«Nye» JORDAL – Hvordan er den videre beslutningsprosessen?

Jordal Amfi er det eneste resterende bevarte anlegget fra OL i 1952. Amfien har sjel og tradisjoner. Det er også gjennområttent. Vi trenger et nytt Jordal Amfi. Det er det ingen som er uenige om. Derimot er det uenighet om hvor nye Jordal Amfi skal ligge. Plan- og bygningsetaten ønsker å rive eksisterende bygg, og … Fortsett å lese ««Nye» JORDAL – Hvordan er den videre beslutningsprosessen?»

Jordal Amfi er det eneste resterende bevarte anlegget fra OL i 1952. Amfien har sjel og tradisjoner. Det er også gjennområttent. Vi trenger et nytt Jordal Amfi. Det er det ingen som er uenige om. Derimot er det uenighet om hvor nye Jordal Amfi skal ligge. Plan- og bygningsetaten ønsker å rive eksisterende bygg, og bygge nye Jordal på samme sted hvor eksisterende Amfi ligger. I den påfølgende høringsrunden har Byantikvaren kommet med 2 alternative forslag som begge innebærer bevaring av Jordal Amfi. Det ene forslaget er å bygge ny ishall nordøst i idrettsparken og det andre forslaget er å bevare Jordal og bygge ny ishall der flerbrukshallen ligger i dag.

Vi regner med at det er flere enn oss som lurer på hvordan den videre beslutningsprosessen i denne saken er. Derfor har vi tatt en prat med lederen av Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo, Steinar Heldal.

Det er mange som engasjerer seg i planene om ny ishall på Jordal. Kan du si noe om den pågående prosessen?

Som leder av Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo er jeg jo veldig glad for alt engasjementet rundt Jordal. Spesielt fra naboer på Kampen, Jordal, Vålerenga og resten av bydelen, men også fra klubbene og andre støttespillere. Også skal jo Kultur- og idrettsbygg KF og ikke minst Byantikvaren ha takk for å ha skaffet saken oppmerksomhet. Nabolagsengasjementet er helt uvurderlig, og spesielt viktig nå som den politiske behandlingen av saken starter. Mange byutviklingssaker, både store og små, får dessverre for lite oppmerksomhet, men dette er et gyllent unntak!

Planforslaget, «detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning», skal behandles av Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo onsdag 03.02. Møtet starter kl. 17.00, og på grunn av Jordal-saken har vi lagt møtet nettopp til området der. Møter skal være i bydelens lokaler i Hedmarksgata.

Er dette et åpent møte, slik at det er mulig for oss som ikke sitter i utvalget å komme med noen synspunkt og argumenter som vi mener er viktige i denne saken?

Alle møtene i Byutviklingskomiteen starter med «Åpen halvtime», hvor alle som er bosatt i bydelen kan uttale seg om saker på agendaen eller andre ting de vil gjøre politikerne oppmerksomme på. Så jeg håper at mange tar turen, for å si sin mening eller overvære BUKs behandling. Jo mer engasjement lokalt, jo kraftigere signal er det oppover i systemet! Så jeg håper mange kommer!

Hva er det som skjer etter dette møtet da?

Etter behandlingen vår i Byutviklingsutvalget går saken til Bydelsutvalget. De gjør endelig vedtak. Bydelens uttalelse sendes så over til Plan og bygningsetaten, og protokoll fra møtet i Bydelsutvalget går til bystyret/bystyrekomiteen.

Da skjønner vi deg slik at jo mere trøkk det blir på saken lokalt, jo vanskeligere blir det for bystyret/bystyrekomiteen å innstille på en løsning som bydelen er uenig i. Kan du si noe mer om de ulike planforslagene?

Jeg representerer Gamle Oslo SV, og vi har lenge ønsket ny hall velkommen. Vi støtter Plan og bygningsetatens hovedalternativ, hvor dagens amfi rives slik at nytt amfi kan bygges samme sted. Jeg mener dette i sum er det absolutt beste alternativet. Viktigst: det blir et nytt, moderne og funksjonelt amfi. Det fortjener idretten. Og like viktig: med denne løsningen bevarer man grøntområdet og akebakken vinterstid!. Samtidig unngår vi unødvendig nedbygging og forringelse av området. På og rundt Jordal er det veldig fortettet allerede!

Dessuten betyr dette alternativet at flerbrukshallen blir stående, sånn at aktivitetene som foregår der også kan fortsette under byggeperioden. Dette er kjempeviktig, spesielt for unger og ungdom i bydelen. Med de andre grepene som skal gjøres parallelt med bygging av nytt amfi (åpning av Hovinbekken, etc.) tror jeg området vil bli enda flottere!

Så…lederen av byutviklingskomiteen er uenig med byantikvaren?

Ja, jeg mener deres alternative forslag er dårlige, og at de ødelegger grøntområdet. Jeg mener dessuten at eksisterende amfi er i for dårlig stand til at ombygging og renovering er lurt.

Er det lov å nevne at forfalne Jordal Amfi er et kommunalt anlegg?

Det er det. Og det er synd at kommunen har latt amfiet forfalle. Det kunne vi ha snakket mye om. Forfallet som har skjedd og skjer på mange offentlige bygg er ganske utrolig, og ekstremt synd.

Men når situasjonen en gang er som den er så vil det det være veldig synd om byantikvaren skulle vinne frem, og at befolkninga og idretten i bydelen, som en følge av dette, kommer i skvis eller får en dårlig løsning.

En annen viktig ting er «Rulle på Jordal», skateparken. Det er et topp tilbud. Jeg vil ikke at omregulering av området skal stikke noen kjepper i hjulene for dem. De må få tilstrekkelig handlefrihet på eget område.

Vi takker Steinar Heldal for praten og oppfordrer alle som er engasjert i denne saken til å møte på den «Åpne halvtimen» i Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo førstkommende onsdag. Stedet er bydelens lokaler i Hedemarksgata. Klokka er 17.00. Er du som oss og liker å stille forberedt? I så fall kan du lese: Jordal idrettsplass – Bydelsadministrajonens uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag her.

 

Legg igjen en kommentar