Dagboka fredag 19. september 2014

Vi ser frem til kampen mot Molde i morgen og vurderer litt hvordan vi skal klare å ta knekken på romsdalingene. Molde For alle som ikke har fått det med seg så møter vi Molde på Ullevål i morgen klokken 18.00. Vi forventer mye mål og mye fart i kampen. Molde og Vålerenga er de … Fortsett å lese «Dagboka fredag 19. september 2014»

Vi ser frem til kampen mot Molde i morgen og vurderer litt hvordan vi skal klare å ta knekken på romsdalingene.

Molde
For alle som ikke har fått det med seg så møter vi Molde på Ullevål i morgen klokken 18.00.

Vi forventer mye mål og mye fart i kampen. Molde og Vålerenga er de to lagene som har scoret flest mål i tippeligaen i år, Molde har også sluppet inn færrest mål i tippeligaen 2014. Og der ligger litt at utfordringen som skal løses av Kjetil Rekdals menn i morgen. Hvordan skal vi få orden på de bakre rekker samtidig som vi skal være offensive?

(Her skulle vi hatt litt info om kamptroppen, men det har ikke klubben klart å legge ut. Takk skal dere ha!)

Vi velger å tro på en jevn batalje i morgen og tipset er at Vålerenga vinner 3-2 etter først å ha ledet 2-0.

Supportere søkes til reklamefilm
Et godt tiltak, både for din egen og klubbens lommebok, så vi klipper like greit rett fra klanen.no:

Felleskjøpet skal lage reklamefilm og trenger folk til å bli med.

Filmen handler om 8-10 supportere som skal prøve seg som bønder på en bondegård. De ser etter alle slags typer; tykke/hengslete/tatoverte/skjeggete/blide/sure/snille/slemme.

Det vil bli utbetalt et honorar på 5000 skattefrie kroner til de som blir plukket ut. I tillegg vil reklamefirmaet donere nærmere 100 laken til innsamlingsaksjonen. Her har du muligheten til å skaffe klubben vesentlige bidrag samtidig som du tjener noen slanter selv!

Opptak går over 2 dager fra 7. til 8. oktober på en gård på Østlandet. Det blir en opplevelse!

Bli med og støtt Vålerenga!

Påmelding kan sendes til erlink83@hotmail.com innen onsdag 24. september.

Merk e-posten «reklamefilm».

Husk bilde og kontaktinformasjon.

Stadionsaken i Bystyret
Førstkommende onsdag, 24. september, skal stadionsaken opp til endelig politisk behandling i Oslo Bystyre. Vi vet at det er mange saker som skal behandles i Bystyret den dagen, men oppfordrer folk til å ta turen. Vi skal før onsdag prøve å finne ut cirka når det er saken skal opp til behandling. VPN kommer også til å sende live fra møtet på våre sider.

I mellomtiden kan vi friste med referatet fra møte i Finanskomiteen 10. september:

MERKNADER:

Komiteens flertall, medlemmene fra A, V, F og SV er positive til etablering av en ny fotballstadion for Vålerenga på Valle. Det er behov for idrettsanlegg i Oslo Øst, og disse medlemmer mener den fremforhandlede avtalen mellom kommunen og Vålerenga legger til rette for god bruk av tomtearealene som overføres, herunder sambruk med en ny skole og bolig- og næringsutvikling. Disse medlemmer viser til reguleringsplanen som ble vedtatt i bystyret 3. september 2014.

Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og SV er meget fornøyde med at en opsjonsavtale med Vålerenga fotball om ny stadion endelig har nådd bystyrebehandling. Siden bystyrets vedtak i 2008 om overføring av tomteareal har klubben med samarbeidspartnere og i dialog med kommunen jobbet for å få på plass et forslag til prosjekt. Endelig godkjenning av reguleringsplan og opsjonsavtale vil ikke bare resultere i en ny fotballstadion, men også innebærer en helhetlig utvikling og løft av hele nærområdet. Disse medlemmer mener at klubben med dette prosjektet vil tilføre Oslo øst verdier som vil favne langt bredere en bare gjennom det sportslige tilbudet, blant annet gjennom samarbeidet om byggingen av en videregående skole.

Disse medlemmer mener at VIF har redegjort tilfredsstillende for den finansielle planen for prosjektet, og at den økonomiske situasjonen er bærekraftig uavhengig av fotballagets sportslige prestasjoner. Disse medlemmer viser til at VIF har påtatt seg betydelige kostnader for infrastrukturen i området, i tråd med praksis i andre utviklingsprosjekter. Det vil være naturlig å se på om kommunen skal gå inn og dele på disse kostnadene om kommunen bestemmer seg for at skal bygges en skøytehall i tilknytning til anlegget.

Disse medlemmer merker seg at det skal utarbeides en utbyggingsavtale for opparbeidelse av rekkefølgekravene i reguleringsplanen. Denne skal vedtas av bystyret på et senere tidspunkt.

Disse medlemmer understreker at utbyggingsavtaler må følge norsk lov og ikke pålegge utbyggeren større byrder enn det loven tillater i en utbyggingsavtale.

Komiteens mindretall, medlemmene fra H er positive til at det bygges en ny fotballstadion med skole i Oslo øst og til den reguleringsplanen som er vedtatt enstemmig i bystyret.

Disse medlemmer viser til Bystyrets vedtak 14.05.2008 der Høyre stemte imot en gaveoverføring av tomtearealet til Vålerenga Fotball.

Disse medlemmer er enig med Byrådet at det er problematisk å utvikle områder i byen ut fra forutsetningen om at kommunale arealer skal være innsatsfaktor ved bygging av private prosjekter. Disse medlemmer har merket seg at ifølge Vålerenga Fotball sine egne tall har tomtegaven en verdi på minimum 350 millioner kroner.

Disse medlemmer mener at kommunens støtte til idretten bør tilstrebe en mest mulig rettferdig fordeling av ressurser basert på objektive kriterier om behov, lokalisering og idrettslagenes egne bidrag. Disse medlemmer mener at tomtegaven til Vålerenga Fotball utgjør en uheldig skjevfordeling i kommunens bidrag til idretten i Oslo og vil derfor ikke stemme for avtalen som den foreligger.

Komiteens medlem fra V viser til at Venstre i 2008 ønsket en bredere utredning av forskjellige alternativer for å realisere en ny fotballstadion i Oslo Øst. Flertallet i bystyret vedtok imidlertid at tomten skulle overføres til Vålerenga for 1 kr. Dette medlem mener kommunen må opptre forutsigbart og seriøst ovenfor forskjellige aktører den samarbeider med. Dette medlem slutter seg derfor til byrådets forslag om å inngå opsjonsavtale om gaveoverføring av kommunale tomtearealer til Vålerenga stadion.

Votering:

Byrådets innstilling ble tiltrådt mot 4 stemmer (H)

Etter dette er finanskomiteens innstilling:

  1. Oslo kommune inngår Opsjonsavtale med Vålerenga Fotball (org.nr. 968 218 743) om gaveoverføring av kommunale tomter på Valle til Vålerenga Fotball på de vilkår som fremgår av vedlagte Opsjonsavtale.
  2. Byrådet gis fullmakt til å gjennomføre gaveoverføringen i samsvar med Opsjonsavtalen dersom og når vilkårene for opsjonen i opsjonsavtalens punkt 3, jf. punkt 14 og 15, er oppfylt.
  3. Byrådet innarbeider de økonomiske konsekvenser av bystyrets vedtatte gaveoverføring i det budsjettåret gaveoverføringen gjennomføres.

VPN
VPN trenger flere folk. Som flere av dere kanskje har sett så har det til tider vært få dagbøker og nye saker her. For å kunne fortsette å gi dere ting å lese hver dag så ønsker vi nå å rekruttere folk.

Kunne du tenke deg å bli med i en gjeng hvor humøret er godt og takhøyden enda større så send oss en e-post. Vi trenger folk til å skrive kampreferater, dagbøker og andre spennende ting. Ta kontakt på vår facebook-side eller send oss en e-post: kontakt_oss@vpn.no

Vålerenga i dag
Gjør deg klar for kamp i morgen og ta med en kamerat eller to også. Mens du venter kan du også sende en e-post om å være med i en reklamefilme.

Legg igjen en kommentar