Ildsjel i ilden

Hva gjør han? Hva mener han om supporterliv, bluss, bøter og bortebilletter, og hvorfor? Svarene kan være greie å ta med seg før man kaster seg hodestups inn i diskusjoner om ting og tang. VPN har hatt en lang prat med vår imøtekommende sjef, Pål Breen. Hvilket ansvar har du i VIF? – Som administrerende … Fortsett å lese «Ildsjel i ilden»

Hva gjør han? Hva mener han om supporterliv, bluss, bøter og bortebilletter, og hvorfor?
Svarene kan være greie å ta med seg før man kaster seg hodestups inn i diskusjoner om ting og tang. VPN har hatt en lang prat med vår imøtekommende sjef, Pål Breen.

Hvilket ansvar har du i VIF?

– Som administrerende direktør har jeg ansvaret for driften i det daglige. I det ligger det inntekstbringende arbeidet. Vålerenga Invest Fotball AS ivaretar alle kommersielle rettigheter, vi har en markedsavdeling som står for dét arbeidet. Vi har en event-avdeling som selger turer til sponsorer og arrangerer kampene på Ullevål sammen med vår egen arrangementsjef. Vi har en egen mediaavdeling som også ligger under meg, de distribuerer alt stoff Vålerenga ønsker å ha ut på egen nettside. Dette blir jo mer og mer viktig i den verden vi er nå, også med den nye medieavtalen hvor det er en digitalpott på 30 millioner klubben som generer mest trafikk får mest av. På det sportslige er det ansatt en egen sportsdirektør som rapporterer det sportslige til sportslig utvalg. Økonomisk rapporterer han til Administrerende direktør. Så sånn sett har ikke jeg noe direkte ansvar for sportslige disposisjoner, men økonomiske disposisjoner tar sportsdirektøren med meg før vi da eventuelt sender det til styret sammen.

Hvordan har dette fungert i perioder der vi ikke har hatt sportsdirektør?

– Da rapporterer trener og manager direkte til sportslig utvalg på saker som må avklares. Jeg er ofte budbringer, men alle viktige beslutninger i Vålerenga skal tas av Sportslig utvalg.

Hvilke deler av jobben du har gjort er du mest fornøyd med og hvilke er du mindre fornøyd med?

– Administrasjonen er blitt veldig god. Vi har Norges dedisert beste mediesjef og vi har den beste økonomisjefen i fotballnorge. Organisasjonen er i ferd med å bli en slagkraftig organisasjon som skal tåle å bygge en stadion, og vi skal tåle å jobbe i et tøft marked som vi også møter nå, så jeg mener vi er i ferd med å strukturere Vålerenga som en normalt god bedrift.

– På den annen side må systemet jobbe mer med å sette en tydelig, klar profil på hvilke spillere Vålerenga skal ha i fremtiden. En venstre bekk er ikke en venstre bekk. Hvilke holdninger skal han ha, hvilke kvaliteter skal han ha utover bare å være en teknisk god spiller? Der har man et stykke igjen å gå.

– På bane- og anleggssiden er klubben alt for dårlig. Der må vi jobbe sammen med bredden for å skape forhold som i hvert fall er de beste på østlandsområdet, der ligger vi langt bak mange klubber. Eksempelvis har vi en gressbane uten undervarme og det er det man har å tilby A-laget. Først rundt 1. mai var første gang de kunne trene på gress her hjemme, og dette er ting som jeg mener man ikke har jobbet målbevisst med over tid men som vi har tatt tak i nå de siste halvannet til to åra. Dette tar tid å få på plass, men det er rammefaktorer også for å lykkes. Stadionarbeidet ligger selvsagt langt fremme i klubbens prioriteringer som også jeg bruker mye tid på, for vi trenger egen identitet og vi trenger en storstue å være stolte av, både for supporterne og omgivelsene her på Oslo Øst.

Hvordan kan vi trekke flere folk på kampene?

– Allerede neste år kommer vi med flere nye konsepter, særlig for å få med flere hjemmesittere som kanskje ikke har valgt klubb enda. Vi jobber blant annet en del med Tusenfryd og ser for oss muligheten for et felleskort slik at familier får tilgang på både kvalitetsfotball og tivoli.

– Gode konsepter må på plass slik at det er en god grunn til at du tar med deg både kone og barn for å se fotball siden det er veldig stor konkurranse med mange andre tilbud i Oslo.
Samarbeidsmøter med Vålerenga Hockey er på trappene for å få til samarbeid som historisk sett ikke har vært formalisert godt nok.
Begrensinga av mulighetene er selvsagt at man kun leier et stadion så det er ikke lett å få til konsepter som man gjerne vil tilby familier og supportere, men en del ting vil bli presentert utover høsten.

Hvordan merker du de sporstlige prestasjonene inn mot din jobb i forhold til media og supportere?

– Alle som jobber i administrasjonen, særlig jeg og Truls, merker det veldig godt og det er klart vi blir prega av det. En dårlig start på sesongen, som vi har nå, gir et mye dårligere marked å jobbe med i forhold til samarbeidspartnere, og man må legge mye mer aktivitet i å få publikum til stadion. Men det er klart, alle her merker sportslige oppturer og nedturer, det ser du direkte på regnskapet.

Benyttes Graff før administrasjonen har utspill i media, eller i forhold til medietrening av sportslig ledelse og spillere?

– Han har ansvaret for drift av eget nettsted og å lage redaksjonelt stoff både i skrift og TV. Han eier på sett og vis Vålerengas mediemanual som handler om hva fellesskapet skal uttale seg om, både når det går bra og dårlig. Når det går dårlig er det veldig viktig at vi har en struktur på de, sånn at en trener og en sportsdirektør ikke uttaler ulike ting, for da fremstår man veldig planløse.

– Vi har mediekurs for spillere, mediesamtaler for direktører og spillere slik at de trener på hva de skal uttale seg om og ikke uttale seg om.

I hvor stor grad er det en belastning at du fronter beslutninger i media, som er tatt av andre personer eller organer i klubben?

– Du venner deg til det, i de aller fleste saker er vi enige om beslutningene, men det er alltid noen som må fronte saker slik det er i alle bedrifter. Merker jo på kroppen når det er mindre populært budskap du skal ut med, men det er jobben, så det synes jeg er greit.

Ser du i noen sammenheng noen interessekonflikt mellom det å være leder i klubben og samtidig ha tette bånd til en av våre største samarbeidspartnere?

– Jeg kan ikke forstå hva det skulle være. Sånn som markedet er og har vært, skal vi være ekstremt glade for å ha en generalsponsor som bruker så mye penger som de gjør på Enga, for det er den største avtalen i Norge når det gjelder fotball. Så hvordan de skulle kunne utnytte meg her ser jeg ikke, det kan heller slå andre veien. Nei, jeg ser ikke den problematikken der.

Hva mener du er de viktigste tingene klubben kan bidra med i forhold til supporterne fremover?

– Vi tilstreber å ha jevnlig kontakt med Klanens talsmenn, og vil tippe at det er 15-20 samtaler med dem hver uke. Klanen har også fått observasjonsplass i styret så de hører og kan uttale seg om alle viktige beslutninger.

– Forbedringspotensialet ligger muligens i å møtes over et par dager rett etter hver sesong slik at vi kan diskutere hva som har vært på stadion, i media, og med kommunikasjon. Da kan vi også diskutere hva vi må rette på for at vi skal være fornøyd med hverandre neste år.
Hvis det er misnøye blant supporterne, er det nok måten man kommuniserer på. Og så ser jeg ofte at folk kanskje ikke leser hele saken, men går rett inn på et forum og blir med på en debatt uten å ha alle fakta. Jeg mener vi bruker mye tid med Klanens talsmenn og tar dem med på råd i alle typer sammenheng.

Supportere generelt er bekymra for en utvikling der det stadig innføres små og store forbud og hindringer rundt tribuneaktivitet, og at dette resulterer i at vi alle blir sittende på kamper. Har du forståelse for disse bekymringene?

– Absolutt, og jeg håper vi ikke kommer dit. Man skal få utfolde seg med sang og rop, så lenge det ikke nærmer seg rasisme og diskriminering. Sånt er helt i mot det Vålerenga står for, Vålerenga er flinkest i arbeidet på på det feltet i fotballnorden. Det er klart supporterne skal få gjøre ganske mye innenfor de rammene vi er enige om. Er sikkerheten på stadion god, skal man få gjøre veldig mye, men det handler igjen om dialog med supporterne. Det er vi opptatt av. Der mener jeg også Enga er veldig åpne og at klubben ikke har satt veldig mange grenser.

Har du noen tanker knyttet til en klubbstyrt supporterklubb, lignende Mini-Klanen, for de som ikke føler seg ”hjemme” i Klanen?

– Da må det være på et initiativ fra Klanen og jeg vet ikke om det er noe majoriteten i klanen ønsker. Jeg håper og tror at Klanen består og at de dyrker sine verdier. Klanen står for så mye bra, så jeg kan ikke tenke meg at vi noen gang trenger en egen supporterforening i Vålerengas regi.

Det går rykter om at personer har blitt kalt inn til samtaler og ilagt straff opp til livstid i etterkant av blussingen på Åråsen, stemmer dette?

– Det er direkte feil. Vi har hatt to blussesaker, en på Nye Fornebu Arena og en på Åråsen.
Vi fikk vite at NFF diskuterte poengstraff, noe som førte til at jeg gikk ut og ba fansen skjerpe seg. Når det diskuteres ting i forbundet er det en realitet, så sånn sett var det en ganske klar advarsel. Dette går nødvendigvis ikke på mine, eller klubbens, holdninger til bluss, men det handler om at vi må forholde oss til et regelverk ikke bare NFF har vedtatt, men det er også et UEFA-regelverk som gjelder her. Dette må vi forhode oss til enten vi mener det er feil eller ikke.
– Jeg har respekt for at det er reaksjoner på utspillet, men jeg håper også at majoriteten av supporterne skjønner at vi må gå ut og si dette i forhold til ikke å miste poeng. Vi har fått en bot på 50.000 kroner med en helt klar tekst på at denne dommen er hard, men nødvendig, før man går til mer alvorlige skritt. Og da snakker vi poengtrekk.

– I forhold til de som nå blir identifisert for blussing, ligger det et felles regelverk til beslutning i NTF som klubbene har jobbet frem sammen. Dette sier at det gis utestengning i 6 måneder for førstegangs blussing, annen gangs bluss gir 12 måneder, mens man blir utestengt for ubestemt tid dersom man blusser for tredje gang. Nå er det ingen som har fått disse dommene enda, så det er direkte feil det som blir sagt. Saken ligger nå hos hovedstyret til beslutning og vil forkynnes ovenfor vedkommende det gjelder neste uke.

– Diskusjonen er stor, og det skjønner jeg, for det handler nå om supporterliv og alt det der. Derimot skjønner jeg ikke at til tross for at det kan søkes om å få blusse, så blir ikke det gjort. Kanskje det ikke er tøft nok å blusse etter søknad, for da er det organisert, men det finnes jo en mulighet for dette. Dette er sjelden fremme i mediebildet.

Var du i kontakt med Klanen før du gikk ut og ba supporterne skjerpe seg?

– Ja, det var jeg, og det er vi stort sett 10-15 ganger hver uke på ulike typer problematikk, så jeg skjønner jo at Klanen er delt i synet på blussing. Men jeg oppfordrer innstendig om å følge reglementet til man eventuelt får gjort noe med det. Vi ligger nå i faresonen for å bli trukket i poeng og det er alvorlig sånn sett.

Tidligere, eksempelvis mot Lyn-kampen i fjor, er det blitt blusset under treninger på Valle. Vil det være aktuelt å sanksjonere mot slike aktiviteter og?

– Det er ikke en problematikk vi har diskutert, men jeg ror ikke det har samme konsekvenser som på stadion.

Vil det være aktuelt for Vålerenga å være med Klanen og supportere for å være pådriver for å bli hørt av NFF?

– Det spørs i hvilke type saker, for det er klubbene og all bredden som på en måte eier NFF. Når det vedtas saker på tinget så det er fotballfamilien sammen som vedtar dette så det sitter ikke forbund der og bestemmer ut fra egen viten. Det er på en måte klubben som har satt de reglene. Norge er også en del av europeisk fotball, og da har vi UEFA og FIFA å forholde oss til. Derfra kommer en del retningslinjer som NFF er forpliktet til å følge, og de er vanskelige å påvirke. Er det saker som åpenbart burde vært endret, skal Vålerenga stå i front for supporterne sine slik at det blir endret til det bedre.

Har klubbene noe innflytelse på hvordan forbundet tolker regelverket?

– Gjennom tinget kan man påvirke og gå på talerstolen for å få ting endret, men i det daglige, når reglene er vedtatt, er forbundet veldig stivbeinte. Uansett argumentasjon er det sånn sett vanskelig å bli hørt og det er i mange tilfeller uforståelig.

Hva skjer med salget av billetter til bortekamper, og hvorfor blir vi adskilt med gjerder?

– Det er innskjerpelser sentralt fra NFF/NTF i forhold til salg av bortebilletter, men der er det rom for endringer. Etter erfaringene som har vært hittil i år, må vi sette oss ned og se på denne ordningen og om den kan gjøres annerledes.

VPN takker direktøren for samtalen, vi håper at også leserne er litt klokere nå enn da intervjuet startet. Og Pål Breen på sin side avslutter med å uttrykke stor takknemlighet for å være med i styre og stell i Vålerenga i en epoke der klubben har tatt sitt åttende mesterskap i løpet av sin nær hundreårige historie.

Legg igjen en kommentar