Dagboka onsdag 5. januar 2000

«Topp og bredde» Under overskriften «Vil skille topp og bredde» i dagens Aftenposten tar Ola Mæle til orde for en sammenslåing: Dvs. å gjøre samarbeidet mellom ASAet og Klubben mye tettere. Dette er tanker som forsåvidt har gjæret en god stund i Vålerenga-miljøet, noe en kan fastslå ved å lese intervjuene VPN gjorde med Jon … Fortsett å lese «Dagboka onsdag 5. januar 2000»

«Topp og bredde»

Under overskriften «Vil skille topp og bredde» i dagens Aftenposten tar Ola Mæle til orde for en sammenslåing: Dvs. å gjøre samarbeidet mellom ASAet og Klubben mye tettere. Dette er tanker som forsåvidt har gjæret en god stund i Vålerenga-miljøet, noe en kan fastslå ved å lese intervjuene VPN gjorde med Jon H. Nordbrekken og Morten Grødahl tidligere i høst.

Jon H. Nordbrekken sa blant annet dette om organiseringen av klubben:

Morten og jeg hadde et veldig konstruktivt møte om dette i september. Vi så på det organisasjonsmessige på bakgrunn av at slik det fungerer i dag er det litt tungrodd med mye dobbeltarbeid. Det er fortsatt noen uklarheter rundt hvem som har ansvar for hva. Konklusjonen slik vi ser det, er at det i fremtiden kommer til å bli et styre som har ansvar for A-lag og ASA, og et eget styre for junioravdelingen. Slik det er i dag, hvor A-lag og ASA har hvert sitt styre og hver sin administrasjon, så blir det litt tungt å administrere. Det blir rett og slett for mye møter og for lite «operativ» virksomhet.

Mens Morten Grødahl bidro med følgende:

Jeg presenterte en ny organisasjonsmodell for å samle ASAet og klubben nærmere enn de er samlet idag. Organisasjonsmodellen vil innebære at klubben og ASAet får felles styre. Slik det er nå er det alt for mye dobbeltarbeid og alt for mye energi blir bortkastet. Under det nye styret vil vil vi så plassere forskjellige utvalg med ansvar for f.eks. talentutvikling, banesituasjonen, treningsanlegg, osv. Litt av problemet i dag er at vi har folk som føler ansvar for disse områdene uten å ha ansvar for dem. Skal vi opprettholde et høyt aktivitetsnivå for både bredde og toppsatsning med de forholdvis små ressursene vi disponerer tror jeg det en slik omorganisering er nødvendig.

Problemet med denne typen tanker er NFFs regelverk angående samarbeidet mellom klubbene og aksjeselskapene. – Det ble utarbeidet i all hast av NFF mens klubbene etablerte sine aksjeselskap. Det er en dinosaur og en bastard som skaper uholdbare forhold og mange frustasjoner, sier Mæle til Aftenposeten og melder videre at flere klubber nå går sammen med den tanken å presentere et forbedret regelverk foran Fotballtinget i Trondheim i begynnelsen av mars.

Blant de løsningene som presenteres for Vålerengas del finner vi Elitestyre-løsningen der et elitestyre skal lede toppfotballen mens et klubbstyre tar resten og Ettstyre-løsningen der klubb og ASA slår styrene sammen til ett.

Det er spennende og viktige avgjørelser som skal tas i løpet av våren.

Brakkene på Valle

Even Haugen er lei av brakkene på Valle. – Dersom det ikke blir noe av hallen vår, tar jeg med administrasjonen og leier lokaler i eller utenfor(!) Oslo. Jeg er lei av at det ikke går an å invitere folk på kontoret, og at alt faller sammen. Da Besiktas og Chelsea var på Valle, snudde de tvert. De orket ikke å gå ut av bilen en gang, sier Haugen til Aftenposten. Den nye innedørshallen skulle jo løse alle disse problemene, men er som kjent blitt forsinket i forbindelse med den pågående maktkampen – Men etter det jeg har forstått, er investorene positive til å få opp hallen. De har bedt om litt mer tid for å se hvem som er nominert til klubbens styre, avslutter Haugen til Aftenposten.

Oslo kommune

Det ikke ofte vi siterer hockey folk på denne siden, men idag gir vi gjerne ordet til VIF-hockey trener Roy Johansen

– Oslo kommunes idrettspolitikk er en skam. Jeg har brukt idrettsanleggene i byen her i 20 år, og det har bare blitt verre og verre. Jeg gremmes, sier han til Dagsavisen.

VPN minner om at Oslo ligger mer eller mindre på bånn i alle kategorier når det gjelder fotballbaner, tribuneanlegg, osv. osv. Tar man derimot en tur ut til en hvilken som helst 4. divisjonsklubb i mere grisgrendte strøk så forstår man raskt hvor oljepengene egentlig blir av.

Ivar Rønningen

Vår gamle keeperhelt Ivar Rønningen er ute og reiser igjen. I dag er det Bergen som er stedet for et todagers treningsopphold med Brann som har visse keeperproblemer for tiden. Magnus Kihlstedt er ute i tre måneder, Rohnny Westad venter fortsatt på friskmelding, og Kjell Olsen er usikker med tanke på full satsing. På gårsdagens trening voktet Olsen og Rønningen målene. Trener Teitur Thordarson sier til BT at han håper Branns sportsjef Arne Møller kommer frem til en avtale med Rønningen, slik at Brann er sikret målvakt i vinter inntil Kihlstedt er tilbake. Branns assistenttrener Tor Thodesen kjenner Rønningen fra sin tid i Vålerenga.

Også Skeid skal være interessert i kontraktsløse Rønningen.