VPN AVSLØRER: Dette vil ikke Høyre at du skal se!

Etter at Høyre har laget stort oppstyr om lovligheten av stadionsaken, har VPNs enkle sjeler trodd at Høyres motstand var tuftet på Kommuneadvokatens vurderinger av EØS-avtalen. Nå vet VPN bedre, VPN kjenner innholdet i Kommuneadvokatens vurdering. VPN gir naturligvis deg som leser, innsyn i konklusjonen og vurderingene! Hovedkonklusjoner: Kommuneadvokaten støtter utredningen fra advokat Harald Evensen … Fortsett å lese «VPN AVSLØRER: Dette vil ikke Høyre at du skal se!»

Etter at Høyre har laget stort oppstyr om lovligheten av stadionsaken, har VPNs enkle sjeler trodd at Høyres motstand var tuftet på Kommuneadvokatens vurderinger av EØS-avtalen. Nå vet VPN bedre, VPN kjenner innholdet i Kommuneadvokatens vurdering. VPN gir naturligvis deg som leser, innsyn i konklusjonen og vurderingene!

Hovedkonklusjoner:

Kommuneadvokaten støtter utredningen fra advokat Harald Evensen og Vålerenga! Kommuneadvokaten konkluderer med at dersom kommunen går riktig frem i denne prosessen kan Vålerenga kjøpe stadiontomt til en krone, uten å komme i konflikt med EØS-avtalen og ESA.

Andre av Kommuneadvokatens vurderinger som er av allmenn interesse: Kommuneadvokaten tilrår at kommunen holder ESA orientert om progresjonen videre i saken.

Når Høyre mener tomtesalget til Vålerenga er i strid med EØS-avtalen er det altså vrangvilje og politikk. Kritikken fra Høyre er ikke, slik de prøver å fremstille det, tuftet på en faglig juridisk tilnærming. Bakgrunnen for at behandlingen av saken i Finanskomiteen ble utsatt var nettopp fordi Høyre ved Agerbakk Jensen ønsket en utredning om lovligheten av tomtesalget. Når bystyrets egen juridiske ekspertise, Kommuneadvokaten, ikke støtter Høyres syn, fortsetter man allikevel å agitere som om man ikke kjenner til at det Høyre-bestilte notatet foreligger.

Offentliggjøring av dokumentet

VPN ønsker inntil videre ikke å offentliggjøre hele dokumentet, da dette er unntatt offentlighet. Når det er så mye debatt om lovligheten av stadionsalget må det allikevel være i alles interesse at den uhildede rapporten fra en så faglig tung etat som det kommuneadvokaten er, offentliggjøres. Oslo kommunes politikere skylder sin befolkning fullt innsyn, det vil nemlig legge debatten om lovligheten død. VPN forventer at politikerne som er opptatt av at vi velgere har tillit til den politiske prosessen, gir folket innsyn, en innsynsrett som er så viktig at den er beskyttet både i Grunnloven og i særlovgivning.

Saken om salget av arealer til allmennyttige formål til Vålerenga har stor allmenn interesse og den eneste grunnen til at dokumentet er unntatt offentlighet er at det er en del av den interne saksforberedelsen i kommunen. Så langt vi kan se inneholder det nemlig ikke hemmeligheter som kan skade rikets sikkerhet, eller andre opplysninger som taler for hemmelighold. VPN vil derfor oppfordre politikerne i rådhuset til å offentliggjøre dokumentet.

Spesielt for Høyre og Folke Fredriksen som har snakket om at ”kameraderiets dager er talte” bør det jo være viktig å få saksdokumenter frem i lyset, slik at offentligheten kan ta stilling til om det virkelig er faglige vurderinger som ligger til grunn for deres holdning og ikke personlige antipatier. Offentliggjør kommuneadvokatens vurdering nå, så slipper vi flere tøvete diskusjoner basert på vrangvilje og ren synsing.

Hva nå, Høyre?

Høyre, det var dere som bestilte Kommuneadvokatens vurdering, er det ikke en ide å lese den før dere fortsetter å argumentere?

Legg igjen en kommentar