– SV vil gjøre det vi kan for at Vålerenga får eget stadion

I vår serie der vi snakker med de politiske partiene om stadionutbygging har vi fått svar fra SV. Både det vi spurte om, og litt attåt. PN har fått leder av SVs bystyregruppe, Knut Even Lindsjørn, i tale. Slik svarer han på våre spørsmål: Har dere noen klare holdninger til Vålerengas arbeid for å få … Fortsett å lese «– SV vil gjøre det vi kan for at Vålerenga får eget stadion»

I vår serie der vi snakker med de politiske partiene om stadionutbygging har vi fått svar fra SV. Både det vi spurte om, og litt attåt.

PN har fått leder av SVs bystyregruppe, Knut Even Lindsjørn, i tale. Slik svarer han på våre spørsmål:

Har dere noen klare holdninger til Vålerengas arbeid for å få en egen stadion?

– SV vil gjøre det vi kan for å bidra til at Vålerenga får eget stadion. Eget stadion er en riktig del av økonomien i toppklubber, og vi mener dette er noe som kommer hele byen til gode

Er dere enige med verbalvedtaket?

– Vel, forslaget var jo fremmet av SV og A i felleskap, så svaret er ja.

Noen meninger om beliggenhet av stadion? Vålerenga ser ut til å ønske seg til Valle, er det noe dere kan støtte? Andre steder?

– Vi har sammen med AP foreslått Valle i bystyret, senest i desember 2006. Vi er åpne for å diskutere alle realistiske plasseringer på Oslo Øst. Selv støttet og foreslo jeg for 2 år siden Sørenga, men fikk ikke støtte i de andre partiene for det.

Hva er deres holdninger til næringseiendom som en del av stadion?

– Vi ønsker oss først og fremst et fotballstadion, ikke et kjøpesenter med fotballbane. Næringseiendom må til for å sikre god økonomi, men vi må ha klare begrensinger på mengden og typen.

Har dere noen som jobber dedikert med saken om ny stadion?

– Vi har mange i SV som er opptatt av saken, og jeg har selv som gruppeleder i bystyret engasjert meg i flere år.

Kan dere forklare fra deres ståsted hvorfor denne saken tar såpass lang tid?

For det første fordi saken er politisk omstridt, siden enkelte i bystyret er bekymret for at man forskjellsbehandler FC Lyn, og fordi noen på høyresida er skeptiske til kommunal sponsing.
For det andre fordi store utbygginger tar tid.
For det tredje fordi Vålerenga har selv byttet ledelse osv. underveis, og hatt flere forskjellige planer.

Har du noe forhold til fotball, og i såfall hvilken klubb?

– Har vært Klansmedlem i flere år, har sesongkort på Vestbredden, og følger Vålerenga så langt det lar seg gjøre – også på bortebane.

Noe mer å tillegge om saken?

– SV og A foreslo følgende ved budsjettbehandlingen 13. desember 2006 som berører ny stadion:

”Byrådet bes legge frem planer, og igangsette nødvendig reguleringsarbeidet for å bygge nytt fotballstadion for Vålerenga idrettsforening på Valle Hovin..”

– Det ble nok litt for konkret, så budsjettkameratene H, FrP, V og KRF foreslo følgende alternativ:

”Byrådet bes å avklare de reguleringsmessige og finansieringsmessige mulighetene knyttet til planene om å etablering av et nytt fotballstadion på Valle Hovin”

– Vårt forslag falt, dernest sluttet et enstemmig bystyre seg til flertallsforslaget, som jo også er et greit utgangspunkt for det videre arbeidet. Jeg vil nå purre opp byrådet for å høre hva som er gjort siden desember.

Legg igjen en kommentar