Stedsnavn, fotballlag, oprinnelse og betydning

VPNs avdeling for anvendt språkforskning har jobbet på spreng i det siste. Målet har vært å grave fram til de absolutte fakta om alle lagene i årets Eliteserie. Hva betyr egentlig lagenes navn, hvor stammer de fra og hvordan kan man benytte denne informasjonen til noe konstruktivt. Vår metode har vært den velkjente brytningsmodellen. Dette … Fortsett å lese «Stedsnavn, fotballlag, oprinnelse og betydning»

VPNs avdeling for anvendt språkforskning har jobbet på spreng i det siste. Målet har vært å grave fram til de absolutte fakta om alle lagene i årets Eliteserie. Hva betyr egentlig lagenes navn, hvor stammer de fra og hvordan kan man benytte denne informasjonen til noe konstruktivt.

Vår metode har vært den velkjente brytningsmodellen. Dette er en modell som tar tak i stedsnavnet og bryter det ned i sine enkelte fonetiske bestandeler. Dette betyr at ord ikke alltid har den samme betydningen som det faktiske innholdet, som representeres av innholdets betydning…

1: Bodø/Glimt [Utt: bo:Djø glijmt]
Bodø kommer fra det gammelnorske: bodur aug daua, som rett og slett betyr at du bor der du dør. Endelsen Glimt er bygget opp av ordenen glid og limt. Med andre ord noe som glir og noe som er limt, og det er jo fullstending umulig derfor må ordet endres til nettopp dette: Umulig. I sum danner da det opprinnelige Bodø/Glimt følgende betydning:

Bor du der er det ikke umulig at du kommer til å dø der.

2: Brann [Utt: bRRRRann]
Dette er av eldre opprinnelse og stammer fra det urnorske: brennur. Brent barn skyr som som kjent ilden, og på urnosk låt dette slik: bonnum da brennur um brann skyrdi. I dag sier man også at brent barn lukter vondt. En slik uttalelse vekker også avsky. Den egentlige betydningen av Brann kan derfor avledes til:

Folket som lukter vondt og som vekker avsky hos alle.

3: Fredrikstad [Fræk:sta]
Stednavnet er av nyere opprinnelse. Uttalelsen er derimot av indoeuropeisk opprinnelse. På denne tiden var alle språk i Europa like, og de utvandrende søreuroperere som dro nordover havnet i området der Fredrikstad ligger i dag. Indoeuropeerne hadde hang til å trekke sammen ord. Ordet Fræk, er sammedragningen av Frekum og æklim (frekk og ekkel). Sta er på sin side en dragning av stiv stokk og stadion. Fredrikstad betyr da i sin enkelhet:

Et sted med frekke og ekle mennsker som bruker stiv stokk til stadion

4: Hamarkameratene [HaaM:kaM]
Et meget gammelt og ubetydelig sted, derfor er det også lite materiale å oppdrive om Hamar. En teori er at Hamar er forløperen til den ytterligående terroristbevegelsen Hamas. VPN heller mot en annen teori: I middelalderen var det ikke uvanlig at mor og far var søsken. Deler vi ordet Hamar og ser på ulike brytningsmønstre får vi fram Ha og mar, men det er ikke alt: Det kan også deles opp i Ham og ar, og det er er her løsningen ligger. Hamar betyr rett og slett å ”Ha ham mar ar” som er den gammelnoske måten å si at Far og mor er søsken. Hamar betyr da i sin enkelthet:

Stedet der mor og far er søsken (ergo er barna deres innavl)

5: Lillestrøm [LILLE-strøm]
Lillestrøm er et kun viet en fotnote i norsk stedsnavnsforskning. Grunnen er åpenbar da dette er et sted uten særlig annet opphav en at stedet ligger ved en liten strøm. Eller straum som man også kaller det. I tidlig bronsealder var stedet et yndet utfartsted for jegere som hadde et godt øye til hverandre. Den vanligste sjekkereplikken blant pelskledde jegerhomser – også kalt bøfler – var: ”Vært du med og badar lillekaren i straum?”. Lillestrøm som i tillegg til å bety et lite ubetydelig sted er også kjent som stedtet:

Der bøfler kan gjør som bøfler gjør når bøfler har behov for å ”bøfle”

6: FC Lyn Oslo [Effsee:lin:åslå]
En nyskapning av året og et latterlig forsøk på å skape en kobling mellom det engelske FC (Football Club) det vestkantske Lyn og bynavnet Oslo. Lyn er jo som kjent et fenomen som oppstår når skyer med negative og positive elektriske ladninger treffer hverandre. Men navnet Lyn stammer fra det norrønske lynum, som betyr at man glimter til men ikke særlig mye. Å glimte til men ikke særlig lenge er jo et kjent fenomen hos gutter i puberteten. To, toppen tre jukk og så er man ferdig. I vikingtiden var man lite til mann dersom man ikke fikk damene til å skrike i velbehag når man tok dem. Å kalle en mann for lynum var en stor fornærmelse. Vi ble selv litt overrasket da vi kunne trekke følgende konklusjon om Lyn:

Menn med liten manndom som ikke kan tilfredsstille sitt publikum

7: Molde [Mooll:e]
Et stedsnavn som stammer fra tidlig middelalder. Å molle noen betydde å lure noen til å tro at du var svært dyktig til noe uten at det stemte i det hele tatt. Dersom du ble avslørt kunne du svare: Da feng du når du lyt dig molle. En annen teori om stedsnavnet som vi fant i bind 4 av De store vestnorske stedskrønikene hevder at Molde har fått sitt stedsnavn på grunn av de mange balleløse ungguttene som tilhørte bonden Vik. Dette var små gutter som bonden hadde gående på gården. De sang de salmer med sine lyse og pene stemmer. Da besøkende kom kunne de ikke unngå å la seg fjetre av de vakre sangene. ”Det lyder kun i moll på gården til Vik” var omkvedet. What can instagram fonts do for you? For example, let’s say that you are using a particular font in creating your customising fonts for instagram. Say for example you want to create a caption’s font which will be used to tell your followers something about adobe fonts download your page or instagram account. Instead of using your standard captions, it would be much easier to type in captions font that suits you, your page or your instagram account. Derfor ble det slik at de balleløse guttene ble kjent som molderne på gården. VPNs fraksjon for kastrert vitenskap slutter med dette at Molde betyr:

Små gutter uten baller med hang til å lure andre med smisk og smiger

8: Odd Grenland [Ådd grennlann]
Kan forveksles med Odd Fellow, men slektskapet er ikke dokumentert. Odd betyr jo som kjent merkelig på engelsk. Grenland er området som deles av Porsgrunn og Skien. I referanseverket for stedsnavn som ligger på feil side av Oslofjorden finner vi at Grenland stammer fra begrepet grønt flatt landområde. Det samme som en fotballbane. Odd betyr som sagt merkelig. Vi trekker følgende slutning:

Flatt område med gress som merkelig nok blir kalt en fotballbane

9: Rosenborg [Rooosenjbårr]
Mange vil nok koble dette direkte som en borg med roser. Dette er feil. VPN kan nemlig avsløre at fra gammelnorsk omtalte man kvinnens kjønnsorgan for rosen. Dersom kvinnen ikke var særlig interessert i å tilby rosen sin til menn ble hun omtalt som en borg. (Her kan det nevnes at Ingeborg betyr en som ikke har noen borg til å beskytte rosen sin med.) Koblingen av rosen og borg skulle da direkte avledes til ei gjerrig mus. Men her er det rom for tolkninger og VPN velger å forholde seg til den tolkning som ble etablert under Midtnorsk Sprogselskabs utflukt i 1921:

En gjeng med gjerrige kjipinger som gjør sitt for å forverre andres økonomi kun for å øke sin egen formue og egen overlegenhet

10: Sogndal [Saougndaoul]
Det hersker stor uenighet om dette stedsnavnet. Grunnen skyldes at den gjennomsnittlige intelligensen i området er svært lav. Dette grunnet stor faktor av innavl. Ingen har noen gang forsøkt å forske på stedsnavnet, fordi ingen har skjønt hvordan. Dialekten er det ingen andre enn de som bor der som forstår. I tillegg er man kjent for sitt fremmedhat i Sogndal. Det svært lite annet VPN kan gjøre enn å legge inn tolkinger basert på egne erfaringer og observasjoner. Her legger vi til grunn at Sogn betyr område og at dal rett og slett betyr et langstrakt hull i bakken. Smører vi til så kan vi si (med rette) at Sogndal betyr:

Det siste sted på denne jord du frivillig reiser til med mindre du vet at noen trenger din støtte

11: Stabæk [Sta:bekk]
Nok en konstruksjon der hensikten har vært å skille seg ut for å skape tilhørighet. Fra gammelt av brukte man begrepet Sta på personer som ikke var helt med på notene. Den maniske dikteren Inge Brikt var kjent som: ”Han som øste av seg en bekk av ord uten mening”. Likevel var han en poulær fyr, men som sagt ikke helt med på notene. I de medisinske journalene fra Dikemark er det notert et stort konsum av Lithium på Inge Brikt. Hallusinasjoner er som regel følgene av dette. Vi har brukt noen uker på å tolke oss fram til at Stabæk betyr:

Et sted der galskapen og illusjonene om egen fortreffelighet i tilværelsen lever i beste ånd – livsløgnen lenge leve

12: Tromsø [trjom:sjøø]
Her strides de lærde. Innbyggerne heller til nordingteorien, i VPN heller vi til søringteorien naturlig nok. Det er denne vi presenterer her. Prefikset Troms kommer fra det samiske tromdajoikas, som betyr et sted der reinen kan vandre og beite i fred. Ø betyr øy. Tolkningene kan da være beiteøy for rein. Søringteorien trekker derimot inn en annen tolkning. Her ser man på rein som en metafor på mennesker som går i flokk, og som ikke er så opptatt av egne meninger, men som mener det andre mener for dem. Derfor kan man med rette mene at Tromsø betyr:

Folket som står sammen uten å egentlig vite hvorfor – bare de får mat

13: Viking [Viiging]
Her er det lite spillerom tror mange. Men det er feil. Selv om alle vet hva en viking er for noe så er det ikke nødvendigvis slik at Viking er det samme. Slik som uttalen gjøres med G i stedet for K, så er det i følge gammelnorsk grammatikk mulighet for å foreta en fonetisk simile. Dvs. at viging blir det samme som sniging, som igjen kan føre til sigling som igjen kan føre til osv. Viking er derfor et uttrykk for:

Mennesker som både sniker og sikler og skriker og skråler når det går bra men som stort sett holder kjeft når det går i dass

14: Vålerenga [Våler-enga]
Eng som ligger på en vål. Fra gammelt av var en vål en beiteplass for kyr. I dag er ordet fonetisk beslektet med vold. En eng kan brukes til så mangt: Man kan dra på piknik eller rett og slett kjøpe seg ei ramme med øl og drekke seg sånn passe dritings. Kommer så bonden og klager og skal jage øldrikkeren bort kan han ende opp som rimelig skamslått.
Vålerenga er rett og slett en annen måte å si:

Øl og vold og skamslåtte bønder

Med dette avslutter VPNs avdeling for anvendt språkforskning sin redegjørelse. Spørsmål og kommentarer kan sendes til redaksjonen.

Legg igjen en kommentar