Ny tid, nye løfter

Vålerenga kom onsdag et skritt nærmere første spadetak på Valle. VPN hadde noen edruelige øyeblikk på Bohemen og benyttet dem til å lytte og spørre. Hva vil klubbens politiske medhjelpere gjøre for oss fremover, og hva kan vi forvente? Vi snakket med tomtegiverne, krone-kameratene, østkantvennene, hverdagsheltene, eller rett og slett politikerne om du vil. Ny … Fortsett å lese «Ny tid, nye løfter»

Vålerenga kom onsdag et skritt nærmere første spadetak på Valle. VPN hadde noen edruelige øyeblikk på Bohemen og benyttet dem til å lytte og spørre. Hva vil klubbens politiske medhjelpere gjøre for oss fremover, og hva kan vi forvente? Vi snakket med tomtegiverne, krone-kameratene, østkantvennene, hverdagsheltene, eller rett og slett politikerne om du vil.

Ny tid og nytt viktig løfte

Det begynte en ny tid etter vedtaket i bystyret på onsdag, bystyreflertallet viste at det er politisk vilje til å realisere de ytre rammene for Vålerengas stadiondrøm. Tiden fremover vil handle om når stadion er på plass og hvilke økonomiske rammer klubben får til å utvikle tomteområdet.

Henning Holstad ga Klanen og klubben ett nytt viktig løfte på bohemen. ”Denne saken skal være gjennomført i løpet av denne bystyreperioden.” Reguleringsplanen, kjøpekontrakten og nødvendige tillatelser til å oppføre stadion skal altså være klart, slik at stadion er bygget ferdig i god til klubbens 100-års jubileum. Helt klart det viktigste utsagnet som ble ytret av politikerne over høytaleranlegget på Bohemen i går.

Veien videre

VPN tok en prat med Jensrud(AP) og Lindsjørn(SV) utenfor Bohemen og stadionkameratene svarte som gode kamerater, med en stemme.

”Prosessen videre hviler mye på Vålerenga og byrådet, vi har tillit til at byrådet retter seg etter flertallet i bystyret og ikke trenerer denne saken. Nå handler det om at Vålerenga fremmer et reguleringsforslag og at byrådet og Vålerenga sammen fremforhandler en kjøpekontrakt for ett bestemt tomteområde.”

”Bystyreflertallet vil følge opp vedtaket slik at det ikke treneres unødig, dersom det er slik at byrådet er usikre, får de komme til bystyret så skal vi presisere og tilrettevise. Dette er som forholdet mellom storting og regjeringen. Nå har Oslos storting vedtatt og da skal regjeringen gjennomføre. Når mye av initiativet av bystyret er overlatt til Vålerenga er jo det også for å sikre fremdrift i saken.”

”Både Klanen, Vålerenga og Oslo Øst har grunn til å juble i dag, selvsagt vil det fortsatt være skjær i sjøen, men dette vedtaket er viktig og klart.”

Venstre

VPN skulle gjerne tatt en prat med Venstre også, da de også i valgkampen ville være med å arbeide for stadion til Vålerenga. Vel, onsdagen var avsatt til de som hadde gjort ord om til handling og ikke til de som fulgte ord opp med mer ord. Nytt stadion bygges ikke med at fagre løfter følges opp med nye fagre løfter og tomme ord.

Venstre har mye å rette opp, for igjen å ha tillit som stadionkamerat, på onsdag var de utpreget treneringsvillige og Høyreleflelende, men det kommer en reguleringsprosess som vil kunne gi Venstre mulighet til å vise at de er mer enn prat.

Inntil videre må Vålerengafamilien støtte seg til de som støttet oss når det virkelig gjaldt: FrP, AP, SV fremmet og stemte for forslaget samt partiet Rødt som stemte for forslaget subsidiært (etter at Rødts eget forslag falt).

Legg igjen en kommentar