Åpent brev til NFF

I anledning IK Starts påklagelse av kampavvikling for Vålerengas berammede Tippeligakamper finner VPN det betimelig å gjøre rede for noen av de punktene NFF må ta hensyn til når de foretar sin vurdering. Åpent brev til NFF. Til den det måtte gjelde; IK Start har i protest til NFF av 30. august 2005 gjort rede … Fortsett å lese «Åpent brev til NFF»

I anledning IK Starts påklagelse av kampavvikling for Vålerengas berammede Tippeligakamper finner VPN det betimelig å gjøre rede for noen av de punktene NFF må ta hensyn til når de foretar sin vurdering.

Åpent brev til NFF.

Til den det måtte gjelde;

IK Start har i protest til NFF av 30. august 2005 gjort rede for sin oppfatning rundt avviklingen av serieinnspurten 2005. VPN har full tillit til at NFF vil fatte en avgjørelse i tråd med tidligere praksis i tilsvarende saker, men vil allikevel benytte anledningen til å komme med noen kommentarer før NFF tar sin avgjørelse.

En gjennomgang av terminlistene for Tippeligaen fra 2000 til 2005 viser at det er flere eksempler på at prinsippet om likt kamptidspunkt for avviklingen av de to siste serierundene er fraveket flere ganger.

Eksempel 1.
Kampen Start – Lsk 18. serierunde 2000
Grunnet sykdom ble Starts kamper i 17. og 18 serierunde i 2000 utsatt. Kampen i 18. serierunde Start – Lillestrøm var opprinnelig berammet til 6. august 2000. Kampen ble avviklet først 18. oktober, altså onsdagen mellom 25. og 26. serierunde. Start var det året involvert i nedrykksstriden mot Vålerenga og ville med poeng i den utsatte kampen mot Lillestrøm, berge plassen med uavgjort i siste serierunde.

Eksempel 2.
Kampen Molde – Viking, 25. serierunde 2003
Kampen ble avviklet mandag 27. oktober, dagen etter at de andre lagene involvert i nedrykksstriden i Tippeligaen det året hadde avviklet sine seriekamper. Molde ville med seier i kampen berge plassen i Tippeligaen. Bakgrunnen for at kampen ikke hadde samme tidspunkt som de andre kampene i nest siste serierunde var at den ble overført på fjernsyn.

Eksempel 3.
Kampen Odd – Lyn, 25. serierunde 2002
Kampen ble avviklet mandag 21. oktober, dagen etter at de andre lagene involvert i medaljestriden i Tippeligaen det året hadde avviklet sine seriekamper.
Bakgrunnen for at kampen ikke hadde samme tidspunkt som de andre kampene i nest siste serierunde var at den ble overført på fjernsyn.

Eksempel 4.
Kampen Rosenborg – Stabæk, 25. serierunde 2001
Kampen ble avviklet lørdag 21. oktober, dagen før de andre lagene som var involvert i medaljestriden i Tippeligaen det året hadde avviklet sine seriekamper.

Det følger av kampavviklingen de siste fem årene at det ikke vil ligge noe ekstraordinært ved at kamper i de siste to serierundene avvikles til ulike tidspunkt. Det vil videre være i tråd med NFF sin praksis i tilsvarende saker om kampen mellom Molde og Vålerenga berammes så snart det er sportslig forsvarlig, selv om dette innebærer at kampen ikke kan gjennomføres før i forbindelse med de to siste serierundene.

En vil fra VPNs side bli svært overrasket dersom det kun er kommersielle hensyn som kan foranledige ulike kamptidspunkter i de to siste rundene av Tippeligaen, og har derfor tillit til at NFF velger en løsning som tar nødvendig hensyn til spillernes helse og praksis i tidligere tilsvarende saker.

Legg igjen en kommentar