VPN møtte Erling Folkvord: Høyre sier nei til østkanten

Erling Folkvord er i dette intervjuet kritisk til hemmeligholdet av kommuneadvokatens vurdering av stadionsaken, videre konstanteres det at Høyre er det eneste partiet som sier nei til østkanten. Vi fikk inntrykk av at Rødt skulle stemme for SV, AP og FRPs stadionforslag, referatet fra kommunestyremøtet forteller noe annet, hva er riktig Erling Folkvord? Rødt sa … Fortsett å lese «VPN møtte Erling Folkvord: Høyre sier nei til østkanten»

Erling Folkvord er i dette intervjuet kritisk til hemmeligholdet av kommuneadvokatens vurdering av stadionsaken, videre konstanteres det at Høyre er det eneste partiet som sier nei til østkanten.

Vi fikk inntrykk av at Rødt skulle stemme for SV, AP og FRPs stadionforslag, referatet fra kommunestyremøtet forteller noe annet, hva er riktig Erling Folkvord?

Rødt sa i debatten at hvis flertallsforslaget ble vedtatt, vil vi jobbe for at de premissene som vi mener er viktige, blir en del av reguleringsplanen og avtalen med Vålerenga Fotball som bystyret skal vedta seinere.

Noe av dette ligger allerede i flertallsforslaget. Men A/SV/FrP ikke har noen avgrensing av hvor mye næringslokaler som skal bygges på Valle eller hvor det skal bygges, og heller ikke noen grense for hvor mange parkeringsplasser.

Bystyret avviste vårt forslag om at kommunen skal bygge stadion og leie den tilbake til Vålerenga gratis. Da stemte vi for Venstre sitt forslag, fordi vi mener dette forslaget både er ryddigere og mer gjennomførbart enn det som ble vedtatt.

Vålerenga er i den unike situasjonen at dere omsider har støtte fra hele bystyret med unntak av ett parti, partiet Høyre, som enda en gang sier nei til østkanten. Det er synd hvis Høyres toppolitikere, som i 2001 fiksa en kommunal milliongave til Atle Brynestad, skal få score poenger på at A, SV og FrP har laga et uryddig opplegg.

Rødt håper Vålerenga aktivt vil gå inn for å sikre grøntarealene rundt stadionområdet i den videre prosessen. Østkanten har noen viktige grønne lunger i Valle, Voldsløkka og Ekebergsletta. Dette er viktige områder for befolkningen og det er viktig at lungene bevares til glede for folk i dag og fremtiden.

Hva mener Rødt om at kommuneadvokatens vurdering av lovligheten av tomtesalget er unntatt offentlighet?

Å unndra denne type vurderinger fra innsyn er nærmest en ryggmarksrefleks hos de sentrale Oslopolitikerne. Dette er beklagelig ut fra tre hovedhensyn: Demokratihensynet, kontrollhensynet og rettssikkerhetsprinsipper. For Rødt har det alltid vært viktig at mest mulig av opplysningene som ligger i bystyrets avgjørelsesgrunnlag, kommer ut til folk, ellers er det vanskelig å prøve avgjørelsen i ettertid. Det hender, riktignok alt for sjelden, at denne type vurderinger blir offentliggjort.

Rødt ønsker ellers lykke til med stadionprosessen og den unike situasjonen dere er i, at dere faktisk har alle partier med unntak av Høyre bak dere i kampen for nytt stadion.

En kommentar til «VPN møtte Erling Folkvord: Høyre sier nei til østkanten»

Legg igjen en kommentar