VPN AVSLØRER AFTENPOSTENS KILDEBRUK

Prognosesenteret er Aftenpostens alibi for å verdsette stadiontomten til 500 millioner. Prognosesenteret har drevet med markedsanalyser på det nordiske byggemarkedet siden 1978, og er sett på som en faglig tung aktør i denne bransjen, slikt sett er det ikke overraskende at Aftenposten bruker Prognosesenteret i sin kamp mot Vålerenga. Vi har tatt en prat med … Fortsett å lese «VPN AVSLØRER AFTENPOSTENS KILDEBRUK»

Prognosesenteret er Aftenpostens alibi for å verdsette stadiontomten til 500 millioner.

Prognosesenteret har drevet med markedsanalyser på det nordiske byggemarkedet siden 1978, og er sett på som en faglig tung aktør i denne bransjen, slikt sett er det ikke overraskende at Aftenposten bruker Prognosesenteret i sin kamp mot Vålerenga. Vi har tatt en prat med daglig leder Bjørn Erik Øye om verdien på stadiontomta.

Aller først Bjørn Erik Øye, har Prognosesenteret foretatt en takst/markedsvurdering av stadiontomta til Vålerenga for Aftenposten eller andre aktører?

Nei, å avholde en takst eller markedsanalyse er en jobb som er krevende og omfattende i forhold til innhenting av bakgrunnsmateriale og Prognosesenteret har aldri holdt noen takst eller markedsanalyse over området kalt ”stadiontomta”. Vi har

ikke nok data til å vurdere eiendommens verdi.

Det hevdes i gårsdagens Aftenposten at Prognosesenteret har verdsatt stadiontomta til 500 millioner, er ikke dette riktig?

Poenget er at Aftenposten i gårsdagens lederartikkel har tatt bruddstykker fra et tidligere intervju ut fra sin sammenheng. Jeg ble kontaktet av Aftenposten som hadde en vurdering på tomteverdien på mellom 6-800 millioner og de ville vite vår vurdering av dette. Jeg presiserte da flere forbehold knyttet til blant annet reguleringsformålet til tomten og trafikale forhold og betydningen dette hadde for verdianslaget. Jeg anslo da at tomten regulert til næringsformål kunne ha en verdi på ca 500 millioner kroner. Når det da tas en setning ut av dette intervjuet og fremstilles som om vi er garantist for en tomteverdi på 500 millioner, er dette ikke riktig.

Byutviklingsmessig hva er en fornuftig anvendelse av området kalt ”stadiontomta”?

Disponeringer av områder under en areal-/reguleringsplan er politisk forankrede beslutninger som Prognosesenteret ikke har noen oppfatning rundt.

For min egen del vil jeg få gi uttrykk for at jeg mener avsetningen til grønne lunger og idrettsanlegg til allmennyttige formål ikke er tilstrekkelig hensyntatt i Oslo.

Hva er verdien på området regulert til idrettsannlegg?

Dersom området kun er regulert til stadiontomt vil dette kunne innebære at tomten har en negativ verdi. Utnytting til næringsformål i tilegg til idrettsanlegg vil kunne skape noe verdi igjen, avhengig av hva slags type næring og omfanget av dette. Det er ikke mulig å fastslå noe verdi av stadiontomta uten å innhente langt mer opplysninger enn det vi har i dag.

VPN takker daglig leder for prognosesenteret, Bjørn Erik Øye for en oppklarende samtale.

Legg igjen en kommentar