Dagboka fredag 3. juni 2011

Er det viktigere med gratis tur til Sveits for å stemme falsk enn å rydde opp hjemme? Pampene i NFF verdsatte gratisturen til Sveits og markerte solid støtte til Blatter framfor å stemme blankt eller å velge Englands løsning om å utsette MAFIFA-valget til det i hvert fall var flere enn én presidentkandidat. Blatter lovet  … Fortsett å lese «Dagboka fredag 3. juni 2011»

Er det viktigere med gratis tur til Sveits for å stemme falsk enn å rydde opp hjemme?

Pampene i NFF verdsatte gratisturen til Sveits og markerte solid støtte til Blatter framfor å stemme blankt eller å velge Englands løsning om å utsette MAFIFA-valget til det i hvert fall var flere enn én presidentkandidat.

Blatter lovet  å styre mafifa-skuta fra grumset farvann til klart, gjennomskinnelig hav, og den finta gikk Yngve Hallén & Co på som våryr småfisk. Å stole på at Blatter skal renske sin egen organisasjon for korrupsjon er like naivt som å tro på at Nixon hadde vært rett mann til å rydde opp i Watergate eller at Pol Pot hadde vært førstevalget til å få Kambodsja på rett kjøl etter dødsmarkene.

Æreløse NFF tenker på sin egen posisjon i MAFIFA-livet etter Blatter. Ikke uventet. NFF har nylig vist at de er en organisasjon som er på kant med hva samfunnet rundt dem forventer. For noen måneder siden ble NFF klaget inn til likestillings- og diskrimineringsombudet av Kirkens Bymisjon:

Fotballforbundet diskriminerer barn uten lovlig opphold
Saken gjelder spørsmålet om Norges Fotballforbunds kampreglement er i strid med diskrimineringsloven § 4. Det betyr at barn og unge over 12 år må ha oppholdstillatelse for å kunne bli spilleberettiget i henhold til NFFs reglement.

Kirkens Bymisjon mener at kravet om lovlig opphold for barn som spiller fotball er urimelig og uakseptabelt. Det vises til at barn uten lovlig opphold har rett til skolegang og helsetjenester, og de bør også ha lov til å delta på fritidsaktiviteter. Beskyttelse av mindreårige fotballspillere mot menneskehandel bør skje på andre måter enn ved å forby alle barn uten oppholdstillatelse å spille fotball. Les detaljene her.

Kirkens Bymisjon skriver videre at papirløse migranter ofte lever i isolasjon og frykt, og for barna vil det være bra å kunne delta i organisert fotball.

Men nei da, NFF mener at kampreglementets krav om lovlig opphold er saklig begrunnet både innenfor profesjonell fotball og barnefotball.

Konklusjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet har ikke kompetanse til å pålegge NFF å endre sitt regelverk. Ombudet vil likevel oppfordre NFF partene til å endre regelverket slik at barn og unge uten lovlig opphold får anledning til å delta i organisert fotball.

Og etter dette lovet NFF å se på sitt eget reglement for eventuelt å justere seg til samfunnet NFF tross alt tilhører. Det var i slutten av april. Da sa NFF at det ikke hadde kommet inn noen klager i forhold til dette og utbasunerte:

– Vi har ikke fått en eneste henvendelse der barn og unge er blitt nektet å spille fotball fordi de ikke har lovlig oppholdstillatelse. Det er fordi vi har en klar praksis på at alle skal få lov å utøve idretten.

Men hva skjer?
NFF driter i dette og viser tydelig at de ikke har tenkt å rette seg etter oppfordringen fra diskrimineringsombudet. VPN har fått tilgang på dokumenter som bekrefter dette. Det dreier seg om en liten klubb som ikke er aleine om å få slike svar fra NFF, det dreier seg om dokumenter så ferske som siste halvdel av mai. NFF krever fremdeles dokumentasjon på oppholdstillatelse selv om det gjelder barn. Her er standardbrevet fra NFF i overgangssaker der innvandrere er involvert:

Vi viser til deres innsendelse av overgangspapirer for ovennevnte spiller.

For utenlandske borgere kreves det at det foreligger gyldig oppholds/arbeidstillatelse
før spilletillatelse kan gis.

For borgere av land tilsluttet EU/EØS kreves enten kopi av EU/EØS-oppholds/arbeidstillatelse og/eller bekreftelse fra arbeidsgiver/studiested.

Ved innsendelsen manglet dokumentasjon på gyldig oppholds/arbeidstillatelse og eller tillatelsen er utløpt.

Vi må be om at oppdatert gyldig arbeids/oppholdstillatelse fremskaffes og kopi av denne sendes Norges Fotballforbund.

Joda. Det gjelds å ha regler. NFF er en del av mafifaen. Rydd opp i egen organisasjon, Yngve, i stedet for å bruke tida til å lefle med banditten i Sveits.

Legg igjen en kommentar