Hva skjer med Stadion?

Vi lurer alle sammen på hvor kranene og anleggsarbeiderne på Valle blir av. Hvorfor skjer det ikke noe ennå? VPN fikk tak i Odd Skarheim sånn at vi fikk besvart noen av spørsmålene våre. Hvordan går fremdriften med stadionplanene? Rekker vi å ha ferdig stadion i 2013? Utarbeidelse av ny reguleringsplanen for hele området er … Fortsett å lese «Hva skjer med Stadion?»

Vi lurer alle sammen på hvor kranene og anleggsarbeiderne på Valle blir av. Hvorfor skjer det ikke noe ennå? VPN fikk tak i Odd Skarheim sånn at vi fikk besvart noen av spørsmålene våre.

Hvordan går fremdriften med stadionplanene? Rekker vi å ha ferdig stadion i 2013?
Utarbeidelse av ny reguleringsplanen for hele området er et enormt stykke arbeid som vi og alle fagfolkene vi har innleid jobber veldig hardt med. Fremdriften er god og det har vært fullt trykk på dette arbeidet hver dag gjennom hele sommerferien for å ikke miste tid. Vi håper Plan- og bygningsetaten(PBE) kan akseptere reguleringsplanen for behandling i PBE nå i slutten av september. Da behandles den i PBE høst og vinter 2010/2011, videre komitebehandling i Oslo rådhus våren 2011 og bystyrevedtak om godkjent reguleringsplan juni/august 2011. Det er mer sannsynlig med ferdigstillelse 2014 enn 2013 slik det ser ut i dag.

Møter vi motstand fra kommunen på noen områder?
Vi har ikke opplevd motstand foreløpig. Men det er klart at vi som utålmodige sjeler skulle ønske at det gikk raskere med PBE og at de hadde vært mer forutsigbare i forhold til hvor lang tid det skal ta med saksbehandling i de forskjellige fasene. Samtidig har vi respekt for at de har sine hensyn de skal ta. Vi har jenket våre forslag betydelig i forhold til PBE sine ønsker når det gjelder veiløsning, grøntarealer, boliger og kontorbygg. Til tross for dette blir det trolig to forskjellige forslag reguleringsplaner som legges frem for bystyret. Dette er helt vanlig og uproblematisk. Det viktige for oss er at politikerne gjennomfører sitt eget bystyrevedtak fra tre år tilbake.

Når starter riving av skolen og dagens Valle Hovin?
Det starter når reguleringsplanen for området er vedtatt av bystyret og med tillegg av tiden det tar å få rammetillatelse og igangsettingstillatelse av PBE i etterkant av dette (3-4 måneder).

Vi supportere har et ønske om en samlet tribune for klansmedlemmer. Tar man sikte på å lage en tribune med ståplasser som blir tilpasset stående syngende supportere, både i form av en tribune uten øvre og nedre skille, og tilpasset best mulig akustik?
Det er en selvfølge at vi tilrettelegger for stående syngende supportere i størst mulig grad. Dette skal jo bli et fort og da skal forholdene optimaliseres for å skape trøkk! Samtidig skal vi selvfølgelig tiltrettelegge for alle andre segmenter av tilskuere vi er avhengige av for å fylle stadion. For øvrig er Klanen med i alle faser av prosessen.

Blir det en romslig stadion eller får vi en intim og tett stadion?
Det blir helt klart en intim og tett stadion!

Er det bestemt hva som vil skje med navnet?
Vi har opprettet selskapet Vålerenga kultur- og idrettspark AS som vil eie anleggene og som er heleiet av klubben. Vi fokuserer på dette navnet nå. Dette blir mye mer enn en stadion og her skal det være liv året rundt. Navneforslaget kom for øvrig i sin tid fra en i Klanen. Det er meget mulig vi må selge stadionnavnet for å få til finansieringen, men vi forsøker å unngå det.

Da takker vi Odd Skarheim for praten og ønsker lykke til videre med arbeidet. Forhåpentligvis kommer det nok næringslokaler på plass til at klubben slipper å selge stadionnavnet.

Legg igjen en kommentar