Forbundstinget: minutt for minutt

Alt fra tinget på lillestrøm får du her.  Oppdatert med referat og kommentarer fra tingets tredje dag – søndag. Søndag – valgdagen Artikkelen under bygger dels på rapporterer fra «vår» mann på tinget og dels på redaksjonens egne opplevelser. Med «vår» mann menes at han har gir oss rapporter underveis, mens han under tingbehandlingen stemmer … Fortsett å lese «Forbundstinget: minutt for minutt»

Alt fra tinget på lillestrøm får du her.  Oppdatert med referat og kommentarer fra tingets tredje dag – søndag.

Søndag – valgdagen

Artikkelen under bygger dels på rapporterer fra «vår» mann på tinget og dels på redaksjonens egne opplevelser.

Med «vår» mann menes at han har gir oss rapporter underveis, mens han under tingbehandlingen stemmer og bidrar for interessene til klubben han representerer og egen overbevisning, dette i likhet med alle andre delegater på tinget.

 

Ifølge «vår» delegat vil dagen i dag gå rolig for seg fram til valget, hvor det forventes en diskusjon rundt både president, styresammensetning og selve valget.

Vår mann tror at valgkomiteens arbeid med sin innstilling blir redegjort for, og synet til mindretallet i komiteen blir kjent. Dette er viktig grunnlag i en forsøksvis demokratisk prosess i en forsøksvis demokratisk organisasjon, sier VPNs mann på tinget.
Kan vi håpe at Hallén ikke bare får makta?

Lørdag – tingets andre dag

President Yngve åpner tingets andre dag med å gi delegatene status i forhold til handlingsplanen. Et kjedelig tema som ikke blir sprekere når det presenteres av en president med karisma som en østers. Har Yngve en bror i Østfold? Presidenten får konkurranse i sporten «Ta livet av en forsamling med kjedelige og inholdsløse innlegg».  Presidenten tar heldigvis utfordringen på strak arm, inntar podiet igjen og viser at det er han som er kjedsomhetens fyrste.

Tydeligvis flere enn vår mann som etterlyser fart og spenning. En annen delegat  lærte på den tøffe måten at man må sette nettbrettet på lydløs før man ser på video. Skal visstnok ikke ha vært pornolyd, så trolig bare YouTube.

12:32 Forbundsstyret med prestisjenederlag. Forbundsstyret måtte trekke forslag om finansiering av forsikringsordning for barn og unge mellom 13 og 19 år etter massiv kritikk fra salen. Kritikken gikk både på forbudets presentasjon av forslaget, timingen og selve innholdet. Forsikringsordningen, altså selve fotballforsikringen var alle fornøyd med, misnøyen gikk på hvordan forbundsstyret forsøkte å flytte regningen fra NFF og ned til individnivå i ungdomsfotballen.

Alternativet til å trekke forslaget var å få en real ørefik gjennom åpen votering.

13:26 Tidligere i dag gikk fotballpresidenten gjennom de fire satsingsområdene i handlingsplanen: Fair play, internasjonale resultater, rekruttering og lederutvikling. VPN kan ikke annet enn å konstatere at Yngve Hallén har mye å gå på innen alle områdene.

15:50 Vår mann på Tinget lider. Nå må forsamlingens svar på Ole Lukkøye, Yngve Hallén, snart se til å innta talerstolen så vår mann får fred og en liten blund. Flere delegater følger nå mer med på nettbrettene sine enn debatten som er inne i et kjedelig spor, der flere debattanter egentlig gjentar tidligere innlegg med egne ord og lite ny argumentasjon blir brakt til torgs.

19.00 Vi har fått tak i vår mann på tinget som kan melde følgende:

Diskusjonene på tingets ble avsluttet uten votering. Diskusjonene knytter seg til breddereglementet og er kanskje ikke av største interesse for Vålerenga, samtidig er det verdt å merke seg at forbundsstyret i denne saken og i andre saker forsøker å flytte myndigheten til å foreta endringer i reglementer og andre bestemmelser. Per i dag er dette beslutninger som må foretas av fotballtinget med 2/3 flertall. Readys delegat foreslo at endringer kan reverseres/foretas av fremtidige forbundsting med simpelt flertall, som i hvert fall gjør det lettere å reversere eventuelle «feiltrinn» fra Forbundsstyret. En viktig diskusjon som helt sikkert vil bli fulgt opp i morgen. Kan nevne at visepresidenten i NFF argumenterte for at man hadde behov for å foreta raske endringer, for eksempel ved regelendringer fra UEFA eller FIFA. Vår delegat klarer ikke helt å se dette behovet all den tid Forbundsstyret per i dag har hjemmel i lovens § 16-1 til å gjennomføre midlertidige lov- og regelendringer, som da vedtas som endelige lover av påfølgende fotbundsting. At fotballtinget nå skal holdes som en årlig seanse vil uansett bidra til å doble saksbehandlingshastigheten.

På spørsmål om hva vår delegat mener om Halléns mulighet til å fortsette som president opplyser vår mann at han per i dag ikke er kjent med at det blir fremmet benkeforslag på en annen president og at det uansett skal mye til for at et benkeforslag på president skal få flertall. Et benkeforslag vil imidlertid gi delegatene som ønsker å uttrykke sin mistillit mot sittende president mulighet til å sende et klart signal.

En del delegater vil trolig stemme for en motkandidat så lenge vedkommende har puls.

Fotballtinget viser for øvrig at norsk fotball er en mangeslungen organisasjon, med svært mange som brenner mye for selv de minste saker. Det kan ikke være tvil om at det vil være krevende for en hvilken som helst leder å ha tillit fra hele organisasjonen. Ikke la det være noen tvil om at fotballtinget består av svært mange forskjellige typer og personligheter. Selv om mange diskusjoner drar ut, selv om en del innlegg er relativt tørre så skapes det temperatur og latter i salen med jevne mellomrom.

Yngve Hallén fremkalte også latter da han omtalte dirigenten som president, fornøyelig kar denne Yngve!

Vår delegat tror allikevel det må være mulig å finne kandidater som er langt bedre egnet og mer samlende enn vår nåværende president til å lede Fotball-Norge inn i fremtiden.

I kveld venter den berømte tingmiddagen, VPN forventer en relativt fuktig affære som gjerne avsluttes med fugledans, Boney M og slipset rundt hodet før man fraksjonsvis trekker seg tilbake til rommene til fortrolige samtaler, litt som man har med sjefen og kollegaer på julebordet.

Vi regner altså med samtaler av typen: «Du veit ikke at jeg alltid har vært svak for (sett inn navnet på hvilken klubb du vil), «Din klubb gjør en kjempejobb» » Nei, din», «Du holdt et fantastisk innlegg» «Speil». For ikke å snakke om «Er det opp til meg schkalll du bli president i morra»,  «Nei, du schkall, jeg elsker deg!!». Heldigvis stopper nok serveringa lenge før noen blir fulle nok til å ytre «Yngve, du er min favoritt, digger lederstilen din!!»

 

19.15 Flytting av kamper og serierunder over tre dager

Forslagene fra Flisbyen om å begrense Forbundsstyret ved forhandlinger om TV-avtaler fikk flertall, men ikke tilstrekkelig til at de ble vedtatt. Forbundsstyrets argumenter om at å miste muligheten til å spre serierundene over mer enn tre dager vil kunne påvirke prisen på avtalen og dette var argument godt nok til at forslagene ikke fikk nødvendige 2/3-flertall. Forslaget kommer fra Lillestrøm-leieren og er mer fornuftig enn vi hadde regnet med fra den kanten. Mest fornuftig hadde det muligens vært å flytte både Åråsen og LSK til Sverige, men å forvente at de skal foreslå dette selv er vel kanskje for mye å forvente. Så i mangel på at de foreslår den ultimate løsning, gir vi dem honnør for å ha fremmet to fornuftige forslag for supporternorge og også ha lobbet godt med forslagene på forhånd. Dessverre holdt det altså ikke til å vinne frem.

19.20 Forbundsstyret med flere nederlag

Forbundsstyret må naturligvis tåle at de ikke får medhold i alt de foreslår av materielle endringer, mer alvorlig er det når de blir tatt på selve prosessen opp mot forbundstinget. Det må og bør gjøre vondt!

At forbundsstyret også måtte trekke forslaget om ny serieordning om kvinner på bakgrunn av at prosessen ikke var tilstrekkelig forankret i kvinnefotballen må være på grensen til pinlig. Her kom også «kryss i taket» «saksordfører» for forbundsstyret med en beklagelse for måten prosessen var gjennomført på. Vår mann holdt på å dette av stolen, hvilket unikt øyeblikk vi ble vitne til, en representant fra forbundsstyret beklager faktisk og erkjenner å ha gjort en feil.

Til slutt roser vår mann dirigentene som tross mange meninger og en relativt ustrukturert rekkefølge av forslagen klarer å lede forsamlingen gjennom dagen, med noen elegante snarveier og klare føringer på tidsbruk.

Fredag

13:36 Vår mann på innsiden er registrert som delegat, ingen har fatta mistanke.
13:54 Alle får freebies! Ryggsekk med «Handshake for peace». En prøvde å lugge to sekker, uklart hvilken klubb hun representerer.
14:08 Det har vært fordobling av antall kunstgressbaner i følge Kulturminister Thorhild Widvey. Hvor tar det ordentlige gresset veien?
14:10Kulturminister Thorhild Widvey skal samarbeide med fotballen om voldelige supportere. Ikke sagt noe om casuals får egen post på statsbudsjettet, eller om de må søke Tippemidler som alle andre.
14:11 Karen Espelund fikk avmålt applaus da hun gikk på podiet. Snakker varmt om UEFA.
14:14 Lyden fra Lillestrøm er litt lav, men Karen Espelund sier noen om kriminalitet og NFF. Noen fikk ros.
15:55 Dette tinget er tørrere enn Mariekjeks.  I tillegg så skal absolutt alle ønske representantene velkommen – alt fra dama i den lokale Narvesen-kiosken til varaordfører og Espelund fra UEFA. Vår utskremte kan omtrent ikke gå gjennom Lillestrøm «sentrum» uten å møte en som har ønsket tinget velkommen. Det er tydeligvis sjelden det er fremmedfolk til gards her oppe!

Det interessante var passasjen Yngve Hallén serverte. Yngve inntar egenhendig offerrollen som norsk fotballs hoggestabbe, spesielt i etterkant av Drillo-saken. Eneste Yngve mangler nå er hvit kjortel, vin og kjeks. Etter denne tåredryppende innledningen på talen hvor Yngve er et offer som bare gjør så godt han kan og blir misforstått innenfor landets grenser så ville det vært vel forventet at menigheten reiser seg og hyller sin store leder når de fikk høre hvilken sterk posisjon han og NFF har internasjonalt. Det gjør de ikke.
Han har visstnok blitt omtalt som «Kim Jung-Il» i introduksjonen han fikk da han skulle tale på et møte arrangert av NSA. Jeg liker NSA.
I kveld skal småklubbenes forslag bli nedstemt. Tradisjonen tro blir nok ingen av de forslagene NFF ikke har stilt seg bak godkjent. Forbundets glir nok gjennom som en varm kniv glir gjennom myk bæsj.

16:57 VPNs mann rapporterer om litt summing blant delegatene på tinget. Først forteller Yngve Hallén at mange i Norge har vært slemme med ham og ikke forstått hvilken storhet han her. Deretter presenteres en filmmaker som har kommet for å hylle Hallén før FIFAs representant omtaler «Handshake for peace» som om det var selveste fredsprisen til Alfred Nobel og linjer trekkes til Norges bidrag for verdenslitteraturen, forskning, teater, vinteridrett og humanitær innsats.  Det er nesten så noen vil ha tinget til å tro Yngve Hallén er det største som har skjedd Norge siden frigjøringsdagen.

Dette må ha provosert mange av delegatene, men detta er gode pokerspillere. Bortsett fra et nys hever ingen et øyelokk.

17:05 Stor dramatikk da det skulle stemmes om å godkjenne forbundets årsberetning da en delegat stemte mot. Dermed er årsberetningen godkjent av 185 og avvist av 1. Det er uklart om delegaten strevde med teknikk eller alkohol, men VPNs delegat avviser på det sterkeste at han kunne finne på å stemme mot forbundet.

17:10 Kai-Erik går gjennom regnskapet. Det meldes om at dette er kjedelig. Kai-Erik jobber nok med noe kjedelig i hverdagen, som revisor eller jurist, og ser ingen grunn til å gjøre seg lekker utenom arbeidstid heller. Regnskapet bør godkjennes av 186 delegater dersom den ene ikke har bestemt seg for å være opportunist hele helga.
17:21 Forbundet besvarer ikke henvendelser: vi har fått en sjelden telefonsamtale med delegaten vår. Han rapporterer om at Vålerengas æresmedlem, advokat og fotballagent Per A- Flod har prøvd å få svar fra forbundet angående skatter og avgifter rundt spilleroverganger. De siste 5 årene har Flod sendt gjentatte forespørsler til forbundet uten å få svar. Hverken Yngve Hallén eller Bjarne Berntsen finner grunn til å beklage at forbundet ikke er ryddige nok til å besvare henvendelser.

Hallén og Berntsen snakker heller om andre ting, som at de har nedsatt en komité. Etter 5 år med gjentatte henvendelser vitner ikke en komité på hverken handlekraft eller ryddighet.

17:23 Budsjett og balanse er ferdig diskutert og alt virker i vater. Mer spenning knyttes til delegatenes balanse på banketten i kveld enn regnskapets balanse.

19:37 Da er dagens sesjon av forbundstinget over etter at tinget nå har stemt over en lang rekke lov- og reglementsforslag. Verdt å merke seg er at Stabæk og Vålerenga tok opp overgangssaken og kom med ramsalt kritikk av tidligere leder av påtalenemda. Denne kritikken av tidligere leder og selve saksbehandlingen av påtalenemda i flere saker var bakgrunn for et lovforslag fra Vålerenga som ble vedtatt med 2/3-flertall etter en lovteknisk korrigering.

Den nye lovteksten innebærer at NFF kan instruere påtalenemda sitt arbeid i forhold til selve saksbehandlingen, men at påtalenemda fortsatt skal være uavhengige knyttet til skjønnsutøvelsen, altså i forhold til selve spørsmålet om påtale. I denne saken var fotballpredidenten på talerstolen og gjentok sin forståelse for de belastninger de involverte klubber og personer var påført i denne saken. Men i typisk Hallèn ånd så innebar ikke beklagelsen en innrømmelse av at han, forbundsstyret eller NFF hadde opptrådt kritikkverdig.
At Hallèn skal beklage noe som helst annet enn konsekvenser og opplevelsen av urettferdighet for de som rammes av lite skjønnsom behandling av NFF, forbundsstyret eller presidenten selv, det er som å tro på julenissen. Presidenten og hans menn gjør aldri feil, det er resten av verden som misforstår.

Ellers vant breddeklubbene frem i å stoppe et forslag som hadde forbundsstyrets anbefaling. Forslaget gikk på å gi toppklubbene enda flere stemme- og taleberettigede på forbundstinget. Allerede i dag er det slik at toppklubbene av begge kjønn har to stemmer hver, mens breddeklubbene har en. Forslaget innebar at toppklubber som Vålerenga og Stabæk, altså klubber som har topplag både på herre- og damesiden skulle få enda en stemme. Forslaget ble fulgt av en debatt der man forsøksvis argumenterte for dette i likestillingens navn og forsøksvis i forhold til urimeligheten som ligger i at klubber som ikke har damelag inn i klubbparaplyen, men der damelaget er en egen klubb da kommer bedre ut i forhold til stemmerett.

Videre var det en frykt for at kvinnefotballstemmen skulle drukne i disse klubbene der kvinne- og mannesiden i klubbene sto mot hverandre. Fra breddeklubbene ble det argumentert for at de samme hensyn gjør seg gjeldende i breddeklubber med lag av begge kjønn. Forslaget ble forkastet etter en relativt oppglødd debatt. Det innebærer at dagens regel om at toppfotballen er representert med to stemmer per klubb og bredden en, videreføres.

Videre fremmet Vålerenga flere forslag knyttet til sanksjonsreglementet, altså hvordan klubbene kan straffes og hva det kan legges vekt på. Her kommer vi tilbake med mer omfattende referat utover kvelden. Endelig fremmet Vålerenga et forslag som gikk på å straffesanksjonere diskriminering på bakgrunn av kjønn i forbindelse med kamp og trening, dette ble vedtatt (sjukt nok mot tre stemmer) Det sitter åpenbart to eller tre delegater og av prinsipp eller andre grunner later til å stemme mot flertallet i alle saker.
Husker ikke vår mann på tinget feil, er det vel bare en sak som ble vedtatt med støtte fra samtlige delegater. Det er nesten så en kunne ønske at klubbene som har sendt delegater i etterkant av tinget fikk tilsendt en oversikt over hvordan deres delegat forholdt seg til det enkelte forslag under voteringene. Selvsagt ville dette kostet mer enn det smaker, men som tankeeksperiment er det spennende. Det er neppe mange delegater som selv dekker kostnadene til oppmøte på tinget og da ville jeg som klubb hatt forventninger til at man stemte i tråd med klubbens interesser og delegatens beste overbevisning. Det er mulig at vår delegat tar feil og at det ikke er de samme som er mot alt, men litt underlig er det med disse to – tre stemmene som blir avgitt mot selv de mest foruftige løsninger på verdiforankrede spørsmål.

20.04 Vi oppnår ikke kontakt med vår mann på fotballtinget. Etter ubekreftede meldinger fra andre kilder later det til at vår mann har fått en rørepinne, eller en paraply fra en longdrink i øret og for tiden ikke er i stand til å besvare våre henvendelser. Vi ønsker lykke til med banketten som onde kilder kaller årets største prostatafest. Tinget består nemlig av stort sett menn og veldig mange av de igjen ser ut som om neste livsfase vil inneholde utfordringer rundt rullator og bingo.

21.37 Vår mann meldes å ha fått det som viser seg å være sugerøret fra en Gin Tonic ut av øret og er igjen operativ Da får vi i løpet av noen minutter oppdatering knyttet til Vålerengas lovforslag knyttet til bøtestraffer og poengtrekk, i forhold til uønskede handlinger begått av personer utenfor klubben (supportere, casuals og andre)

22.00 Straffenivået etter klubbenes objektive ansvar for overtredelser begått av klubbens tilhengere Det ble diskusjon knyttet til Vålerengas forslag til endring av sanksjonsreglementet § 1-3 andre ledd. Etter en avklaring av og en endring i form av en presisering av forslaget kom det klart frem at Vålerenga ikke ønsket en endring av dagens objektive ansvar for klubbene dersom klubbens tilhengere begår overtredelser i forbindelse med kamp klubben deltar i. (Red: Objektiv ansvar her betyr ansvar for klubben uten hensyn til egen utvist skyld).
Forslaget fra Vålerenga gikk derimot ut på at ved utmålingen av straff /sanksjon skal det legges vekt på klubbens mulighet til å forebygge overtredelsen ved kontroll eller andre tiltak, i tillegg til dette gikk forslaget ut på at straffen også skulle veies opp mot preventive hensyn og overtredelsens grovhet. I praksis ville nok Vålerengas forslag ha senket straffen for blant annet blussing (eller for eksempel banestorming). Det betyr ikke at klubben gjennom forslaget støtter blussing, bare at de gjennom forslaget ønsket å redusere omfanget av de økonomiske konsekvensene av slike uønskede overtredelser, i de tilfellene det ikke er praktisk mulig for klubben å hindre at overtredelsene finner sted.
Forslaget fikk flertall, men ikke det nødvendige 2/3-flertall som er nødvendig for å endre gjeldende lov.

22.05 Endringer i muligheten til å trekke poeng som sanksjon : Vålerenga fremmet også forslag om at poengtrekk bare skal kunne benyttes som sanksjon der den straffesanksjonerte handling har influert på resultatet. Etter innsigelse fra lovkomiteen ble forslaget redigert til å være:

«Når den sanksjonerte handlingen kan ha hatt innflytelse på en sportslig fordel

Det innebærer at kamper og poeng, i prinsippet opprykk og nedrykk (les Juro og XXX) ikke skal avgjøres andre steder enn på banen, med mindre man har jukset eller utført handlinger som man har tjent på eller kan ha tjent på sportslig. Vår delegat forstår dette som at blussing, banestorming og lignende uønskede aktiviteter  heller ikke i fremtiden innebære tap av poeng, Også administrativt rot (for eksempel sent innsendte regnskaper, eller oppfyllelse av administrative forbundskrav) vil etter vår delegats mening da falle utenfor hva som kan straffes med poengstraff etter bestemmelsen. Vi som elsker fotballen og liker at fotballkamper avgjøres på gress (eller i verste fall plastikk) og ikke av papirflyttere i NFF, må gratulere forbundstinget og Vålerenga med godt utført arbeid.

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar