Ildens lover

Hva er konsekvensene av blussing på tribunen? Hvilke regler gjelder? Er poengstraff en aktuell reaksjon? VPN spør. NFF svarer. VPN har stilt informasjonsjefen i NFF, Roger Solheim, spørsmål angående regelverk og straffereaksjoner ved blussing på tribunene: – Er det reelt at NFF kan komme til å bruke poengtrekk som en sanksjon dersom det blusses? – … Fortsett å lese «Ildens lover»

Hva er konsekvensene av blussing på tribunen? Hvilke regler gjelder? Er poengstraff en aktuell reaksjon?
VPN spør. NFF svarer.

VPN har stilt informasjonsjefen i NFF, Roger Solheim, spørsmål angående regelverk og straffereaksjoner ved blussing på tribunene:

– Er det reelt at NFF kan komme til å bruke poengtrekk som en sanksjon dersom det blusses?
– Regelverket som ligger til grunn for en sånn straff: hva er det og hvem har vedtatt det?
– Er det i såfall hjemmelaget som mottar straffen uansett? Eller laget hvis supportere blusser?
– Hvordan forklarer NFF denne endringen i praksis fra bøter som har vært ilagt inntil nå?
Det tok litt tid, men når svaret først kom var det svært utdypende:

Pyroteknisk materiell er svært brannfarlig. I tillegg kan røyken være giftig. Når bruk av pyroteknisk meteriell skjer inn på en fotballarena med mennesker tett samlet rundt, kan utvikling av varme og røyk utsette folk for betydelig skaderisiko. Det er den viktigste grunnen til at det er nødvendig å regulere bruken av slikt materiell.

NFFs sikkerhetsbestemmelser for Tippeligaen 2009 punkt 3.1.20 og Reglement for bruk av pyroteknisk materiell slår fast at det er forbudt å ta med og bruke pyroteknisk materiell på fotballkamper i Tippeligaen (gjelder selvsagt også i andre ligaer). Det kan gis særskilt tillatelse for bruk av pyroteknisk materiell til arrangørklubben etter søknad. Da snakker vi eventuelt om regulert bruk.

Dersom det brukes bluss i strid med regelverket, kan forholdet sanksjoneres i medhold av Sanksjonsreglementet § 2-1 (1), jf § 1-1 (1). Når det foreligger slikt brudd på Sanksjonsreglementet, kan det ilegges slike sanksjoner som er nevnt i Sanksjonsreglementet § 3-1.

Reglementet sier ikke noe konkret om hvilke typer sanksjon som skal anvendes ved ulike typer regelbrudd, og det er derfor opp til det dømmende organ å vurdere hvilken sanksjon som er passende i hvert enkelte tilfelle, herunder f eks irettesettelse, bøter, karantene, og/eller poengtrekk. Det aktuelle regelverket (sanksjonsreglementet) er vedtatt av klubbene selv på Forbundstinget.

Hver klubb er ansvarlig for sine supportere, og en klubb kan derfor ilegges sanksjoner for overtredelser begått av sine supportere.

Det er Doms- og sanksjonsutvalget som behandler denne typen saker. Medlemmene i utvalget er jurister og fotballfolk, valgt av klubbene på Forbundstinget, og de har suveren myndighet til utmåle de sanksjoner de mener er best egnet til å ivareta lovens bokstav og ånd.

Doms- og sanksjonsutvalget sanksjonerte Vålerenga for bruk av bluss under cupfinalen i fjor. I den anledning slo utvalget fast at det hadde vært relativt mange saker med Vålerenga og bluss de siste sesongene. Utvalget stilte da spørsmål ved om de tidligere ilagte sanksjoner i form av bøter hadde hatt tilstrekkelig preventiv effekt, og i kjølvannet av dette sa utvalget følgende: «.. at det ved evt. fremtidig ulovlig bruk av pyroteknikk må vurderes andre, strengere sanksjonsformer enn bot.».

Doms- og sanksjonsutvalget har ikke behandlet saker angående bruk av pyroteknikk etter dette, men står som sagt fritt til å ilegge den sanksjon de mener er passende i forhold til hvor alvorlig regelbruddet er.

VPN takker Roger Solheim for grundig og oppklarende svar.

Her er sanksjonene som kan ilegges. Mener man at bøter ikke svir, så er vel neste naturlige virkemiddel poengstraff.

a) Irettesetting.

b) Bøter med inntil kr. 500 000,- for klubb og inntil kr. 50 000,- for enkeltpersoner.

c) Hel eller delvis inndragning av beløp som blir spilt inn på obligatoriske eller ikke godkjente kamper. Beløp innvunnet ved inndragning kan overføres til annen klubb, spillere og andre.

d) Karantene fra en eller flere nærmere bestemte kamper, dog maksimum i tre måneder.

e) Utelukkelse av lag for resten av sesongen.

f) Trekk av inntil ti poeng for inneværende eller kommende sesong.

g) Nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong.

h) Forbud mot nasjonale og/eller internasjonale overganger i inntil 12 måneder.

i) Forbud mot deltakelse i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser.

j) Tilbaketrekking av spilletillatelse.

Les også:
Brannslukkerne
Ildens kjerne
Hater NFF, eller..?
Ildens voktere

Legg igjen en kommentar