Hva er status for nye pyroregler?

Mens Fotball-Norge er opptatt av det som skjer på Ullevaal i kveld, prøver VPN å finne ut hva som egentlig skjer rundt blussing, pyro og nye regler. Det skal bli nye pyroregler i Norge fra 1. januar 2022 – enten du liker blussing eller ikke. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver til VPN at … Fortsett å lese «Hva er status for nye pyroregler?»

Mens Fotball-Norge er opptatt av det som skjer på Ullevaal i kveld, prøver VPN å finne ut hva som egentlig skjer rundt blussing, pyro og nye regler.

Det skal bli nye pyroregler i Norge fra 1. januar 2022 – enten du liker blussing eller ikke. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver til VPN at de nå jobber med å gå gjennom alle innspillene (høringsuttalelser) de har fått på deres forslag til ny forskrift.

[poll id=»354″]

Fungerende seksjonssjef Siri Hagehaugen i seksjon for kjemikaliesikkerhet i DSB:

«Når DSB har gjort denne vurderingen vil det bli sendt en anmodning om fastsettelse av forskriften til  Justis- og beredskapsdepartementet. Vedlagt denne anmodningen vil det ligge ved en rapport som viser alle innkomne høringsuttalelser og hvordan DSB har vurdert disse. DSB håper å få sent over anmodning til departementet senest innen medio november».

Og medio november nærmer seg veldig. Pyrodebatten har lenge handlet om NFF mot blusseglade supportere, men den siste tiden har NFF fremstått som tilhenger av kontrollert blussing. I sitt høringssvar til DSB (som VPN har kopi av) skrev nemlig NFF:

«Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og Norsk Supporterallianses (NSA) felles ambisjon er å vise norsk fotball fra vår beste side. En levende, entusiastisk og engasjerende stemning på tribunen er en essensiell del av dette. Det er derfor vi også har en felles ambisjon om å legge til rette for bruk av pyrotekniske effekter i kontrollerte og trygge former. Produkter som har blitt brukt i mange år. Det er opparbeidet høy kompetanse på dette området, og vi ønsker at forskrift om pyrotekniske artikler utformes slik at klubbenes kompetanse og bevisste holdning til sikkerhet anerkjennes og gir dem mulighet til å benytte pyroteknikk som stemningsskaper.

Klubbene ønsker å bruke pyroteknikk klasse P1, effekter med lav risiko, som stemningsskaper i trygge og sikre rammer på stadion. Vi ber DSB vurdere om P1 kan brukes til displayformål som vil være å skape stemning på stadion. Eventuelt ber vi om at teknisk formål defineres til å inkludere fremvise pyroteknikk P1 i trygge og sikre rammer på stadion som stemningsskaper.»

Historisk sett har NFF slettes ikke vært en god samarbeidspartner i denne kampen, det skal Erling Rostvåg i Klanen snart redegjøre for. Men akkurat nå kjemper NFF for blussing. DSB har nemlig i sin forskrift foreslått å forby bruk av pyroteknikk i klasse P1 – akkurat det NFF vil ha godkjent.

Totalforbud?

Når VPN spør DSB om forslaget til forskrift om pyrotekniske artikler, slik det ble sendt ut på høring i mars, reelt sett vil bety et totalforbud mot pyroteknikk på norske fotballbaner, får vi følgende svar:

«DSB ser at det har bredt seg en oppfatning om at forslaget til ny forskrift vil medføre et totalforbud for bruk av  pyrotekniske artikler på fotballstadion. Det er ikke riktig. Det som er riktig, er at det ikke skal brukes pyrotekniske artikler i kategori P1, da disse er laget for tekniske formål og ikke til underholdning.

Det er artikler i kategori F som skal brukes til underholdning. DSB mener at det er produkter i kategoriene F som vil kunne benyttes til å lage stemning på en fotballstadion. Det må også skilles mellom hva som er tillatt oppe på tribunen blant publikum og på avgrensede områder på stadion.

I forslaget til forskrift er det imidlertid en innskjerping av når forbruker fritt kan bruke fyrverkeri, som også vil berøre bruk på fotballstadion.

Forbruker kan kun fritt bruke fyrverkeri på nyttårsaften mellom klokken 18:00 og 1. januar klokken 02:00. Skal det brukes fyrverkeri på andre tidspunkt må det søkes om en tillatelse fra politiet, og fra brann- og redningsvesenet dersom fyrverkeri skal brukes i brannfarlige omgivelser.

Skal det brukes sceneeffekter i kategori T1 og T2 skal det etter forslaget til ny forskrift kun sendes en melding til brann- og redningsvesenet. Det er altså kun profesjonelle pyroteknikere som etter en innvilget søknad eller behandlet melding kan bruke fyrverkeri på andre tidspunkt enn nyttårsaften. Det betyr at det enten må brukes en F4 pyrotekniker eller en scenepyrotekniker. En scenepyrotekniker vil kunne bruke både publikumstilgjengelig fyrverkeri i kategori F2 og F3 og pyrotekniske sceneeffekter i kategori T1 og T2.

De ulike klubbene vil ha mulighet til å utdanne scenepyroteknikere. Kurset for å bli sertifisert som scenepyrotekniker går over tre dager».

DSB argumenterer for at deres forslag til ny forskrift ikke er et totalforbud, men det er altså et forslag NFF ikke er fornøyd med – for NFF sier de vil ha mer pyro som i dag. Dersom DSB står på sitt og ikke tar hensyn til NFF og andre innspill som eventuelt vil ha pyro som i dag (høringsfristen gikk ut i juni), er det tidenes yngste justisminister, Sps Emilie Enger Mehl (28) som kan overprøve DSBs vurderinger. Vinneren av realityserien Anno i 2015.

Erling Rostvåg

Resten av denne teksten er signert Klanen-talsmann Erling Rostvåg, som svarer på spørsmål fra oss:

Hva tenker du om NFFs rolle i denne saken? Hva burde vært gjort annerledes? Hva kunne Vålerenga (og andre klubber) gjort annerledes? Hva er viktig framover nå? Hvilke planer rundt blussing er på gang? Når bidro Vålerengas supportere med penger sist til å betale bot fra NFF, og hvilke tanker har dere rundt dette? Når hørte dere sist fra klubb/forbund angående bruk av pyroteknikk? Når tror dere det blir lovlig også under kamp i Norge? Finnes det land som har mer fleksible blussregler enn Norge?

På stående fot, husker jeg ikke sist vi betalte en blussebot, men Klansstyrets policy har vært at vi har vært med å dekke bøter for pyroteknikk som er sanksjonert og/eller planlagt av oss eller et arbeidslag i Klanen. Sist gang kan ha vært i 2019, uten at jeg husker sikkert, skriver Erling og fortsetter:

På bakgrunn av NFFs rolle i pyroarbeidet de siste 4-5 åra, har vi i Klansstyret slutta å jobbe for å begrense pyroteknikk. Med jobbe for å begrense, så mener jeg ikke at vi er motstandere av blussing, men at vi ofte har forsøkt å sikre en slags balanse mellom behovet for å begrense bøter og ikke la seg holde som gissel av NFF.

Den tiden er nå forbi. I dag er det 11 år siden første lovlige blussing på Ullevaal. I forkant av det hadde jeg og flere andre representanter fra NSA jobbet i mange år med å få et regelverk på plass.

Regelverket er en ubetinget suksess. Etter at det ble innført har det vært under 5 tilfeller av ulovlig blussing på hjemmebane (kanskje 0). På bortebane er det ikke mulig å gjøre det lovlig.

NFF toet sine hender

Mens supporterne signaliserte et ønske om å utvide, forenkle og profesjonalisere ordningen, toet NFF sine hender. I ettertid har vi funnet ut at de aktivt drev lobbyvirksomhet for å undergrave ordningen de selv var med å vedta. I 2018 gjorde de det tydelig på sikkerhetsseminar med klubbene at reglene måtte tolkes om og at det i praksis kun var tillatt med tinnsoldatblussing. Da Vålerenga forsøkte å søke innenfor eksisterende regelverk, ble de kalt inn på teppet av NFF. Dette ville skremt de fleste klubber som er avhengige av et godt forhold til forbundet. Allerede før 2018 endret OBRE (Oslo brann- og redningsetat) sin holdning til bluss og gjorde det vanskelig i noen deler av landet å få godkjenning. Siste runde med DSB kjenner dere godt.

I lys av DSB-lobbyeringen, mener jeg det er sannsynlig at den plutselige holdningsendringen hos OBRE trolig ikke kom av seg selv.

Tidligere har jeg (og styret) manet til tålmodighet og måtehold. Forsøkt å bevise at man har noe å vinne på en konstruktiv dialog og forsikret om at ting går fremover. Og vi har hatt rett. Helt til NFF bestemte seg for at det skulle være annerledes.

Om vi fortsatt tar på oss den rollen, så er det vi som er idioter. Vi kan ikke blindt stole på en motpart som aktivt har motarbeidet oss over mange år samtidig som de har forsikret oss om sin velvilje.

Om NFF har endret tonen nå, er det bra, men det er umulig for oss å vite om dette er sant. Dermed kommer ikke jeg til å gi dem tillitt før de viser til resultater. Det føles sikkert urettferdig for dem, men som man reder, ligger man.

Opprørsstemning

Så svaret på spørsmålet om vi har planer om mer blussing, kan jeg si som følger: Det er opprørsstemning i Supporter-Norge, og folk føler ikke det er noe å vinne på å besinne seg. Vi har ingen konkrete planer, men har sluttet å si nei til de som vil blusse hele tiden.

Flere klubber vurderer å ikke betale bøtene sine, da det ikke er juridisk grunnlag for dem. Det går også rykter om en endring av sanksjoneringsregimet i NFF, men det tror jeg når jeg får se det.

Angående regelverk: Vi hadde et lovlig regelverk i Norge. Det vakte oppsikt internasjonalt fra mange land i Europa. Flere av oss ble intervjuet av 11 Freunde og FSE snakket mye med oss. Jeg tror kanskje UEFA la press på NFF i negativ forstand også. Så med mindre det har skjedd noe nylig, så har ingen mer fleksible regler, skriver Erling Rostvåg.

Så dette er status angående nye pyro-regler i Norge. NFF er invitert til et møte med DSB i november (det er vel for å «oppklare» misforståelser), deretter sendes DSBs nye forskrift til departementet og til slutt er det justisministeren som bestemmer. Det kan bety at den nye regjeringen følger de fagansvarlige sine råd, eller de kan vurdere saken selv.

Legg igjen en kommentar