NFF-utvalget forklarer dommen

VPN har sendt epost til leder Sven Olav Larsen i fotballforbundets Doms- og sanksjonsutvalg. Her forklarer utvalget bøtene til Vålerenga og Lillestrøm. Det var påtalenemnda i NFF som anmeldte klubbene til utvalget for det som skjedde på Ullevål stadion 11. november i fjor. Larsen sender oss med epost videre til nestleder i utvalget: ”I det angjeldende saker … Fortsett å lese «NFF-utvalget forklarer dommen»

VPN har sendt epost til leder Sven Olav Larsen i fotballforbundets Doms- og sanksjonsutvalg. Her forklarer utvalget bøtene til Vålerenga og Lillestrøm.

Det var påtalenemnda i NFF som anmeldte klubbene til utvalget for det som skjedde på Ullevål stadion 11. november i fjor.

Larsen sender oss med epost videre til nestleder i utvalget:

”I det angjeldende saker ble behandlet av Doms- og sanksjonsutvalget v/nestleder Øyvind Skaara som jurist, videresendes din henvendelse til ham”, skriver Larsen.

Derfor stiller vi spørsmål til Skaara, og spørsmålene er inspirert og omtrent ordrett hentet fra dette utmerkede innlegget på Sotahjørnets Venner:

Valerenga-Lillestrom-005 Det understrekes uttrykkelig i dommen at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets supportere etter søknad og etter bestemte retningslinjer i tråd med NFFs anvisninger. Spørsmålene er da: Hvor er de formildende omstendighetene om at hjemmelaget faktisk var hjemmelag i den kampen? Hvor er de formildende omstendighetene om at det faktisk var søkt? Hvor er de formildende omstendighetene om at blussinga faktisk skjedde innafor avsperra områder?

LSK hadde ikke søkt og ikke fått tillatelse, hvordan reflekteres det i bøtenes størrelser? Kan du utdype resonnementet?

Øyvind Skaara svarer følgende på epost til VPN:

Viser til din mail med enkelte spørsmål om dommen mot LSK og VIF for bruk av diverse pyroteknikk.

Generelt er det slik at dommen(e) i seg selv skal gi tilstrekkelig veiledning av hva man har lagt vekt på i utmålingen.  Det vises derfor i hovedsak til det som er beskrevet i dommene. Om du ikke har fått kopi av dommene, så kan du få dette ved å henvende deg til administrasjonen i NFF.

Konkret til spørsmålene dine:

Sanksjonsfastsettelsen er en samlet helhetlig vurdering av hva som anses som rett sansksjon basert på det forhold som er presentert for Utvalget av partene.

Det er ikke noen formildende omstendighet at man er arrangørklubb. Det er tvert om lagt til grunn at arrangørklubben har et særskilt ansvar for gjennomføringen av arrangementet.
Det er hensyntatt i utmålingen at VIF hadde søkt og fått godkjent bruk av pyroteknikk, sanksjonen gjelder den omfattende overskridelsen. Videre er det hensyntatt at LSK ikke hadde søkt tillatelse.
Det er skjerpende at bruken var blant publikum, da det er større skaderisiko forbundet med dette. Spesielt for LSK så er dette tatt inn som et hensyn da mye av pyroteknikken ble benyttet under en stor banner.
VIF og LSK sin historikk med omfattende bruk av pyroteknikk har betydning for størrelsen på bøtene.

Til slutt bemerkes at det er klubben som er objektivt ansvarlige for supporternes handlinger her, så dommene refererer seg til klubbene alene.

Håper dette var klargjørende. Viser ellers til det som fremkommer av dommene som for øvrig kan ankes innen fristen av klubbene om de finner det formålstjenelig, skriver Skaara.

5 kommentarer til «NFF-utvalget forklarer dommen»

  1. Dette er så glatt og elendig bortforklaring av Skaara at den ikke henger på greip. Men dette er typisk for galehuset på Ullevaal. Han svarer ikke på et eneste av spørsmåla, rett og slett fordi de ikke har skrivi noe om det i sanskjonen. Siden de ikke har skrivi et kløyva ord om det, så kan de umulig ha hensyntatt det. Skaara ljuger.

Legg igjen en kommentar