KLAR TALE: OPPSIGELSE AV AFTENPOSTEN

Vi har i dag fått inn kopi av en oppsigelse på abonnement på Aftenposten fra en av våre skribenter. Innsenderen som presiserer at oppsigelsen ikke er et resultat av at Aftenposten er uenig med han, men at han ikke kan leve med at Aftenposten som en premissleverandør til norsk samfunnsdebatt etter hans oppfatning farer med … Fortsett å lese «KLAR TALE: OPPSIGELSE AV AFTENPOSTEN»

Vi har i dag fått inn kopi av en oppsigelse på abonnement på Aftenposten fra en av våre skribenter. Innsenderen som presiserer at oppsigelsen ikke er et resultat av at Aftenposten er uenig med han, men at han ikke kan leve med at Aftenposten som en premissleverandør til norsk samfunnsdebatt etter hans oppfatning farer med uredelighet i omgangen med fakta.

VPN har ingen problemer med å forstå den skarpe reaksjonen sett i lys av Aftenpostens ensidige dekning og stadige repetering av usannheter knyttet til hvem som etter premissene til Oslo kommune skal kjøpe tomta, prisen og vilkårene for å overta tomta og endelig verdifastsettelsen av tomteområdet. Her er oppsigelsen:

”Oppsigelse av abonnement

Jeg sier med dette opp mitt abonnement på Aftenposten med øyeblikkelig virkning og vil under redegjøre for bakgrunnen for min oppsigelse:

Aftenposten har gjennom generasjoner vært sett på som en bauta i norsk presse i kraft av sin rolle som seriøs formidler av fakta og avisens konservative verdier både politisk og språklig. Jeg opplever at Aftenposten gjennom sin formidling av redaksjonelt stoff i stadionsaken til Vålerenga, ikke bare bryter med mine forventninger til avisen, men også sitt eget fundament.

Fra å være en formidler av nyheter, har Aftenposten inntatt en partsrolle hvor man senest på lederplass i aftenutgaven den 8. mai viderebringer forhold knyttet til det kommunale tomtesalget, som er en forutsetning for stadionutbygging for Vålerenga, som absolutte sannheter. Dette er forhold som Aftenposten er kjent med ikke bare er unøyaktigheter, men direkte usannheter. Usmakelig blir det når Aftenposten etter å ha laget en konstruksjon bygget på usannheter, knyttet til hvem som får kjøpe tomten av Oslo kommune, forsøker å skyve ressursfattige idrettslag foran seg.

Da Bislett ble bygget om for nær 500 millioner, for å tjene som arena for to friidrettsstevner i året, var Aftenpostens kritiske røst, og ikke minst omtanken for østkantens ubemidlede idrettslag fraværende. At en lukket og svært liten krets av befolkningen besitter tomtearealer på 500 mål, idyllisk beliggende ved Bogstadvannet, for en leie tilsvarende en tomtepris på ni millioner kroner, vekket heller ikke Aftenpostens kritiske røst. Når Oslos største merkevare innen idretten, østkant- og arbeiderklubben Vålerenga, får kjøpe en kommunal tomt mot å ta på seg samfunnsoppgaver som bygging av skole og barnehage, først da våkner Aftenspostens kritiske røst og omsorgen for bredden i norsk idrett.

Aftenposten har for meg vist at den ikke er i stand til å tjene som avis for hele Oslo. Aftenpostens rolle som seriøs nyhetsformidler, er erstattet av en avis som utøver en partsrolle, blottet for journalistisk integritet, blottet for evne til å forvalte og formidle objektive fakta.

Aftenposten har gjennom måten de forvalter faktum på i stadionsaken, skapt usikkerhet også i forhold til avisens formidling av øvrige saker. For meg handler abonnementet om behovet for en seriøs nyhetsformidler, som uavhengig av politisk plattform, formidler og forvalter fakta på en slik måte at leserne har et godt og seriøst grunnlag for å ta standpunkt til aktuelle saker, det behovet har Aftenposten til fulle vist at de ikke er i stand til å møte.

På denne bakgrunn avslutter jeg derfor mitt abonnement med øyeblikkelig virkning.”

Legg igjen en kommentar