– Tomtesalget lar seg gjøre uten at det kommer i konflikt med EØS-reglene

Vi har hørt mye fra politikerne. Og mye vender tilbake til EØS-reglene. Er de et hinder for at Vålerenga kan få tomt for en krone. VPN gikk til fagfolk for å spørre, nærmere bestemt advokat Harald Evensen i advokatfirmaet Selmer: Harald Evensen jobber i det anerkjente advokatfirmaet Selmer. Og klubben har gitt han oppdrag i … Fortsett å lese «– Tomtesalget lar seg gjøre uten at det kommer i konflikt med EØS-reglene»

Vi har hørt mye fra politikerne. Og mye vender tilbake til EØS-reglene. Er de et hinder for at Vålerenga kan få tomt for en krone. VPN gikk til fagfolk for å spørre, nærmere bestemt advokat Harald Evensen i advokatfirmaet Selmer:

Harald Evensen jobber i det anerkjente advokatfirmaet Selmer. Og klubben har gitt han oppdrag i å vurdere om Vålerenga kan motta tomta for en krone uten å komme i konflikt med de berømte EØS-reglene.

På advokatfirmaets sider presenteres Evensen bla slik:

«Før han kom til Selmer i 2000 arbeidet han i tre år med europeisk konkurranserett og statsstøtte ved EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) i Brüssel, og som juridisk direktør i Konkurransetilsynet hvor ansvaret bl.a. omfattet samarbeid med ESA og Europakommisjonen.»

VPN tenkte at dette er mannen vi må snakke med for å skjønne noe av tegninga i forhold til EØS-avtalen.

Kan Vålerenga overta tomta uten at man er i konflikt med EØS-reglene?

– Ja. Det det handler om er at en statsstøtte ikke skal gis til kommersiell virksomhet. Så lenge du kan vise at statsstøtten ikke er tilkommet den kommersielle virksomheten så er det mulig. Regnskapsmessig separasjon er nøkkelordet.

Så det handler om regnskap?

– Gitt at man mener at tomta er mer verdt enn det man betaler for den kan man regne det som støtte. Og så lenge støtten, da i form av denne tomteprisen, isoleres slik at den gis til klubben er det innenfor reglene. Det må altså ikke være støtte til ASA eller elitedelen av klubben. Eliten regnes som kommersiell, siden kjøp og salg av spillere over landegrenser er satt som økonomisk virksomhet. Det krever en del tenking og fornuftige avtaler, men det er fullt mulig.

Byråd Agerbak Jensen sier de trenger mer tid på utredning av dette med EØS-reglene. Hva tenker du om det?

– Strengt tatt er det helt naturlig at kommuneadvokaten vil gjøre sin egen utredning av saken. Det skal normalt ikke ta lang tid.

Fra ditt juridiske ståsted: hva burde skje videre i saken?

– Vel, først og fremst er det en politisk sak. Min melding er at tomtesalget lar seg utmerket godt gjøre uten at det kommer i konflikt med EØS-reglene.

Og til slutt: hva er ditt personlige forhold til fotball og Vålerenga?

– Selv har jeg kun et profesjonelt forhold til Vålerenga, men sønnen min som spiller for G99 på Snarøya holder med Vålerenga, ler Evensen.

Legg igjen en kommentar