringsplan til Vålerenga.

FrP ved Carl I Hagen var det partiet som svarte klarest på at de ville støtte den faktiske planen Vålerenga har sendt inn, fordi det ville sikre finansieringen. Og han sa at kommunen skulle ta infrastrukturkostnadene rundt stadion.

Høyre har vært den store motstanderen av stadion tidligere. Deres mann Hermann Kopp sa interessant nok at “de som bygger ut 100 000 kvm næringsarealer må bidra på infrastrukturen selv”. Om det betyr at Høyre støtter Vålerengas reguleringsplan er det godt nytt, samtidig påfører kostnader med infrastruktur mulige kostnader for Vålerenga som fordyrer prosjektet. Kopp sa for eksempel at Vålerenga må betale for parkeringsplassene. Han sa og at de ikke støtter Vålerengas plan i den nåværende form. Ikke overraskende, men ikke et kategorisk nei heller. Som vi forstår det har Høyre også et positivt grunnsyn på å bygge stadion, men de vil ikke kvittere ut at reguleringsplanen til Vålerenga er ok.

Vår kommentar: Høyre må svare klarere både på spørsmålet om infrastruktur og finansiering av stadion. Allikevel var det faktisk noen positive toner i det Kopp sa.

Arbeiderpartiet v/Libe Rieber Mohn og SV v/Andreas er jo sammen med FrP de som sikret tomta for en krone. Og så langt vi vet nå har de støttet Vålerengas reguleringsplan også. Men de to partiene som svarte minst klart på spørsmål to om reguleringsplanen denne gangen. Det betyr ikke at de er imot, men de var ikke klare nok. De sa ja til stadion, men de sa ikke noe konkret om reguleringsplanen til klubben. Når det gjaldt infrastruktur mente begge at kommunen skulle ta kostnadene.

Vår kommentar: Både AP og SV bør svare tydeligere på hva de mener om reguleringsplanen.

Rødt var ikke til stede, men VPN kjenner til at de mener at stadion burde vært kommunalt bygget og drevet. De aksepterer at kostnadene burde deles mellom utbyggere og kommunen, men de har ikke bestemt seg for hva slags kostnadsfordeling det skulle være. De har med andre ord ikke svart klart på hvorvidt de støtter Vålerengas reguleringsforslag.

Vår kommentar: Rødt bør også svare klarere på hva de mener om Vålerengas forslag.

KrF var heller ikke til stede, og VPN kjenner ikke til hva de mener i saken.

Vår kommentar: KrF bør rett og slett svare, de og.

Summa summarum er det flere ting som må på bordet, og det skal VPN bidra til. Vi skal fremover mot valget spørre alle partiene om det vi alle lurer på, og vi håper de svarer med klar støtte til Vålerengas plan for vår stadion. Følg med!

En kommentar til «Stadiondebatt. Hvem støtter drømmen vår?»

Legg igjen en kommentar